Opwekking 465 - Ik prijs U Heer, God van 't heelal

 

Ik prijs U Heer, God van 't heelal;
de Vredevorst, die komen zal.
Ik breng U eer,
want U regeert in mij.


En ik dien geen and're heer;
geen afgod en geen koning.
Ik verlang alleen naar U;
mijn hart is U tot woning.

 

En met mijn hart,
hef ik ook mijn handen op.


Prijs God omdat Hij regeert in jou. Hij is de Koning van je hart geworden en daarmee regeert Hij in jou als een Koning. Als een eerlijke, oprechte Koning. Breng God de eer die Hem toe komt. Eer die een koning toe komt, maar nog veel meer eer voor jouw Koning! 


Als God Koning van je hart is geworden dien je geen afgod of andere koning meer. Je verlangd alleen nog maar naar jouw Koning. Naar God als Koning. Jouw hart is de woning van God geworden. De woning van de allerhoogste Koning. Daar past geen andere afgod of andere koning in. Je kunt maar een Koning dienen.

 

In dit lied gaat het er om dat je geen andere koning dient dan Jezus. Dat je geen plaatsen vrijhoudt voor een andere koning of afgod dan Jezus. Jezus heeft namelijk jouw hart, Hij is daar gaan wonen en heeft zich tot Koning gemaakt van en in jouw hart. Laat het daarom ook niet toe iets anders in de plaats te komen dan Koning Jezus of iets wat jouw van Koning Jezus afhoudt. Jij dient Jezus en daar leef je voor! Je leeft voor Koning Jezus en niet voor een afgod of een andere koning.

 

Wat speelt er nog in jouw leven dat weggebannen moet worden zodat Jezus alle ruimte krijgt om met jouw leven aan de slag te gaan? Wat moet er nog weggestuurd worden in de naam van Jezus? Jezus heeft jouw schoon en wit gewassen met Zijn bloed en daarmee is Hij Koning in jouw hart!  

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom