Opwekking 465 - Ik prijs U Heer, God van 't heelal

 

Ik prijs U Heer, God van 't heelal;
de Vredevorst, die komen zal.
Ik breng U eer,
want U regeert in mij.


En ik dien geen and're heer;
geen afgod en geen koning.
Ik verlang alleen naar U;
mijn hart is U tot woning.

 

En met mijn hart,
hef ik ook mijn handen op.


Prijs God omdat Hij regeert in jou. Hij is de Koning van je hart geworden en daarmee regeert Hij in jou als een Koning. Als een eerlijke, oprechte Koning. Breng God de eer die Hem toe komt. Eer die een koning toe komt, maar nog veel meer eer voor jouw Koning! 


Als God Koning van je hart is geworden dien je geen afgod of andere koning meer. Je verlangd alleen nog maar naar jouw Koning. Naar God als Koning. Jouw hart is de woning van God geworden. De woning van de allerhoogste Koning. Daar past geen andere afgod of andere koning in. Je kunt maar een Koning dienen.

 

In dit lied gaat het er om dat je geen andere koning dient dan Jezus. Dat je geen plaatsen vrijhoudt voor een andere koning of afgod dan Jezus. Jezus heeft namelijk jouw hart, Hij is daar gaan wonen en heeft zich tot Koning gemaakt van en in jouw hart. Laat het daarom ook niet toe iets anders in de plaats te komen dan Koning Jezus of iets wat jouw van Koning Jezus afhoudt. Jij dient Jezus en daar leef je voor! Je leeft voor Koning Jezus en niet voor een afgod of een andere koning.

 

Wat speelt er nog in jouw leven dat weggebannen moet worden zodat Jezus alle ruimte krijgt om met jouw leven aan de slag te gaan? Wat moet er nog weggestuurd worden in de naam van Jezus? Jezus heeft jouw schoon en wit gewassen met Zijn bloed en daarmee is Hij Koning in jouw hart!  

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom