Opwekking 65 - Loof de Here, mijn ziel

 

Loof de Here, mijn ziel,
en alles wat in mij is
zijn heilige naam.


Lood God met je ziel en alles wat in je is! Voor Zijn Heilige Naam. Dat is waar het vandaag om gaat. God loven om Zijn Heilige Naam. Heilig omdat God een God van heiligheid is, een God van trouw, van liefde en goedheid.

 

En daarin Hem loven met alles wat in je is. Hoe doe je dat? Hem loven met alles wat in je is. Misschien is dat voor jou niet zo moeilijk en ervaar je dat als een onderdeel van je leven. Maar het kan ook zo zijn dat je dat totaal anders ervaart en dat moeilijk voor je is. Dan is het goed om te beseffen dat je in dit lied eigenlijk aan je ziel een opdracht geeft om de Heer te loven. 

 

Kijk eens naar Psalm 103. Daar gaat het ook over God loven. God loven om wat Hij gedaan heeft. God loven om Zijn vergeving, genezing die Hij schenkt, voor Zijn verlossing, Zijn goedertierenheid, barmhartigheid. Lees de Psalm maar even door waarvoor God gedankt en gelooft wordt. 


En kijk daarna eens naar je eigen leven. Tel al je zegeningen bij elkaar op, tel alles eens bij elkaar op wat God aan je gegeven heeft en waar je God dankbaar voor bent. Loof God daarvoor vandaag eens! Dan zul je misschien merken dat God loven met alles wat in je is kan en dat het minder moeilijk is dan je eerst ervaarde. 

 

Psalm 103 is een hele mooie psalm om even stil te staan bij wat God allemaal geeft. Als je Psalm 103 leest, dan lees je hoe liefdevol God is. Er staat zelfs dat Hij zich over Zijn kinderen ontfermt als een Vader. Hij ontfermt zich over jou als Zijn kind. Omdat jij Hem lief hebt. Zo liefdevol is God de Vader!

 

Loof God met alles wat in je is om Zijn Heilige Naam, tel al je zegeningen, al je dankbaarheden bij elkaar op en loof Hem daarvoor! 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom