Opwekking 65 - Loof de Here, mijn ziel

 

Loof de Here, mijn ziel,
en alles wat in mij is
zijn heilige naam.


Lood God met je ziel en alles wat in je is! Voor Zijn Heilige Naam. Dat is waar het vandaag om gaat. God loven om Zijn Heilige Naam. Heilig omdat God een God van heiligheid is, een God van trouw, van liefde en goedheid.

 

En daarin Hem loven met alles wat in je is. Hoe doe je dat? Hem loven met alles wat in je is. Misschien is dat voor jou niet zo moeilijk en ervaar je dat als een onderdeel van je leven. Maar het kan ook zo zijn dat je dat totaal anders ervaart en dat moeilijk voor je is. Dan is het goed om te beseffen dat je in dit lied eigenlijk aan je ziel een opdracht geeft om de Heer te loven. 

 

Kijk eens naar Psalm 103. Daar gaat het ook over God loven. God loven om wat Hij gedaan heeft. God loven om Zijn vergeving, genezing die Hij schenkt, voor Zijn verlossing, Zijn goedertierenheid, barmhartigheid. Lees de Psalm maar even door waarvoor God gedankt en gelooft wordt. 


En kijk daarna eens naar je eigen leven. Tel al je zegeningen bij elkaar op, tel alles eens bij elkaar op wat God aan je gegeven heeft en waar je God dankbaar voor bent. Loof God daarvoor vandaag eens! Dan zul je misschien merken dat God loven met alles wat in je is kan en dat het minder moeilijk is dan je eerst ervaarde. 

 

Psalm 103 is een hele mooie psalm om even stil te staan bij wat God allemaal geeft. Als je Psalm 103 leest, dan lees je hoe liefdevol God is. Er staat zelfs dat Hij zich over Zijn kinderen ontfermt als een Vader. Hij ontfermt zich over jou als Zijn kind. Omdat jij Hem lief hebt. Zo liefdevol is God de Vader!

 

Loof God met alles wat in je is om Zijn Heilige Naam, tel al je zegeningen, al je dankbaarheden bij elkaar op en loof Hem daarvoor! 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom