Opwekking 462 - Aan Uw voeten, Heer

 

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats
Daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer,
Daarom buig ik mij voor U.

 
Ja ik verkies nu om bij U te zijn,
en om naar U te luisteren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.
 
Aan uw voeten Heer...
 
Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding,
in Geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.
 
Aan uw voeten Heer...
 
Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.

 
De hoogste plaats waar je kunt zijn is bij Jezus. Aan de voeten van Jezus. Als je voor de voeten van Jezus knielt dan ben je dichtbij Hem, dan ben kniel je echt voor Hem neer. Als je omhoog kijkt, dan zie je Zijn gezicht. Is dat niet de beste plek waar je zijn kunt? Daar bij Jezus?
Daar bij Jezus voeten kun je tot rust komen. Dan mag je uitrusten, je mag komen zoals je bent, je mag alles aan Hem geven. De plek bij Jezus is de plek waar je rust vindt. Het is een plek waar je kunt luisteren naar de stem van Jezus.
Als je naar Jezus komt en naar Hem luistert zal je rust vinden. We zijn zo druk dat we soms vergeten te knielen aan de voeten van Jezus. Stop vandaag even een moment met al je bezigheden en kniel aan de voeten van Jezus. Luister naar wat Jezus te zeggen heeft.
 
Hoeveel verlangen heb jij om samen met andere gelovigen samen één te zijn? Om samen met andere gelovigen samen in aanbidding te zijn aan de voeten van Jezus? We zijn verbonden met elkaar in Geest en in de Waarheid. En in dan mogen we in eenheid vol aanbidding voor Hem staan. Voor de voeten van Jezus. Dichtbij Jezus mogen wij staan in aanbidding voor Hem.
 
En als je aan Zijn voeten knielt, als je aan Zijn voeten in aanbidding bent dan zal Hij je omarmen als Zijn kind. Dan zal Hij je omarmen zoals een vader zijn kind omarmt.
Als je aan de voeten van Jezus tot rust komt, als je daar knielt, wil de Vader je als een vader omarmen. Dichtbij Zijn hart neemt Hij je dan, als jij aan Zijn voeten knielt. Het begint met het knielen aan de voeten van Jezus, daarna neemt Hij je in Zijn armen aan Zijn hart. Kom tot rust bij Jezus, kom tot rust bij de Vader. Hij neemt je dichtbij, in Zijn armen, op schoot als jij knielt aan Zijn voeten.  

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom