"Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen." (Handelingen 2:14)

"Jij bent er toch ook eentje van Jezus...?" "Nou eh, ik hoor er echt niet bij hoor..." Het waren zo ongeveer de woorden van Petrus toen hij bij dat kolenvuur stond toen Jezus net was opgepakt. En hij stond daar als een bang mannetje. Zijn ware aard werd zichtbaar van van zijn grote mond was niet veel meer over. Oh ja, die ene zaligspreking die we nog moeten doen: Zalig zijn die vervolgd worden. Nou Petrus, jij zult in ieder geval niet zalig worden, want je durft nog niet eens voor je Meester uit te komen. En jij en ik... Vinden wij het wel vanzelfsprekend? Bang en angst voor wat anderen van ons vinden, zelfs binnen je eigen kerkelijke gemeente. 

Wat zullen ze er van zeggen als je in tongen zou spreken? Als je ineens in een taal spreekt die jezelf niet eens kunt verstaan. Of als je met iemand bidt die vervolgens ineens geneest. Moet ik dat zeggen? Wat zullen ze daarvan zeggen? Nou, angst is niet zo vreemd. Maar na het plotselinge van gisteren, is er toch wel heel wat veranderd. Want nadat al die dingen zijn gebeurd en de storm in dat huis is gaan liggen en de discipelen naar buiten keken zag het zwart van de mensen. En je hoorde ze vragen: "wat is dit?" En de eerste spotters dienden zich ook aan: "Ze zijn stomdronken".

Nou Petrus, blijf jij maar binnen en duik maar onder de tafel weg, want nu er voor uitkomen dat je toch wel bij Jezus hoort, dat is nu het moment niet. Maar Petrus stond en verhief zijn stem en sprak. Ja, dat staat er echt! Petrus, dat mannetje met die grote mond, maar als het er op aankwam dat zo bange mannetje. Hij staat en gaat spreken.

Plotseling kwam de Geest van God en vervulde hen en net zo plotseling was Petrus een rots in de branding en maakte het hem niets meer uit wat iedereen van hem vond en dacht. En het is niet meer de Petrus van voorheen. Niet de Petrus van "kijk mij eens", maar de Petrus die gaat staan in zijn nieuwe identiteit en vervuld met de Heilige Geest uitroept: "Luister naar mij".

Petrus veranderd van overmoed en gezag. Hij draagt ineens, door de Heilige Geest Goddelijk gezag. Zijn woorden hebben ineens kracht gekregen. Zielskracht in hem is ineens Geesteskracht geworden. De passie voor Jezus die hij had was voorheen nog vanuit zijn ziel en vanuit zijn verlangen, maar nu komt het uit de Geest zelf. En dat verschil wordt zichtbaar, want deze woorden, worden daarmee woorden van God en hebben Goddelijke autoriteit. Daarom moesten ze wachten en afwachten. Kinderen van het Koninkrijk doen namelijk niets in eigen kracht, maar alles in Gods kracht. En waar Gods kracht openbaar komt, daar krijgt het macht en gezag. 

Pinksteren, ook nu, is het feest van Gods Geest Die Zich paart aan onze geest zodat wij in Gods kracht gaan spreken en tekenen gaan doen. We trekken de wereld in, met Goddelijke moed, met Goddelijke woorden, met Goddelijke kracht en met Goddelijke tekenen.

Gebed: Heilige Geest, in Uw kracht, met Uw moed, met Uw woorden en met Uw tekenen zal ik gaan, waarheen U mij zendt. 

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu