Opwekking 61 - Prijst met ons de Heer

 

Prijst met ons de Heer
Prijst de Heer
Heft uw stemmen naar de Hemel
En prijst de Heer


En wat ga je dan zeggen over dit lied. God prijzen, dat hebben we al weer regelmatig als oproep meegekregen. En nu dan nog een keer? Misschien mag ik je uitdagen. Uitdagen op twee manieren. Als jij op dit moment God gaat prijzen, waarvoor ga jij Hem dan prijzen? Maak dat eens even heel concreet? En doe dan ook de andere kant er even bij, welke dingen zijn er nu in je leven waar je God echt niet voor kan prijzen. En wil je over die dingen eens nadenken wat er in die situaties, of in die omstandigheden is waar je God toch nog voor kunt prijzen. Ik geloof dat we in elke situatie God kunnen prijzen. God prijzen hangt namelijk niet af van de omstandigeheden, van jouw gevoel of van wat jij op dit moment ervaart, maar God prijzen is een keus die jij kunt maken om in elke situatie God te aanbidden.

 

De andere kant wil ik je ook als uitdaging voorleggen. Als je dit lied zingt, dan begin je te zingen over het prijzen van de Heer met ons. Laten we er van uitgaan dat 'ons' betrekking heeft op andere gelovigen. Maar dat betekent dat 'met ons' betekent dat je dit doet met anderen die niet bij 'ons' horen. Dus eigenlijk zijn dat degenen die God niet kennen. Ga de komende tijd eens serieus nadenken om God te prijzen met anderen, misschien zelfs wel met mensen die niet geloven. En stel dan die mensen gewoon de vraag eens: "Als God nu wel bestaat, waar zou jij Hem dan voor willen prijzen?" En vraag dan gewoon eens of jij, samen met die ander, God op dat moment mag prijzen. Of je dat nu doet door een gebed of door een lied, dat maakt niet uit. Maar God in het prijzen van de Heer, eens anderen meenemen, die dit helemaal nog niet kennen, zodat ze beginnen uit te spreken hoe groot onze God is. Dan heffen we met elkaar onze stemmen naar de hemel en daarmee ook naar de hemelse gewesten waar deze lofzangen of lofwoorden gehoord worden en waar engelen zullen juichen en demonen zullen knarsetanden.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom