"En toen zij in Jeruzalem gekomen, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar..." (Handelingen 1:11)
"Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen..." (Handelingen 11:14)

En toen werd het stil. Je kunt dat wel eens hebben als je ergens bent waar je heel veel indrukken hebt opgedaan en ineens is het voorbij. Of als iemand heel lang zijn of haar geliefde in het ziekenhuis heeft bezocht en ineens is diegene er niet meer. Dan wordt het stil, echt stil! Zo moet het ook geweest zijn toen Jezus achter de wolk was verdwenen. En waar Jezus in rust kon gaan omdat Hij wist dat Hij Zijn Geest zou sturen, daar staan de discipelen aan de andere kant van de wolk naar boven te kijken met het gevoel: Hij is weg, verdwenen.

Ineens is het stil en ineens lijkt alles weer anders. En hoe zorgelijk het ook was met de laatste vraag van de discipelen aan Jezus over het aardse koninkrijk en waardoor Jezus met veel zorg had kunnen vertrekken, ging Jezus rustig en in vrede terug naar de Vader, maar bij de discipelen blijkt een ander gevoel te heersen. Ook iets van onbegrip. En misschien is het ook helemaal niet vreemd. Want zouden ook wij liever Jezus niet gewoon lichamelijk bij ons gehad hebben? Jezus kon de tekenen doen, Jezus kon spreken, maar wij, jij en ik...

En dan staan er ineens twee engelen die de discipelen vragen waarom ze zo staan te kijken. Ze zeggen hen dat Jezus ooit op deze manier ook weer zal terugkomen. Maar ze krijgen nogmaals de opdracht om naar Jeruzalem terug te gaan en te wachten op de belofte van de Heilige Geest. Ze krijgen tijd om, voordat ze echt de wereld ingaan, eerst tot zichzelf te komen en te overdenken welke opdrachten Jezus hen had gegeven. De Heilige Geest komt niet direct, dat duurt nog even, zodat ze tot bezinning konden komen. 

Soms is de weg nog helemaal niet zo duidelijk, gewoon omdat de Heilige Geest het nog niet heeft laten zien. Ze begrepen ook nog niets van de Heilige Geest. Misschien begrijpen wij daar iets meer van, maar ook lang niet alles! Is het voor ons zoveel anders als voor de discipelen? Zeker als ook wij de weg niet zo precies weten. Dan krijgen wij ook de opdracht om eerst terug te gaan en in gebed te gaan en te smeken om Gods Geest. Terug om te smeken om de leiding van God Zelf. En eigenlijk net zoals Mozes te zeggen: "Ik ga niet verder als U niet meegaat."

Ik weet niet welk verlangen jij hebt naar aanleiding van Gods beloften en opdrachten voor Zijn Koninkrijk? Maar mijn ervaring is dat God soms een droom in je hart legt, die je totaal niet kunt plaatsen of waar je echt niet mee uit de voeten kan. Voordat we uit kunnen gaan worden ook wij vandaag, een dag na Hemelvaart gevraagd om eerst te wachten en te zoeken naar Gods weg. Door volhardend te bidden en te smeken. En dan kan de weg straks wel eens totaal anders gaan dan wij denken, maar God zal deuren openen voor Zijn opdrachten en dromen.

Gebed: Vader God, ik begrijp soms niet hoe verlangens en dromen die U in mijn hart legt ooit uit kunnen komen en hoe ik er ooit mee aan het werk kan. Maar ik zal wachten op de leiding van Uw Geest. Geef meer van Uw Geest zodat ik U steeds dienen kan.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu