"En toen zij in Jeruzalem gekomen, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar..." (Handelingen 1:11)
"Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen..." (Handelingen 11:14)

En toen werd het stil. Je kunt dat wel eens hebben als je ergens bent waar je heel veel indrukken hebt opgedaan en ineens is het voorbij. Of als iemand heel lang zijn of haar geliefde in het ziekenhuis heeft bezocht en ineens is diegene er niet meer. Dan wordt het stil, echt stil! Zo moet het ook geweest zijn toen Jezus achter de wolk was verdwenen. En waar Jezus in rust kon gaan omdat Hij wist dat Hij Zijn Geest zou sturen, daar staan de discipelen aan de andere kant van de wolk naar boven te kijken met het gevoel: Hij is weg, verdwenen.

Ineens is het stil en ineens lijkt alles weer anders. En hoe zorgelijk het ook was met de laatste vraag van de discipelen aan Jezus over het aardse koninkrijk en waardoor Jezus met veel zorg had kunnen vertrekken, ging Jezus rustig en in vrede terug naar de Vader, maar bij de discipelen blijkt een ander gevoel te heersen. Ook iets van onbegrip. En misschien is het ook helemaal niet vreemd. Want zouden ook wij liever Jezus niet gewoon lichamelijk bij ons gehad hebben? Jezus kon de tekenen doen, Jezus kon spreken, maar wij, jij en ik...

En dan staan er ineens twee engelen die de discipelen vragen waarom ze zo staan te kijken. Ze zeggen hen dat Jezus ooit op deze manier ook weer zal terugkomen. Maar ze krijgen nogmaals de opdracht om naar Jeruzalem terug te gaan en te wachten op de belofte van de Heilige Geest. Ze krijgen tijd om, voordat ze echt de wereld ingaan, eerst tot zichzelf te komen en te overdenken welke opdrachten Jezus hen had gegeven. De Heilige Geest komt niet direct, dat duurt nog even, zodat ze tot bezinning konden komen. 

Soms is de weg nog helemaal niet zo duidelijk, gewoon omdat de Heilige Geest het nog niet heeft laten zien. Ze begrepen ook nog niets van de Heilige Geest. Misschien begrijpen wij daar iets meer van, maar ook lang niet alles! Is het voor ons zoveel anders als voor de discipelen? Zeker als ook wij de weg niet zo precies weten. Dan krijgen wij ook de opdracht om eerst terug te gaan en in gebed te gaan en te smeken om Gods Geest. Terug om te smeken om de leiding van God Zelf. En eigenlijk net zoals Mozes te zeggen: "Ik ga niet verder als U niet meegaat."

Ik weet niet welk verlangen jij hebt naar aanleiding van Gods beloften en opdrachten voor Zijn Koninkrijk? Maar mijn ervaring is dat God soms een droom in je hart legt, die je totaal niet kunt plaatsen of waar je echt niet mee uit de voeten kan. Voordat we uit kunnen gaan worden ook wij vandaag, een dag na Hemelvaart gevraagd om eerst te wachten en te zoeken naar Gods weg. Door volhardend te bidden en te smeken. En dan kan de weg straks wel eens totaal anders gaan dan wij denken, maar God zal deuren openen voor Zijn opdrachten en dromen.

Gebed: Vader God, ik begrijp soms niet hoe verlangens en dromen die U in mijn hart legt ooit uit kunnen komen en hoe ik er ooit mee aan het werk kan. Maar ik zal wachten op de leiding van Uw Geest. Geef meer van Uw Geest zodat ik U steeds dienen kan.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu