Opwekking 60 - Voor Uw liefde, Heer Jezus

 

Voor uw liefde, Heer Jezus,
dank U wel.
Wij aanbidden U, Heer.
U komt toe alle lof en eer.
O, Heer, wij prijzen uw naam!


Voor uw woord van genade,
dank U wel.
Heer, U maakte ons vrij.
In uw kracht overwinnen wij.
O, Heer, wij prijzen uw naam!

 

Wij aanbidden U, Jezus,
Zoon van God.
Vul ons hart voor altijd,
met uw liefde en heerlijkheid.
O, Heer, wij prijzen uw naam!

 

U bent heilig, heilig,
heilig Heer.
Machtig God, zie ons staan,
neem ons lied als een lofzang aan.
O, Heer, wij prijzen uw naam!

 

Maranatha, Heer Jezus,
kom terug.
Wij verwachten U, Heer.
Hoor wij bidden: Kom haastig weer!
O, Heer, wij prijzen uw naam!


Voor Gods liefde danken wij Hem. Voor Gods liefde aanbidden we Hem, we loven, eren en prijzen Zijn Naam voor Zijn liefde. 
Zijn liefde is zo ontzettend groot dat Hij het waard is om hiervoor aanbeden te worden. Hij houdt zoveel van ons dat Hij Zijn Zoon gaf. 

 

Dat is ook genade. Voor Zijn genade mogen wij Hem ook danken. Elke keer weer mogen we bij God terug komen en geeft Hij ons weer een kans. Hij vergeeft ons door Zijn Zoon. Dat is genade! Daarmee maakt Hij ons vrij. 

Geef dit ook door aan ander mensen. Dat wat jij ontvangen hebt van God wil Hij ook aan andere mensen geven. Hij wil Zijn liefde en genade geven. Geef die boodschap maar door aan de mensen om je heen. 

 

Wij aanbidden Jezus, de Zoon van God. We prijzen Zijn Naam. We aanbidden onze God. We geven een lofzang voor Zijn machtige Naam, voor Zijn liefde en genade. 

 

We verwachten Jezus ook weer terug. Dan zullen we altijd Zijn Naam loven en prijzen voor wie Hij is, wat Hij doet en wat Hij gedaan heeft! 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom