“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.” (Johannes 14:12) 

Misschien dat van alle teksten over onze identiteit in Christus, deze wel de tekst is waar ik het langst over getwijfeld heb. Sommige teksten stonden gelijk vast, maar deze niet. En ik geloof dat dit wat Jezus hier zegt, onderdeel is van je identiteit in Christus. Maar de uitwerking ervan is verre van eenvoudig en roept vaak veel weerstand op. Maar tegelijk leven we in een tijd die deze waarheid ontzettend hard nodig heeft.

Jezus zegt hier tegen Zijn discipelen dat ze moeten geloven dat de Vader in Hem is en dat Hij in de Vader is. Maar als ze dit niet kunnen geloven, dan moeten ze het vanwege Zijn tekenen geloven. Maar dit geloven in de tekenen van Jezus, die Zijn afkomst laten zien, die het bewijs zijn van Wie Hij is, geldt ook voor degenen die later zouden leven. 

Jezus zegt er dan achteraan: “Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze.” Eigenlijk zijn het niet eens zulke vreemde woorden van Jezus. Als we lezen wat Jezus zegt aan het einde van Markus 16: “en die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen ze demonen uitdrijven, in vreemde talen (tongen) zullen zij spreken, niets zal hen beschadigen en op zieken zullen ze de handen leggen en zij zullen gezond worden.” 

Alle dingen die Hij deed, zullen ook degenen doen die in Hem geloven. Dat wat Jezus doet, die werken, die zullen ook degenen doen die in Hem geloven. Ja, zelfs nog grotere dan die Jezus deed. Nu heeft dat ‘grotere’ niet met spectaculairder te maken, maar met ‘meer in getal’. Jezus zou immers naar Zijn Vader gaan. In de Naam van Jezus hebben de gelovigen dezelfde macht en kracht gekregen. Dit zijn ook de tekenen die de gelovigen navolgen. Ze zullen de boodschap onderstrepen voor degenen die niet kunnen geloven dat de Vader in Jezus is en Jezus in de Vader is. 

En nu zeg je misschien: “Dat is mooi, maar dit zijn wij toch niet gewend?” En inderdaad, daar zit je gelijk bij het punt waarom ik zolang twijfelde. Maar willen wij geloven dat God in ons en door wie wij in Christus zijn, ook deze krachten om tekenen en wonderen te doen heeft gelegd? Ben jij bereidt om deze tekenen te gebruiken om het Koninkrijk van God op aarde te laten zien? 

Ben ik bereid, ben jij het? Verlang jij om ook dit stukje van je identiteit in Christus uit te dragen? Ik geloof dat alles wat Jezus hier over zegt de absolute waarheid is. Tot aan het einde van de wereld zal Jezus bij ons zijn als we uitgaan om het Evangelie te preken en door tekenen te laten zien. En hoe en wat kan heel lastig zijn, maar laat eens op je pad komen wat hiervoor nodig is. Stel je open voor wat God hierin van je vraagt, dan zal je mensen ontmoeten met wie je om genezing mag bidden, die je vrij mag maken van de macht van satan. Maar het begint er mee dat je beschikbaar bent om ook dit wat God in je heeft gelegd te doen. 

Gebed: Jezus, Uw belofte dat wij nog meer tekenen zullen doen dan U wil ik geloven. Ik ben beschikbaar om te doen wat U van mij vraagt. Laat mij Uw plan maar zien.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu