Opwekking 459 - Levend water, verfrissend, vrij

 

Levend water, verfrissend, vrij;
het stroomt de berg af tot in de vallei.
't Is Gods rivier die je vreugde geeft.
Hij brengt vernieuwing
aan alles wat leeft.


Refrein:
Daar bij de rivier
gaan je voeten dansen.
Daar bij de rivier
zingt je hart een lied.
Daar bij de rivier
gaan je ogen lachen;
kom drink het water,
ontvang het om niet.

 

Het bruist van leven in Gods rivier;
wie daarvan drinken,
verheugen zich hier.
En ben je eens in die stroom geweest,
dan blijf je dorstig
naar meer van Gods Geest.

 

En op de berg in Gods heerlijkheid,
daar zien wij Jezus in majesteit.
En langs de oevers van Gods rivier
daar juichen wij,
want zijn liefde is hier.


Gods vreugde is als een rivier. Als een rivier dat stroomt van de berg af. Het is Gods rivier dat ons vreugde geeft.
Een rivier is verfrissend, vernieuwend. Zo is het met Gods vreugde ook. De vreugde van God wil God door jou heen laten stromen als een rivier van de berg. Elke keer weer opnieuw, verfrissend en vernieuwend.

 

En zoals je elke keer weer opnieuw verfrissend en vernieuwend water krijgt, dan ga je vanzelf dansen. Want daar waar je vernieuwing krijgt ga je dansen, ga je zingen, ga je lachen. God wil die rivier in je laten stromen zodat je de blijdschap en de vreugde van God kunt ervaren en ontvangen. Zodat je kunt dansen en zingen. 

 

Je hoeft het alleen maar te ontvangen en je zult het krijgen. Vraag God er maar om. 

Gods rivier geeft leven, je kunt er van drinken je als je ervan drinkt zul je je verheugen. God geeft het leven. Drink maar van de rivier! 


Als je eens geproefd hebt van Gods rivier, wat die rivier allemaal geeft, dan wil je blijven drinken, Dan wil je meer. Het is Gods Geest waar je naar verlangd. 

 

Als je dat meemaakt, dan zul je juichen langs de rivier. Want daar bij de rivier is liefde. En daar mag je van blijven drinken. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom