“U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis.” (1 Thessalonicenzen 5:5)

Kinderen van het licht en niet van de duisternis. Dat klinkt als een opdracht zoals we die ook kennen van Jezus. Zoals we zout zijn, zijn we ook licht. Op die manier zou je kunnen zeggen dat je een kind van het licht bent en dat je het licht in jou in deze duistere wereld moet laten schijnen. Maar een kind van het licht is geen licht. Paulus zegt niet dat je licht bent, maar dat je een kind van het licht bent. En dat is net wat anders.

Je bent een kind van het licht laat zien dat je Vader de Vader van de lichten is. Je bent een kind van Hem Die het licht van de wereld is. En tegelijk betekent dat iets voor ons dagelijks leven.

Paulus heeft net uitgebreid de gemeente in Thessalonica getroost en bemoedigd. En dat was nodig, want ze dachten er degenen die al ontslapen waren nooit meer in de hemel konden komen en ze dachten ook dat werken geen zin meer had, want Jezus zou toch spoedig terugkomen. Tegen de achtergrond van deze gedachten zegt Paulus de waarheid dat je in Christus een kind van het licht bent.

Wij weten niet wanneer Jezus zal terugkomen. Hij zal komen als een dief in de nacht. Plotseling en op het moment dat niemand Hem verwacht. Nou ja, dat dacht ik altijd. Ik dacht altijd dat Jezus totaal onverwacht zou komen. Maar Paulus laat hier even iets anders zien. Paulus zegt hier dat Jezus wel komt als een dief in de nacht, maar dit geldt voor de kinderen van de duisternis. Degenen die niet in Jezus geloven zijn de kinderen van de duisternis. Voor hen zal Jezus plotseling komen. En ze zullen schrikken en roepen dat de bergen op hen moeten vallen.

Maar wij zijn kinderen van het licht. Het wordt in ons leven nooit meer duisternis. Wij leven niet meer in het donker, maar in Christus leef jij altijd in het licht. Je bent een kind van het licht. Jij leeft niet in de nacht van het slapen en verslapen, maar jij bent een kind die overdag leeft.

Natuurlijk is dat niet letterlijk zo en wij slapen ’s nachts ook gewoon. Maar Paulus bedoelt dit geestelijk. Wij die van de dag zijn, leven dagelijks in de verwachting dat Jezus zal komen. Wij dwalen niet door slaperigheid, wij leven niet meer in het donker, maar wij leven altijd in het licht. We leven in het licht van Gods tegenwoordigheid en in het licht van de Geest van God die in ons woont.

Laten we eens beseffen dat we een kind van het licht zijn en werkelijk beseffen dat wij in het licht wandelen. En blijf ook in Jezus wandelen, zodat de duisternis je ook niet overvalt. Dan kunnen we altijd Jezus komst verwachten en zal er geen duisternis zijn die ons bevangt. De duisternis is zijn recht op ons leven helemaal kwijt, wij behoren het licht toe. Satan kan geen ruimte krijgen zolang wij ook werkelijk in licht wandelen. Het licht is de atmosfeer waarin wij thuis horen. Wij die van de dag zijn hebben geloof, hoop en liefde bij ons, omdat we kinderen van het licht zijn.

Gebed: Jezus, U hebt mij overgezet van de duisternis in het licht en ik wil altijd in Uw licht wandelen. U bent het Licht, waardoor ik het licht zie en altijd in het licht zal zijn.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu