"In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, door het geloof in Hem." (Efeze 3:12)

Deze tekst in Efeze 3 is eigenlijk een tekst die Paulus er zo maar tussen door heeft geschreven. Hij heeft het gehad over de roeping van de heidenen en dat de heidenen hetzelfde recht hebben gekregen door het Evangelie. En dat is allemaal volgens het voornemen van God de Vader geweest. En dan ineens zonder enige aankondiging zegt Paulus: "In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in Hem." In Christus heb je vrijmoedigheid gekregen om tot God te naderen. Dat gaat nog al diep.

Het gaat hier namelijk niet om een gevoel dat je mag naderen, het gaat hier over een recht dat je hebt gekregen. In het Oude Testament mochten de Israëlieten niet in de buurt van God komen. Zelfs de berg Horeb moest met palen worden afgezet wat zodra er een Israëliet de berg zou aanraken, dan zou hij sterven. En ergens zit er diep in ons nog heel veel dit zelfde gevoel. Diep van binnen beseffen we hoe heilig en groot God is en dat wij niet in Zijn buurt kunnen komen. God, als de God Die heel dichtbij is, is bijna onbespreekbaar voor ons gevoel.

Maar Paulus zegt hier dat we door Christus vrijmoedigheid hebben en toegang met vertrouwen. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar als jij het weer flink fout hebt gedaan, of als jij al een paar dagen weinig tijd hebt gehad voor God, of gewoon geen tijd hebt genomen, dan heb je al snel het gevoel dat je maar beter niet in Gods buurt kunt komen. En laten we duidelijk zijn: God laten staan en niet naar je Vader toegaan is niet goed, want je Vader verlangt naar je aanwezigheid, maar hoe dan ook, door Jezus is elke zonden wel weggenomen en heb je het recht van vrijmoedigheid gekregen om met vertrouwen toegang te hebben tot God.

Je hebt vrijmoedigheid gekregen. En eigenlijk ligt deze vrijmoedigheid en deze toegang nog het meest in het op audiëntie komen bij een koning. Je wordt er aan de ene kant helemaal verwacht, er wordt door God naar je uitgezien en door Jezus zal Gods heiligheid je niet doden en zelfs niet beschadigen. Als we lezen van koningin Esther dat ze met angst en beven naar de koning gaat, die zelfs haar eigen man ook nog eens is en weet dat als het verkeerd valt dat hij haar zal doden, dan beseffen we iets van de manier hoe het toen aan het koninklijke hof ging. 

Door Jezus krijg je als het ware de toegang tot het Koninklijke Hof met de belofte dat je daar welkom zult zijn. Je mag met alles wat je bezighoudt, Thuiskomen bij God, je Vader. Je mag vrij in en uit lopen, je mag je helemaal veilig weten met alles wat je bij je hebt. Ook je zorgen, zoals we gisteren zeiden. Niets is te gek, sterker nog, alles is bij God normaal, want Jezus heeft alles meegemaakt, zoals wij. In Christus is de toegang vrij en heb je vrijmoedigheid om te gaan. Je Vader wacht...

Gebed: Vader in de hemel, ik kom met vrijmoedigheid bij U. Ik weet dat U naar mij uitkijkt en dat ik veilig welkom ben bij U. Soms denk ik dat U niet veilig bent, omdat ik vanuit mijn zonden naar U kijkt, maar U kijkt vanuit mijn identiteit naar mij. Hier ben ik, met alles van mij.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Voor Jezus' voeten of volgen

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven." (Johannes 13:37)

Het lijkt allemaal maar niet te stoppen. Na de ontmaskering van Judas, blijkt dat Petrus nog steeds niet begrijpt wat Jezus voor hem moet gaan doen. Nog steeds wil Petrus de controle houden, hij moet het zelf in zijn handen houden. Tegelijk begrijpt hij het ook echt niet. Waar gaat Jezus heen? Wat gaat Hij eigenlijk doen? Zijn lichaam breken, zijn bloed vergieten, termen die Petrus ongetwijfeld heeft gekend uit de offerdienst. En toch, hoe dan en wat dan? Het enige wat Jezus nu nog zegt is: "Waar Ik heenga, kun jij mij nu niet volgen, maar later zul je mij volgen." Jezus zegt dus niet dat het onmogelijk is om Hem te volgen. Opmerkelijke woorden als je bedenkt dat het hier gaat over het lijden en sterven van Jezus. Dan zegt Hij: "Nu kun je het niet, later wel." Betekent dit dan dat wij wel net als Jezus moeten lijden?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu