Opwekking 58 - Vrede zij u

 

Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u.


Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.

 

Ontvangt mijn Geest, heilige Geest.
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.

 

Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u.


Dit zegt Jezus tegen jou. Dit zei Jezus tegen zijn discipelen toen Hij aan hen verscheen nadat Hij was opgestaan. Hij zegt ook tegen jou: Vrede zij u. Hij geeft jou Zijn vrede mee. Jezus zegt eerst "Vrede zij u", daarna zegt Hij: Gelijk mij de Vader gezonden heeft, zo zend ik ook u. Hij geeft jou Zijn vrede mee op het pad dat jij moet gaan. Op het pad waarin Hij jou zendt. 
Zijn vrede op pad waar jij heen moet gaan. 

 

Zoals de Vader Jezus gezonden heeft naar de aarde om te dienen en gehoorzaam te zijn aan Zijn Vader, zo zendt Jezus ook jou de wereld in. Hij stuurt jou de wereld in met Zijn vrede. Maar ook met de tekenen van Zijn Koninkrijk.

 

Daarna zegt Jezus: "ontvang Mijn Geest, ontvang de Heilige Geest." Door op Zijn discipelen te blazen en dit te zeggen ontvangen zij de Heilige Geest. Zo mag ook jij de Heilige Geest ontvangen. Jezus zegt ook vandaag tegen jou: "Ontvang Mijn Heilige Geest.:  De Heilige Geest heb je nodig om op pad te gaan waar God jou zendt. De Heilige Geest zal jou dingen laten zien. Hij leidt jou. 

 

Blijf wel in de vrede van Jezus, blijf in Jezus. Blijf luisteren naar wat God tegen je wil zeggen en blijf lezen in Zijn woord. Dat zal vrij maken. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom