Opwekking 58 - Vrede zij u

 

Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u.


Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.

 

Ontvangt mijn Geest, heilige Geest.
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.

 

Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u.


Dit zegt Jezus tegen jou. Dit zei Jezus tegen zijn discipelen toen Hij aan hen verscheen nadat Hij was opgestaan. Hij zegt ook tegen jou: Vrede zij u. Hij geeft jou Zijn vrede mee. Jezus zegt eerst "Vrede zij u", daarna zegt Hij: Gelijk mij de Vader gezonden heeft, zo zend ik ook u. Hij geeft jou Zijn vrede mee op het pad dat jij moet gaan. Op het pad waarin Hij jou zendt. 
Zijn vrede op pad waar jij heen moet gaan. 

 

Zoals de Vader Jezus gezonden heeft naar de aarde om te dienen en gehoorzaam te zijn aan Zijn Vader, zo zendt Jezus ook jou de wereld in. Hij stuurt jou de wereld in met Zijn vrede. Maar ook met de tekenen van Zijn Koninkrijk.

 

Daarna zegt Jezus: "ontvang Mijn Geest, ontvang de Heilige Geest." Door op Zijn discipelen te blazen en dit te zeggen ontvangen zij de Heilige Geest. Zo mag ook jij de Heilige Geest ontvangen. Jezus zegt ook vandaag tegen jou: "Ontvang Mijn Heilige Geest.:  De Heilige Geest heb je nodig om op pad te gaan waar God jou zendt. De Heilige Geest zal jou dingen laten zien. Hij leidt jou. 

 

Blijf wel in de vrede van Jezus, blijf in Jezus. Blijf luisteren naar wat God tegen je wil zeggen en blijf lezen in Zijn woord. Dat zal vrij maken. 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom