"Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden." (1 Petrus 5:8)

Soms lijkt het om in Christus te zijn heel mooi. Je krijgt de identiteit van Jezus en daaruit mag je ook leven. Maar de eerlijkheid gebied ook te zeggen dat er ook een andere kant aan zit die soms heel moeilijk en lastig kan zijn. Zeker op het moment dat je te weinig beseft dat er in jouw nieuwe identiteit ook iets anders aanwezig is. Het is namelijk in je nieuwe identiteit niet alleen wie je bent, maar ook welke mogelijkheden die Jezus heeft, die ook voor jou beschikbaar zijn geworden.

Petrus, maar ook Paulus schrijven regelmatig over de grote tegenstander van God en daarmee ook de grote tegenstander van ons. Satan is de tegenstander van Gods Koninkrijk, maar ook de tegenstander van de gelovige in Chirstus. Petrus roept daarom ook op om nuchter en waakzaam te zijn. Met dat jij in Christus bent, is de duivel je tegenpartij geworden. En wees daarom waakzaam, want deze tegenpartij zal je niet met rust laten. En heel lang heeft de kerk geleerd dat de duivel voor ongeloof zorgt en je aanzet tot zonden. En we moeten hem dan maar zoveel mogelijk negeren. Maar zo ging Jezus niet met hem om en als wij in Christus delen in de identiteit van Jezus, dan betekent dit, dat wij dezelfde autoriteit over satan hebben gekregen als Jezus.

Waakzaam zijn tegen over satan is meer dan alleen maar oppassen dat hij er aan komt. Het heeft ook alles te maken dat we hem in de naam van Jezus, waarin onze identiteit ligt, elke bestaansgrond in ons leven te ontzeggen. En misschien heb je satan op bepaalde plaatsen in je leven wel toegang gegeven. Dat doe je niet alleen door occulte zaken, maar ook door bepaalde zonden in je leven of door het uitspreken van vloeken over je leven. Dan krijgt satan grondrecht om op die terreinen in je leven de regie te voeren. Zo doet hij dat heel stiekem. 

Jezus leert ons echter ook hoe we hem kunnen weerstaan. In de naam van Jezus mag jij hem wegsturen van de terreinen waar hij je leven beheerst. Wellicht is het nodig dat je zonden op dat gebied gaat belijden aan God en vergeving vraagt. Maar vanaf dat moment is er geen bestaansgrond in je leven meer over voor satan en kun jij hem in Jezus' naam wegsturen. Want in Christus sta jij niet onder satan, maar met Jezus boven hem.

Satan lijkt voor veel gelovigen iets dat zo sterk en zo machtig is, maar het heeft er dan alles mee te maken dat je niet weet wie jij in Christus bent. Want in Christus heb jij satan overwonnen en staat hij onder jouw autoriteit. Breek alle bestaansgronden af en gebruik die autoriteit die je van Jezus hebt gekregen. En dan zal satan van je vluchten. Het zou kunnen dat het heel ingewikkeld ligt, neem dan gerust contact op via het contactformulier. Soms is er een net van bestaansgronden en heb je daarbij hulp nodig. 

Gebed: Jezus, U bent Heer in mijn leven, ik wil U in alles aanbidding als de allerhoogste Heer. En ik geloof dat in Christus de grote tegenstander geen enkele mogelijkheid heeft om meer te doen dan dat ik hem toelaat. Laat mij zien op welke terreinen van mijn leven hij nog macht heeft en laat U mij zien welke bestaansgrond hij heeft, zodat ik daarmee kan breken en hem onder Uw autoriteit kan zetten.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu