"Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? (1 Korinthe 6:19)

Je hebt mensen die een hele hoge waarde geven aan een kerkgebouw. En emotioneel kan een kerkgebouw echt een hoge waarde hebben. Wellicht heb je er allerlei dingen meegemaakt. Je kunt er tot bekering gekomen zijn, gedoopt zijn, momenten in intense aanwezigheid van God hebben ervaren. Maar om de kerk te maken tot een heilig gebouw is niet wat de Bijbel ons leert. Vroeger in het Oude Testament woonde God in de tabernakel en later in de tempel. De heerlijkheid van God, de shekina, was daar aanwezig. Maar zo is dat nu niet meer. God woont niet meer in een gebouw.

Het Nieuwe Testament maakt alles anders. De plaats waar God woonde, onder Zijn volk Israël was er niet meer vanaf het moment dat Jezus alles volbracht en zeker na Pinksteren was God niet langer meer op ene plaats aanwezig, maar werd Zijn alomtegenwoordigheid veel duidelijker zichtbaar. De woonplaats van God hier op aarde is niet meer in de kerk. Daarom is de kerk ook niet het huis van God. Het huis van God is het lichaam van iedereen die in Christus is!

God kiest ervoor om door Zijn Geest in jou te wonen. Nu is het lastig om uit te leggen wat dan precies de Geest van God is. Als wij iets doen in de geest van iemand anders, dan bepaald het denken en handelen van die ander datgene wat jij denkt en doet. God zegt tegen jou dat Hij door Zijn Geest in jou is komen wonen. Jouw lichaam is Zijn tempel geworden. God is dus niet meer ver weg, maar door het geloof in Jezus, is God altijd in jou!

Paulus zegt vanuit deze gedachte dat als we ons door het geloof met de Heere verenigen, we één geest met Hem zijn. Gods Geest en onze geest paart zich aan elkaar en door Gods aanwezigheid in de tempel van jouw lichaam wordt jouw geest beïnvloed en aangestuurd door God Zelf.

Ga eens beseffen dat God op deze manier in jou woont. Dat bepaald dan ook hoe jij met je lichaam zult omgaan. Dit kan heel pijnlijk zijn, omdat ik weet dat er zijn die hier heel erg mee worstelen. Want wat dat er in jouw tempel allemaal naar binnen? Paulus werd geconfronteerd met hoererij in de gemeente.  Dat is zonde tegen je lichaam en dat is dus zonde tegen de woonplaats van God.

Maar als jij beseft dat God zegt: Jij bent de tempel waar Ik woon, ontstaat er dan ook niet het verlangen dat jij je lichaam ook werkelijk als een tempel gaat beheren. En dat hoeft geen hoererij te zijn, ook andere zaken spelen een rol. Het kan je eetgedrag zijn, je verkeersgedrag en alles wat jouw lichaam kan beschadigen. We kunnen de Geest ook uitblussen, ook doordat Hij Zich niet meer thuisvoelt bij ons. 

Jouw lichaam is de woonplaats van de heilige God en daardoor ben jij heilig en kostbaar in Zijn ogen. Wees een tempel voor God.

Gebed: Heilige Geest, U woont in mij. Ik dank U voor zoveel nabijheid en genade. Ik dank U dat Uw woonplaats wilt hebben in mij. Ik wil heilig en rein leven en mijn lichaam laten zijn als een ereplaats voor U.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu