"Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? (1 Korinthe 6:19)

Je hebt mensen die een hele hoge waarde geven aan een kerkgebouw. En emotioneel kan een kerkgebouw echt een hoge waarde hebben. Wellicht heb je er allerlei dingen meegemaakt. Je kunt er tot bekering gekomen zijn, gedoopt zijn, momenten in intense aanwezigheid van God hebben ervaren. Maar om de kerk te maken tot een heilig gebouw is niet wat de Bijbel ons leert. Vroeger in het Oude Testament woonde God in de tabernakel en later in de tempel. De heerlijkheid van God, de shekina, was daar aanwezig. Maar zo is dat nu niet meer. God woont niet meer in een gebouw.

Het Nieuwe Testament maakt alles anders. De plaats waar God woonde, onder Zijn volk Israël was er niet meer vanaf het moment dat Jezus alles volbracht en zeker na Pinksteren was God niet langer meer op ene plaats aanwezig, maar werd Zijn alomtegenwoordigheid veel duidelijker zichtbaar. De woonplaats van God hier op aarde is niet meer in de kerk. Daarom is de kerk ook niet het huis van God. Het huis van God is het lichaam van iedereen die in Christus is!

God kiest ervoor om door Zijn Geest in jou te wonen. Nu is het lastig om uit te leggen wat dan precies de Geest van God is. Als wij iets doen in de geest van iemand anders, dan bepaald het denken en handelen van die ander datgene wat jij denkt en doet. God zegt tegen jou dat Hij door Zijn Geest in jou is komen wonen. Jouw lichaam is Zijn tempel geworden. God is dus niet meer ver weg, maar door het geloof in Jezus, is God altijd in jou!

Paulus zegt vanuit deze gedachte dat als we ons door het geloof met de Heere verenigen, we één geest met Hem zijn. Gods Geest en onze geest paart zich aan elkaar en door Gods aanwezigheid in de tempel van jouw lichaam wordt jouw geest beïnvloed en aangestuurd door God Zelf.

Ga eens beseffen dat God op deze manier in jou woont. Dat bepaald dan ook hoe jij met je lichaam zult omgaan. Dit kan heel pijnlijk zijn, omdat ik weet dat er zijn die hier heel erg mee worstelen. Want wat dat er in jouw tempel allemaal naar binnen? Paulus werd geconfronteerd met hoererij in de gemeente.  Dat is zonde tegen je lichaam en dat is dus zonde tegen de woonplaats van God.

Maar als jij beseft dat God zegt: Jij bent de tempel waar Ik woon, ontstaat er dan ook niet het verlangen dat jij je lichaam ook werkelijk als een tempel gaat beheren. En dat hoeft geen hoererij te zijn, ook andere zaken spelen een rol. Het kan je eetgedrag zijn, je verkeersgedrag en alles wat jouw lichaam kan beschadigen. We kunnen de Geest ook uitblussen, ook doordat Hij Zich niet meer thuisvoelt bij ons. 

Jouw lichaam is de woonplaats van de heilige God en daardoor ben jij heilig en kostbaar in Zijn ogen. Wees een tempel voor God.

Gebed: Heilige Geest, U woont in mij. Ik dank U voor zoveel nabijheid en genade. Ik dank U dat Uw woonplaats wilt hebben in mij. Ik wil heilig en rein leven en mijn lichaam laten zijn als een ereplaats voor U.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu