Opwekking 456 - Niet de macht van wapenen

 

Refrein:
Niet de macht van wapenen,
niet het werk van mensenhanden:
onze kracht is de naam van de Heer.
 
Door de naam van Jezus
worden wij gered;
Hij hoort uit de hemel,
antwoordt elk gebed.
 
Refrein

Door het bloed van Jezus
wast de Heer ons schoon
Hef nu zijn banier op;
juichend voor Gods troon!

 
Onze kracht is de naam van de Heer. Onze kracht ligt in de overwinning van Jezus. Onze kracht is God. En door de kracht dat ligt in de naam van onze God is onze kracht.
 
Door Zijn naam worden wij gered, hoort Hij ons gebed. Door Zijn naam hebben niet de wapenen kracht, niet het werk van mensen, maar heeft God alle macht en kracht. Hij zal ons verlossen.

 

En in deze tijd is dit lied wel heel toepasselijk. Niet de kracht van wapenen, niet het werk van mensenhanden, maar de kracht is de nam van de Heer. En zoals in Psalm 20:8 staat: Maar wij zullen de Naam van de Heere, onze God in herinnering roepen.

 

Op het moment dat andere machten proberen sterker te Zijn dan de Naam van onze God, dan moeten wij de Naam van onze God in herinnering roepen. Uit de Naam van onze God krijgen wij kracht en mogen wij staan in die kracht. Jezus heeft immers overwonnen! En in die overwinning mogen wij gaan staan. Vertrouw op Zijn naam.
 
Door de overwinning van Jezus, door de kracht van de Naam van onze God, worden wij schoongewassen. Schoon gewassen door het bloed van Jezus. Het bloed van Jezus reinigt ons van onze zonden.
Daar mogen wij voor juichen, juichen voor het bloed van Jezus, juichen voor Zijn kracht. Ook als het lijkt dat wapenen of mensen handen meet kracht hebben. Als dat zo lijkt, dan mag jij juichen voor het werk van God, van Jezus en mag je er voor juichen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom