Opwekking 456 - Niet de macht van wapenen

 

Refrein:
Niet de macht van wapenen,
niet het werk van mensenhanden:
onze kracht is de naam van de Heer.
 
Door de naam van Jezus
worden wij gered;
Hij hoort uit de hemel,
antwoordt elk gebed.
 
Refrein

Door het bloed van Jezus
wast de Heer ons schoon
Hef nu zijn banier op;
juichend voor Gods troon!

 
Onze kracht is de naam van de Heer. Onze kracht ligt in de overwinning van Jezus. Onze kracht is God. En door de kracht dat ligt in de naam van onze God is onze kracht.
 
Door Zijn naam worden wij gered, hoort Hij ons gebed. Door Zijn naam hebben niet de wapenen kracht, niet het werk van mensen, maar heeft God alle macht en kracht. Hij zal ons verlossen.

 

En in deze tijd is dit lied wel heel toepasselijk. Niet de kracht van wapenen, niet het werk van mensenhanden, maar de kracht is de nam van de Heer. En zoals in Psalm 20:8 staat: Maar wij zullen de Naam van de Heere, onze God in herinnering roepen.

 

Op het moment dat andere machten proberen sterker te Zijn dan de Naam van onze God, dan moeten wij de Naam van onze God in herinnering roepen. Uit de Naam van onze God krijgen wij kracht en mogen wij staan in die kracht. Jezus heeft immers overwonnen! En in die overwinning mogen wij gaan staan. Vertrouw op Zijn naam.
 
Door de overwinning van Jezus, door de kracht van de Naam van onze God, worden wij schoongewassen. Schoon gewassen door het bloed van Jezus. Het bloed van Jezus reinigt ons van onze zonden.
Daar mogen wij voor juichen, juichen voor het bloed van Jezus, juichen voor Zijn kracht. Ook als het lijkt dat wapenen of mensen handen meet kracht hebben. Als dat zo lijkt, dan mag jij juichen voor het werk van God, van Jezus en mag je er voor juichen.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom