Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! (Romeinen 8:14 en 15)

Jarenlang geloofde ik dat de wetenschap dat mijn zonden vergeven waren, genoeg zou zijn om verder te leven. Het was eigenlijk een soort hemelgeloof. Het bereiken van de hemel was daarbij het belangrijkste. En als ik dan eenmaal bekeerd was, of als ik zou weten dat God mijn zonden vergeven had, dan was het wel goed. En toen het zover was, dacht ik dat dit het maximaal haalbare was. Tot God mij ging leren dat ik Zijn kind mocht zijn en dat Hij mijn Vader was.

En dat geeft ontspanning, want als kind weet je dat je vader voor je zorgt. Ja, ik weet dat er vaders zijn die verschrikkelijke dingen doen, maar onze vaders moeten vader zijn naar het beeld van Gods Vaderzijn. In die volgorde en niet anders. En kind mogen zijn bij God, dan weet je dat wat je ook doet, je het kindschap nooit kunt kwijt raken. Kind zijn van de Vader is jezelf loslaten en je in Gods armen laten vallen. En daarbij hoef je geen geestelijk volwassen woorden te hebben. En kind mag gewoon kind zijn bij zijn vader en zo verlangt God ook dat jij kind bent bij Hem.

En dat door Christus. Paulus zegt dat zijn vlees niet meer leeft, dat is met Christus gestorven en nu leeft hij in de Geest. Zo leeft elke gelovige. Als de Geest van God in je woont, ben je niet meer in het vlees, maar naar de Geest. Dan word je dus door de Geest geleidt. En die Geest van God maakt dat je de aanneming tot het kindschap ontvangt. Doordat Gods Geest in je woont, ben je kind van God, omdat de bloedband met God er is door Zijn Geest in je. Dat heeft Christus voor je tot stand gebracht.

Jij bent in Christus kind van de Vader. En de geest van slavernij is verdreven en heeft plaatsgemaakt voor de Geest waardoor je zonder angst God leert kennen als je Vader. God is jouw volmaakte Vader. Bij Hem ben jij altijd veilig! Ik vond vroeger de term 'kind van God' een hele hoge term die je eigenlijk niet in je mond durfde te nemen. Want dat waren hele bijzondere gelovigen. En ik geloof dat er onder de lezers zijn die hier ook mee worstelen. Maar toen God mij leerde wat Paulus hier zegt, leerde ik ook dat ik als een kleuter mij veilig mocht weten bij God. Hij is je Vader. Paulus zegt zelfs dat Hij Abba Vader is, Hij is Papa Vader.

Ik weet niet hoe jouw leven eruit ziet en ik weer ook niet of jij je echt geliefd kunt voelen, maar God heeft jou lief als Zijn kind. Dit ben jij, als je in Christus bent. Jij bent het kind van Papa God! Intens diep is Gods liefde voor jou. Laat je angst los en laat je vallen in Vaders veilige armen.

Gebed: Papa God, ik vind het soms heel moeilijk om me echt altijd veilig te voelen bij U. Soms voel ik niet wat ik graag wil voelen, maar ik geloof dat ik Uw kind ben. U heeft mij lief als de volmaakte Vader en ik ben veilig en geborgen bij U.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu