Opwekking 56 - Zijn Naam is hogeer dan ieder ander

 

Zijn naam is hoger dan ieder ander.
Zijn naam is Jezus,
zijn naam is Heer,
zijn naam is Wonderbaar,
zijn naam is Raadsman,
zijn naam is Vredevorst,
almachtig God.


In dit lied gaat het om de Namen van God. Voor God zijn er verschillende namen. En iedereen heeft zo zijn eigen naam voor God. Denk aan Vader, Herder, Rots. 

 

In dit lied worden de namen Jezus, Heer, Wonderbaar, Raadsman, Vredevorst en Almachtig God genoemd. 
Het bijzondere aan deze namen is dat een aantal ook tegelijk karaktereigenschappen van Jezus zijn. Wonderbaar, Dat is Jezus. Jezus is een wonderbare Zoon van God. En dit zegt ook iets over de eigenschappen die God heeft. God is wonderbaar. Hij doet wonderbare dingen door Jezus. Jezus is een God van wonderen. 

 

Jezus is je Raadsman. Jezus geeft raad in elke situatie, Hij verdedigt jou zoals een advocaat iemand verdedigd. Zelfs als satan je aanklaagd, dan staat Jezus voor je in. Jij bent Gods kind, en daar pleit Hij voor. En ook dit kun je zien als eigenschap van God.

 

Maar Jezus is ook Vredevorst. Jezus brengt overal vrede. Hij is de Koning van de Vrede. Dat is wat Hij geeft. God is Vrede. God zal nooit onrust geven. Daarom is Jezus in alles wat Hij doet de vrede in je leven. 
En in dit alles is Hij een machtig God. In deze namen is Hij machtig. Maar ook is Hij in deze namen hoger dan ieder ander. 

God is een God met veel namen, en geen ander is als onze God en Hij openbaart Zich in Jezus en in Jezus zien we al deze namen openbaar worden.

 

Geen andere naam is hoger dan de namen van onze God.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom