Opwekking 56 - Zijn Naam is hogeer dan ieder ander

 

Zijn naam is hoger dan ieder ander.
Zijn naam is Jezus,
zijn naam is Heer,
zijn naam is Wonderbaar,
zijn naam is Raadsman,
zijn naam is Vredevorst,
almachtig God.


In dit lied gaat het om de Namen van God. Voor God zijn er verschillende namen. En iedereen heeft zo zijn eigen naam voor God. Denk aan Vader, Herder, Rots. 

 

In dit lied worden de namen Jezus, Heer, Wonderbaar, Raadsman, Vredevorst en Almachtig God genoemd. 
Het bijzondere aan deze namen is dat een aantal ook tegelijk karaktereigenschappen van Jezus zijn. Wonderbaar, Dat is Jezus. Jezus is een wonderbare Zoon van God. En dit zegt ook iets over de eigenschappen die God heeft. God is wonderbaar. Hij doet wonderbare dingen door Jezus. Jezus is een God van wonderen. 

 

Jezus is je Raadsman. Jezus geeft raad in elke situatie, Hij verdedigt jou zoals een advocaat iemand verdedigd. Zelfs als satan je aanklaagd, dan staat Jezus voor je in. Jij bent Gods kind, en daar pleit Hij voor. En ook dit kun je zien als eigenschap van God.

 

Maar Jezus is ook Vredevorst. Jezus brengt overal vrede. Hij is de Koning van de Vrede. Dat is wat Hij geeft. God is Vrede. God zal nooit onrust geven. Daarom is Jezus in alles wat Hij doet de vrede in je leven. 
En in dit alles is Hij een machtig God. In deze namen is Hij machtig. Maar ook is Hij in deze namen hoger dan ieder ander. 

God is een God met veel namen, en geen ander is als onze God en Hij openbaart Zich in Jezus en in Jezus zien we al deze namen openbaar worden.

 

Geen andere naam is hoger dan de namen van onze God.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom