Opwekking 455- Wij gaan door over grenzen

 

Wij gaan door over grenzen
geen deur blijft op slot.
Hand in hand door alle landen roepen wij:
Jezus is Heer!


 

Wij komen op voor de zwakken,
het licht breekt hun nacht.
Het koninkrijk van Jezus kondigt het aan,
zie uit en wacht.

 

Wij gaan door zolang het dag is,
het werk wordt gedaan.
Al zaaien wij vaak onder tranen,
wij juichen als wij oogsten.

 

Straks zien wij Hem in Zijn glorie.
Het Lam dat eeuwig leeft.
Hij haalt Zijn bruid uit alle landen.
Voor Hem de kroon, voor Hem de eer.
Wij roepen uit: Jezus is Heer!
Wij roepen uit: Jezus is Heer!
Wij roepen uit: Jezus is Heer!


Dit is een lied dat over het Koninkrijk gaat. En lied dat gaat over het bezig zijn in het Konikrijk van God. Het is een krachtig lied dat wil doorbreken. In landen, bij mensen. Wat zou jij willen doen in het Koninkrijk? 

 

Je hoeft het niet alleen te doen. Hand in hand gaan de gelovigen samen. Wellicht niet allemaal op dezelfde plek, maar in Christus zullen we hand in hand samen gaan. Wij zullen moeten uitroepen dat Jezus Heer is. Dan breekt het licht door. Als de zwakken horen dat Jezus Heer is en dat Hij komt om hen te redden dan zal het bij de zwakken zijn als een licht in de nacht. 

Het Koninkrijk vertellen van Jezus is niet voor een periode in je leven, het is iets waar je mee door gaat totdat al het werk gedaan is. Het is een deel van je leven. 


Het kan zwaar zijn, dat zal het ook zijn. Hoeveel tranen heb jij al gelaten toen jij aan het zaaien was? Het zaaien is vaak het stukje wat het moeilijkst is. Maar alles wat gezaaid wordt dat zal God zo voeden dat het op een dag geoogst kan worden. De oogst van wat jij gezaaid hebt omdat jij het Konikrijk van God deelde. En als het geoogst wordt, wat zal dat een blijdschap zijn. Dan zul je juichen. 


En elke keer als je zaait met tranen, houd dan in gedachten wat de oogst gaat opbrengen. 

En op een dag zul je Hem zien in glorie. Dan zal Hij gekroond worden en mag jij Zijn bruid zijn. 
En dan zullen we roepen: Jezus is Heer! 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom