Opwekking 455- Wij gaan door over grenzen

 

Wij gaan door over grenzen
geen deur blijft op slot.
Hand in hand door alle landen roepen wij:
Jezus is Heer!


 

Wij komen op voor de zwakken,
het licht breekt hun nacht.
Het koninkrijk van Jezus kondigt het aan,
zie uit en wacht.

 

Wij gaan door zolang het dag is,
het werk wordt gedaan.
Al zaaien wij vaak onder tranen,
wij juichen als wij oogsten.

 

Straks zien wij Hem in Zijn glorie.
Het Lam dat eeuwig leeft.
Hij haalt Zijn bruid uit alle landen.
Voor Hem de kroon, voor Hem de eer.
Wij roepen uit: Jezus is Heer!
Wij roepen uit: Jezus is Heer!
Wij roepen uit: Jezus is Heer!


Dit is een lied dat over het Koninkrijk gaat. En lied dat gaat over het bezig zijn in het Konikrijk van God. Het is een krachtig lied dat wil doorbreken. In landen, bij mensen. Wat zou jij willen doen in het Koninkrijk? 

 

Je hoeft het niet alleen te doen. Hand in hand gaan de gelovigen samen. Wellicht niet allemaal op dezelfde plek, maar in Christus zullen we hand in hand samen gaan. Wij zullen moeten uitroepen dat Jezus Heer is. Dan breekt het licht door. Als de zwakken horen dat Jezus Heer is en dat Hij komt om hen te redden dan zal het bij de zwakken zijn als een licht in de nacht. 

Het Koninkrijk vertellen van Jezus is niet voor een periode in je leven, het is iets waar je mee door gaat totdat al het werk gedaan is. Het is een deel van je leven. 


Het kan zwaar zijn, dat zal het ook zijn. Hoeveel tranen heb jij al gelaten toen jij aan het zaaien was? Het zaaien is vaak het stukje wat het moeilijkst is. Maar alles wat gezaaid wordt dat zal God zo voeden dat het op een dag geoogst kan worden. De oogst van wat jij gezaaid hebt omdat jij het Konikrijk van God deelde. En als het geoogst wordt, wat zal dat een blijdschap zijn. Dan zul je juichen. 


En elke keer als je zaait met tranen, houd dan in gedachten wat de oogst gaat opbrengen. 

En op een dag zul je Hem zien in glorie. Dan zal Hij gekroond worden en mag jij Zijn bruid zijn. 
En dan zullen we roepen: Jezus is Heer! 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom