Opwekking 55 - Groot is de Heer

 

Groot is de Heer
en hoog te loven,
in de stad van onze God
zijn heilige berg.
Schoon door zijn verhevenheid,
een vreugde voor de ganse aarde,
is de berg Sion, ver in het noorden,
de stad van de grote Koning.


Dit lied gaat over het eerste gedeelte van Psalm 48. Daar staat dat God groot en te prijzen is in de stad van onze God en op Zijn heilige berg. De stad waar het hier om gaat is de stad Jeruzalem. Jeruzalem is de stad van God. 
Jeruzalem is een stad dat een mooie ligging heeft, het geeft vreugde voor heel de aarde en de berg Sion staat aan de noordkant. Jeruzalem neemt een aparte plaats in omdat het de stad van God is. In Jeruzalem heeft ook de tempel gestaan, en zag je dat God bij Zijn volk woont. Jeruzalem is de enige stad die eeuwig blijft, er komt namelijk een nieuw Jeruzalem. 

 

Jeruzalem is schoon door Zijn verhevenheid. De stad is zo verheven dat het vreugde geeft voor heel de aarde. Jeruzalem is ook een stad dat heel veel mensen kennen. Als je er over nadenkt is dat wel bijzonder. 


Jeruzalem is echt de stad van de grote Koning. Het is de plek waar Jezus heeft gelopen, het is de plek waar Hij Zijn leven gaf voor ons, en het is de plek waar Hij terug komt. 
God is groot en hoog te loven in Zijn stad.


En als er een nieuw Jeruzalem zal zijn, dan zullen wij samen met God in Zijn stad zijn om Hem groot te maken en te loven en te prijzen!  

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom