Opwekking 55 - Groot is de Heer

 

Groot is de Heer
en hoog te loven,
in de stad van onze God
zijn heilige berg.
Schoon door zijn verhevenheid,
een vreugde voor de ganse aarde,
is de berg Sion, ver in het noorden,
de stad van de grote Koning.


Dit lied gaat over het eerste gedeelte van Psalm 48. Daar staat dat God groot en te prijzen is in de stad van onze God en op Zijn heilige berg. De stad waar het hier om gaat is de stad Jeruzalem. Jeruzalem is de stad van God. 
Jeruzalem is een stad dat een mooie ligging heeft, het geeft vreugde voor heel de aarde en de berg Sion staat aan de noordkant. Jeruzalem neemt een aparte plaats in omdat het de stad van God is. In Jeruzalem heeft ook de tempel gestaan, en zag je dat God bij Zijn volk woont. Jeruzalem is de enige stad die eeuwig blijft, er komt namelijk een nieuw Jeruzalem. 

 

Jeruzalem is schoon door Zijn verhevenheid. De stad is zo verheven dat het vreugde geeft voor heel de aarde. Jeruzalem is ook een stad dat heel veel mensen kennen. Als je er over nadenkt is dat wel bijzonder. 


Jeruzalem is echt de stad van de grote Koning. Het is de plek waar Jezus heeft gelopen, het is de plek waar Hij Zijn leven gaf voor ons, en het is de plek waar Hij terug komt. 
God is groot en hoog te loven in Zijn stad.


En als er een nieuw Jeruzalem zal zijn, dan zullen wij samen met God in Zijn stad zijn om Hem groot te maken en te loven en te prijzen!  

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom