Opwekking 454 - Zegen, aanbidding

 

Zegen, aanbidding.
Kracht, overwinning.
Ere zij de eeuwige God.
Laat elke natie, elke creatie
buigen voor de eeuwige God.


Elke tong in hemel, op aard
zal uw macht belijden
Elke knie buigt neer voor uw troon,
aanbiddend.
U wordt hoog verheven o God
en oneindig is uw heerschappij.
O eeuwige God.

 

De aarde wordt vol van uw Koninkrijk
Zing nu voor de eeuwige God
Geen andere macht is aan U gelijk
Zing nu voor de eeuwige God.


Dit lied is een aanbiddingslied. In dit lied staat de aanbidding van God centraal. Eer zij onze eeuwige God voor de zegen, aanbidding, kracht en overwinning. Onze God is de eeuwige God en daar moeten we voor buigen. Laat iedereen weten dat onze God de eeuwige God is.


Als de aarde bol wordt van Gods Koninkrijk, dan zal elke tong Zijn Naam belijden en elke knie zal buigen, en zal ieder erkennen dat God een eeuwige God is. Nu is dat vrijwillig, maar uiteindelijk als Jezus terugkomt, zal echt iedere knie buigen, ook degenen die het nu niet willen. Daar mogen wij van zingen. Van die eeuwige God. Wij mogen Hem aanbidden en prijzen omdat geen enkele andere macht aan Hem gelijk is. 


En God aanbidden kan op verschillende manieren. Het kan door te zingen, maar ook door Jezus liefde te geven aan anderen, of door creatief met God bezig te zijn. Vul voor jezelf maar in wat aanbidding voor jou is. 

 

Om de aarde vol te krijgen van Zijn Koninkrijk is het belangrijk dat je ook het Konikrijk van God gaat uitdelen en vertellen. En omdat gedwongen buigen bij de komst van Jezus verschrikkelijk zal zijn, delen we nu het Evangelie al uit, zodat er nu keuzes gemaakt worden om vrijwillig te buigen voor Jezus. Ga het daarom uitdelen en vertellen. Het hoeft niet groot, het kan ook klein en andersom. Vraag maar aan God op welke manier jij aan de slag mag in het Koninkrijk zodat de aarde vol zal worden van Zijn Koninkrijk. Als elke natie en elke creatie moet buigen voor de eeuwige God dan betekend dat dat jij ook een stukje taak hebt hierin. Laat het maar weten dat wij een eeuwige God hebben die regeert en dat er geen enkele andere macht groter is dan onze God. 
Onze God geeft zegen, aanbidding, kracht en overwinning. En dat zul je gaan zien! 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom