"Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb." (Openbaring 3:21)

Ik weet niet welke smaak jij hebt, maar de gemeente van Laodicea was lauw van smaak. En eigenlijk zegt Jezus in deze brief dat Hij een grotere hekel heeft aan schijnheiligheid en dode rechtzinnigheid dan aan ongeloof. Hij heeft liever dat mensen ongelovig zijn en eerlijk zeggen dat ze liever niets met Jezus willen, dan dat ze net doen alsof. God heeft een hekel aan kerkmensen die in de kerk zitten en ongehoorzaam blijven en zich lauw gedragen: Geen geloof, maar wel meedoen met de rest en zich zeer religieus gedragen. Dat is lauw en dat spuugt Jezus uit. Maar ook wel geloof, maar toch de religie en wereldgelijkvormigheid. Ook dat is te smerig om je voor te stellen.

Deze brief spreekt van mensen die alles hebben. Alles hebben ze voor elkaar, aan geld en goed geen gebrek, maar ze leven zonder God, ze zijn arm, blind en naakt. Ze hebben ten diepste niets. En Jezus staat nu aan de deur en Hij klopt. Want ook voor dit soort mensen heeft Jezus een overwinning gereed liggen. Jezus zegt dat degenen die zo lauw zijn, met haast de goederen van Jezus koopt. Voor hun armoede, biedt Jezus hen goud aan, voor hun naaktheid klederen en voor hun blindheid ogenzalf.

Het is Jezus verlangen dat Hij bij ons binnenkomt en met ons de maaltijd gebruikt. Een overwinningsmaaltijd omdat Hij overwon aan het kruis en in het graf. Een maaltijd van brood en wijn, van lichaam en bloed. Want dat zijn de tekenen van overwinning. En leven met Jezus in geloof, dan worden de tekenen van brood en wijn, tekenen die er toe doen. Dan zijn het overwinningstekenen die je als gelovige mag eten en drinken.

En vanuit deze overwinning heeft Jezus je troon in de hemel klaar gezet. Wees warm en vol van Jezus, verzadig je met Zijn lichaam en bloed, verzadig je met Hem alleen, dan zul je niet koud, maar zeker niet lauw zijn. Hoe meer van Jezus in je leven, hoe warmer je bent. Lauwheid is ook de lauwheid van een lichaam dat net gestorven is, maar warm is een levend lichaam, waarin God kan wonen.

Zoals Jezus Zichzelf op de troon heeft gezet, zo zal Hij jou straks op de troon zetten om met Hem en de Vader te heersen. Eigenlijk is deze troon de troon waar Jezus ook de overwinning op heeft gezet. Toen Jezus Zichzelf daarop zette, op dat moment zette Hij de overwinning op de troon. Een troon die door de overwinning een rechtmatige troon is voor Jezus en daarmee is het ook een rechtmatige troon voor iedereen die in Zijn overwinning deelt.

Het zijn zeven overwinningen die ons werden meegedeeld voor degenen die met Jezus overwinnen. En als we zo kijken naar dat wat ons straks gegeven wordt, zullen we vanaf morgen kijken met welke identiteit wij onze tijd op aarde mogen leven. Want hier op aarde mag jij leven in Christus. En in Christus zijn je ook hier op aarde heel veel schatten gegeven.

Gebed: Jezus, ik blijf U danken voor Uw overwinningen, ik blijf U danken dat ik in Uw overwinning mag delen en straks al deze beloften uitbetaald mag krijgen. Maar ik wil mijn tijd op aarde leven vanuit mijn identiteit in U. Leer mij ook daaruit leven voor de tijd hier op aarde.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu