Opwekking 54 - Looft de Here, alle gij volken

 

Looft de Here, alle gij volken,
prijst Hem, alle gij natiën,
want zijn goedertierenheid
is machtig over ons,
en des Heren trouw
is tot in eeuwigheid.
Halleluja.


Loof de Heer, alle volken, alle natiën, alle heidenvolken. Iedereen moet Hem loven. Dat is wat hier staat en in Psalm 117. Alle volken en alle natiën, alle nationaliteiten moeten Hem loven. Hoe zie jij dit voor je? God is een God van alle mensen, van alle volken en nationaliteiten. En met elkaar mogen wij God loven voor wie Hij is. Dit lied gaat over twee eigenschappen van God. Goedertierenheid en trouw. 

 

Loof Hem voor Zijn goedheid, voor Zijn genade, barmhartigheid. Dat is wat goedertierenheid betekent. 
Zijn goedheid is machtig over ons. Dat betekent dat de goedheid van God over ons heerst. Zijn goedheid is zo machtig dat wij Hem daarvoor moeten loven. Zijn goedheid heerst dus ook over jou. Bedenk dat in elke situatie. God omringt je met Zijn goedheid.  

 

Wat merk jij van Gods goedheid, van Zijn goedertierenheid? Waarin zie je Zijn goedertierenheid. Het zijn ook alle zegeningen die je krijgt van God. Daarin kun je Zijn goedheid ook zien, maar ok in Zijn liefde, in Zijn creaties. 

 

We mogen Hem ook loven voor Zijn eeuwige trouw. Zijn trouw blijft altijd. Hij beloofd dat Hij ons niet zal verlaten, Hij zal trouw blijven tot in eeuwigheid. Daar mogen we op vertrouwen. God is een God van eerlijkheid. En dat zal Hij blijven.

 

God blijft zo trouw dat Hij je hand zal blijven vasthouden. Nooit zal Hij ontrouw zijn, zelfs niet als jij niet meer zo trouw bent aan God. Zelfs dan heeft Hij je hand vast om Zijn trouw te laten zien. 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom