Opwekking 54 - Looft de Here, alle gij volken

 

Looft de Here, alle gij volken,
prijst Hem, alle gij natiën,
want zijn goedertierenheid
is machtig over ons,
en des Heren trouw
is tot in eeuwigheid.
Halleluja.


Loof de Heer, alle volken, alle natiën, alle heidenvolken. Iedereen moet Hem loven. Dat is wat hier staat en in Psalm 117. Alle volken en alle natiën, alle nationaliteiten moeten Hem loven. Hoe zie jij dit voor je? God is een God van alle mensen, van alle volken en nationaliteiten. En met elkaar mogen wij God loven voor wie Hij is. Dit lied gaat over twee eigenschappen van God. Goedertierenheid en trouw. 

 

Loof Hem voor Zijn goedheid, voor Zijn genade, barmhartigheid. Dat is wat goedertierenheid betekent. 
Zijn goedheid is machtig over ons. Dat betekent dat de goedheid van God over ons heerst. Zijn goedheid is zo machtig dat wij Hem daarvoor moeten loven. Zijn goedheid heerst dus ook over jou. Bedenk dat in elke situatie. God omringt je met Zijn goedheid.  

 

Wat merk jij van Gods goedheid, van Zijn goedertierenheid? Waarin zie je Zijn goedertierenheid. Het zijn ook alle zegeningen die je krijgt van God. Daarin kun je Zijn goedheid ook zien, maar ok in Zijn liefde, in Zijn creaties. 

 

We mogen Hem ook loven voor Zijn eeuwige trouw. Zijn trouw blijft altijd. Hij beloofd dat Hij ons niet zal verlaten, Hij zal trouw blijven tot in eeuwigheid. Daar mogen we op vertrouwen. God is een God van eerlijkheid. En dat zal Hij blijven.

 

God blijft zo trouw dat Hij je hand zal blijven vasthouden. Nooit zal Hij ontrouw zijn, zelfs niet als jij niet meer zo trouw bent aan God. Zelfs dan heeft Hij je hand vast om Zijn trouw te laten zien. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom