"Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad." (Romeinen 8:37)

Het is feest, het is echt feest. En niet een feest zoals de wereld om ons heen viert als er iemand kampioen wordt, maar feest omdat Wij een echte Kampioen hebben. Jezus kwam het graf uit en overwon zonde, godverlatenheid dood en duivel. Jezus is de absolute en enige Overwinnaar die er is. Maar van daaruit wil ik wel de stap maken naar ons leven na Pasen. Want Paulus zegt dat wij in al ons lijden, met Christus meer dan overwinnaars zijn.

De overwinning van Jezus staat niet op zichzelf. Het is een overwinning die Hij heeft gehaald voor Zijn kerk. Het hele kamp dat bij Jezus hoort in deze geestelijke oorlog, deelt volkomen en helemaal mee in de overwinning. Elke gelovige heeft deel gekregen aan de overwinning van Jezus. Dat heeft ons wel wat te zeggen, want dat betekent dat wij niet meer hebben te leven als een verliezer of als een eindeloze zondaar, maar dat betekent dat wij hebben te leven als overwinnaars en heiligen voor God.

Dat is stevige taal, ik besef het, maar zo wil ik wel de stap gaan zetten naar het leven na Pasen. Jezus lijden heeft alles overtroffen en als een Lam werd Hij naar de slachtbank gebracht. En tegelijk is dit ook iets dat wij in het geloof ook zullen ervaren. Ook wij zullen allerlei verzoekingen en ellende meemaken. Maar nooit zal ons dat meer kunnen scheiden van de liefde van Jezus! Dat zegt Paulus ons in Romeinen 8. Niets, maar dan ook helemaal niets kan ons scheiden van de liefde van Jezus. Zelfs onze zonden kunnen ons niet meer scheiden, want de zonde heeft Jezus verzoend en overwonnen. Zelfs de dood kan ons niet scheiden van de liefde van Jezus, want de dood is verslonden in de opstanding van Jezus en het leven overwint! En de duivel is verslagen en al gaat hij nog te keer, Jezus is Overwinnaar en in Jezus hebben wij dezelfde macht en kracht over satan gekregen. De hele overwinning van Jezus doortrekt het hele kamp van de gelovigen in Hem.

Jij bent door de opstanding deelgenoot van dezelfde overwinning als die van Jezus. En dat wil niet zeggen dat al het lijden aan je voorbij zal gaan, maar het zal je nooit scheiden van de liefde van God. En tegelijk is de totale overwinning voor jou beschikbaar. Jouw zonde is verzoend en omgezet in gerechtigheid. En hoezeer je ook nog wel leeft in deze wereld, alles wat Jezus overwon is voor jou beschikbaar. Ook satan zal geen macht meer hebben dan zoveel als jij hem geeft. Want de autoriteit van Jezus is door het geloof ook voor jou beschikbaar. Het is de vraag of jij echt gelooft dat Pasen er ook voor jou is. 

Gebed: Jezus, ik dank U dat ik in Uw totale overwinning mag delen. Ik wil als overwinnaar leven met U. En elke macht die over mij wil heersen breng ik onder Uw gezag.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu