Opwekking 53 - Zingt de Here een nieuw lied

 

Zingt de Here een nieuw lied,
zingt de Here, gij ganse aarde.
Zingt de Here, prijst zijn naam,
boodschapt zijn heil van dag tot dag.

 

Vertelt onder de volken,
zijn heerlijkheid,
onder alle natiën zijn wonderen,
want God is majesteit.

 

Zingt de Here een nieuw lied,
zingt de Here, gij ganse aarde.
Zingt de Here, prijst zijn naam,
boodschapt zijn heil van dag tot dag.


Zing voor de Heere een nieuw lied, zing voor Hem! Dat is denk ik iets wat wij al vaak doen. Hoe vaak zingen wij een lied voor God? Het is goed als wij dat doen. Je prijst God om wat Hij gedaan heeft. Je bent er dankbaar voor. 


Dit lied geeft ons vandaag een opdracht mee. Vertel van Zijn heil. Vertel van Gods werk, van God, wie God is en wat Hij doet. Dat is de opdracht van dit lied. In Psalm 96 staat dit ook. Daar staat: Breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag. Vertel van God dus elke dag. Laat elke dag iets van God in je zien. 

 

Onder de heidenvolken Zijn eer vertellen. Dat betekent dat je aan niet gelovige mensen over Zijn eer mag vertellen. 
En daarnaast staat er in Psalm 96 dat je alle volken van Zijn wonderen moet vertellen. Dat betekent dat je aan iedereen over Zijn wonderen vertelt. Welke wonderen heb jij al gezien? Of welke wonderen heb jij al meegemaakt? En hoeveel heb jij er al van verteld. Ik denk dat de wereld wacht op de verhalen van de wonderen van God, van de getuigenissen van de mensen. En jij bent daar een sleutel van. 

 

Ik kan goed begrijpen dat het een lastige opdracht kan zijn. Dat is het denk ik ook. Maar kijk dan wat er staat in Psalm 96: De Heere is groot en zeer te prijzen, Hij is ontzagwekkend boven alle goden. God is groot. En Hij is zeer te prijzen. Daar mag  je op vertrouwen als je verteld van Zijn eer. 
En God is zoveel groter dan alle goden die er in deze wereld zijn. God doet zoveel meer wonderen. Daar mag je op vertrouwen als je op weg gaat. 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom