"En toen Hij in Bethanië was, in het huis van Simon de melaatse, kwam er, toen Hij aanlag, een vrouw met een albasten fles met zuivere narduszalf en nadat zij de albasten fles gebroken had, goot zij hem uit op Zijn hoofd." (Markus 14:3)

Het is maar de vraag wat je voor Jezus overhebt... Dat is vaak de opmerking die bij dit gedeelte geplaatst wordt. Wat heb je over voor Jezus? Maar het wel de vraag of dat dit het is waar het hier nu echt om gaat. Zou het hier gaan om iemand die Jezus al haar liefde wil geven? Iemand die zoveel overhad voor Jezus dat ze zoveel dure zalf voor Hem over had? Want dat is toch nergens voor nodig? Dan is de beschuldiging dat dit verkwisting is wel terecht.

Maar het is niet zomaar een liefdesdaad van deze vrouw, die in de andere Evangelieën Maria blijkt te zijn. Misschien is deze vrouw de enige in de hele kring rondom Jezus die werkelijk zag Wie Jezus was. Wat de discipelen allemaal niet begrepen, lijkt zij dus wel te begrijpen. Zij beseft blijkbaar als enige wat er nu echt aan de hand is. Want deze zalving van Maria was er niet zomaar eentje.

Jezus kent ook haar hart en Jezus zegt dat ze dit deed ter voorbereiding op Zijn begrafenis. Zij wist dat Jezus ging sterven, zij had dus een veel duidelijker beeld van Wie Jezus was dan alle anderen. De zalf die ze had meegebracht is waarschijnlijk de zalf geweest die elke Jood in huis had. Dit was een kruik met hele dure zalf en zodra iemand wat geld over had kocht hij er weer wat van die zalf bij. En met al die kleine beetjes werd de kruik uiteindelijk vol. En deze zalf werd dan uiteindelijk gebruikt voor het moment van het sterven. Iemand die stierf werd dan met zijn eigen zalf, die hij door heel zijn leven bijeen gebracht had, gezalfd zodat het lichaam lang bleef geuren. Eigenlijk zolang totdat de beloofde Messias zou komen.

En deze dure zalf, is bij deze daad van Maria geen verkwisting. Deze zalf gebruikte ze om haar geloof in Jezus te uiten. En nog dieper gezien belijdt ze dus met de dood van Jezus, en de zalf daarvoor, haar eigen dood. Want Jezus sterft straks als de Messias voor haar. En dan wordt deze zalf ineens van een hele andere orde. En de reacties van de anderen zijn niet vreemd, het was ook niet alleen Judas die zo reageerde. Maar de reactie laten wel zien dat ze er nog niets van begrepen.

Maar wij, begrijpen wij het wel? Ja, dat Jezus stierf voor onze zonden, dat lukt vaak nog wel, maar dat in Jezus ook wij sterven en dat we dat belijden dat niet meer ik leef, maar Jezus in mij, dat is wel een stap dieper. Maria gaf haar sterfolie aan Jezus, omdat Hij in haar plaats zou sterven. Het waren geen woorden, het was misschien nog niet eens de daad, maar de geur getuigde van het geloof van Maria. En dan is het de vraag welke geur wij aan Jezus geven Die in onze plaats stierf.

Gebed: Jezus, ik wil U niet alleen eren met woorden en met daden, ik wil U al mijn geur geven. Ik wil U zalven met de geur van mijn geloof. U stierf voor mij, zodat ik niet meer hoef te sterven en straks mag gaan slapen totdat U terugkomt!

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest

Thema: Eerste brief van Petrus

"Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God." (1 Petrus 4:10)

Als het dan lang genoeg is geweest dat we als heidenen hebben geleefd en het de bedoeling is om vanaf onze bekering en wedergeboorte naar de wil van God te leven, hoe dan? Petrus geeft natuurlijk praktische aanwijzingen genoeg. Gastvrijheid is belangrijk, vurige liefde voor elkaar, liefde die een menigte van zonden zal bedekken en ga zo maar door. Allemaal heel praktisch en zo toepasbaar. Al is dat ook nog lastig genoeg omdat we heel snel weer aan het verdienen dreigen te gaan, in plaats dat het echt uit dankbaarheid leven is. Toch is er even één ding waar ik speciaal de vinger bij wil leggen. Petrus zegt: "Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God". 

We moeten de ander dienen, maar waarmee? Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met het beste dat wij hebben, of dat wij de ander moeten dienen met dat wat we in ons karakter hebben meegekregen, maar Petrus zegt dat de anderen moeten dienen met de genadegave die ons is gegeven. Het woord dat hij hier gebruikt voor 'genadegave' is het Griekse woord 'charisma'. In dat woord zit ook het woord 'charis' dat we vertalen met 'genade'. Het gaat dus om genadegaven van God. Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met iets van onszelf, maar hij zegt dat wij de ander moeten dienen met genadegaven van God. Je voelt hem natuurlijk al aankomen dat het hier om de gaven van de Geest gaat. Ook Paulus gebruikt ditzelfde woord ook in de bekende hoofdstukken uit de Romeinenbrief en uit de Korinthebrief.

Dat maakt gelijk duidelijk dat de gaven van de Geest dus niet iets zijn voor jezelf, maar het zijn gaven die je krijgt om anderen te dienen. Wij zijn heel erg geneigd om ons leven als gelovige te richten op wat wij er aan hebben. Je komt veel mensen tegen die op zondag in de kerk zitten om daar iets te ontvangen, maar het principe van het Koninkrijk is dat we uitdelen van wat we ontvangen hebben. Als het dan gaat over de gaven van de Geest die wij moeten gebruiken om de anderen te dienen, dan zegt Petrus daarbij dat we dit moeten doen als goede beheerder van de veelsoortige genade van God.

De gaven van de Geest zijn onderdeel van de veelsoortige genade van God. Dat in de eerste plaats. Maar wij worden ook aangesteld als beheerders van die genadegaven. Een beheerder zorgt goed voor dat wat aan zijn zorgen is toevertrouwd. Nu geeft God ons de gaven van Zijn Geest, maar daarbij ligt er een hele grote verantwoordelijkheid bij ons. Wat doe jij met de gaven die de Geest je geeft? Zorg je er goed voor? Of zorgen we er voor dat door ons gedrag, de gaven juist niet meer aan onze zorgen worden toevertrouwd, omdat we er niets mee doen? Het is Gods verlangen dat we de anderen er mee dienen en er ook zuinig op zijn. Dat betekent niet dat je uit angst niets moet doen, maar het betekent ook dat je er bewust mee bezig moet zijn en de ander mag het ontvangen. En dan loopt het uit op dat God wordt verheerlijkt en Christus alle heerlijkheid en eer toekomt.

Gebed: Heer, dank U voor Uw gaven en ik wil er zorgvuldig en goed mee omgaan om de anderen te dienen en U te eren.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu