Opwekking 53 - Zingt de Here een nieuw lied

 

Zingt de Here een nieuw lied,
zingt de Here, gij ganse aarde.
Zingt de Here, prijst zijn naam,
boodschapt zijn heil van dag tot dag.

 

Vertelt onder de volken,
zijn heerlijkheid,
onder alle natiën zijn wonderen,
want God is majesteit.

 

Zingt de Here een nieuw lied,
zingt de Here, gij ganse aarde.
Zingt de Here, prijst zijn naam,
boodschapt zijn heil van dag tot dag.


Zing voor de Heere een nieuw lied, zing voor Hem! Dat is denk ik iets wat wij al vaak doen. Hoe vaak zingen wij een lied voor God? Het is goed als wij dat doen. Je prijst God om wat Hij gedaan heeft. Je bent er dankbaar voor. 


Dit lied geeft ons vandaag een opdracht mee. Vertel van Zijn heil. Vertel van Gods werk, van God, wie God is en wat Hij doet. Dat is de opdracht van dit lied. In Psalm 96 staat dit ook. Daar staat: Breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag. Vertel van God dus elke dag. Laat elke dag iets van God in je zien. 

 

Onder de heidenvolken Zijn eer vertellen. Dat betekent dat je aan niet gelovige mensen over Zijn eer mag vertellen. 
En daarnaast staat er in Psalm 96 dat je alle volken van Zijn wonderen moet vertellen. Dat betekent dat je aan iedereen over Zijn wonderen vertelt. Welke wonderen heb jij al gezien? Of welke wonderen heb jij al meegemaakt? En hoeveel heb jij er al van verteld. Ik denk dat de wereld wacht op de verhalen van de wonderen van God, van de getuigenissen van de mensen. En jij bent daar een sleutel van. 

 

Ik kan goed begrijpen dat het een lastige opdracht kan zijn. Dat is het denk ik ook. Maar kijk dan wat er staat in Psalm 96: De Heere is groot en zeer te prijzen, Hij is ontzagwekkend boven alle goden. God is groot. En Hij is zeer te prijzen. Daar mag  je op vertrouwen als je verteld van Zijn eer. 
En God is zoveel groter dan alle goden die er in deze wereld zijn. God doet zoveel meer wonderen. Daar mag je op vertrouwen als je op weg gaat. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom