Opwekkign 452 - Kom, o Heil'ge Geest van God

 

Kom, o Heil'ge Geest van God
wij verwachten U
Kom, o Heil'ge Geest van God;
bedauw ons hart opnieuw.

 

Openbaar de Vader.
Heilig Jezus' naam.
Leid ons in de waarheid.
Bind ons saam.

 

Kom, o Heil'ge Geest van God
wij verwachten U
Kom, o Heil'ge Geest van God;
bedauw ons hart opnieuw.


Wil je door de Heilige Geest geleid worden? Dat is het gebed dat je bidt als je dit lied zingt. Je spreekt ook uit dat je Hem verwacht. Verwacht je Hem ook werkelijk? Het is goed om Hem werkelijk te verwachten. Hij ziet dan ook de opening bij jou om te komen, en je nodigt Hem uit om je hart aan te raken.

 

De Heilige Geest werkt bijzonder. Hij openbaart de Vader aan ons. Hij laat zien wie de Vader voor ons is, maar ook wie Jezus voor ons is. Hij laat ons zien wat de waarheid is. De Heilige Geest leidt ons in waarheid als gelovige. Hij zal jou in het spoor van de waarheid doen wandelen. Dat betekent dat Hij aan jou laat zien wat de waarheid is.  


En dat gaat ons ook samenbinden als gelovigen. De Heilige Geest leidt alle gelovigen in waarheid. En wij moeten dan daar ook in wandelen. En dan komen we als gelovigen samen. Dat komt tot uiting in liefde. In Zijn aanwezigheid bindt Hij ons samen.

 

Bedauw ons hart opnieuw. Dat betekent dat je vraagt op de Heilige Geest opnieuw je hart aanraakt. Wil jij elke keer weer opnieuw aangeraakt worden door de Heilige Geest? En je elke keer weer laten leiden door de waarheid? Hij zal jouw leiden en ons samen binden door Zijn aanwezigheid!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom