"Maar de landbouwers zeiden tegen elkaar: Dit is de erfgenaam. Kom, laten wij hem doden en de erfenis zal van ons zijn" (Markus 12:7)

Wat een verschrikkelijke gelijkenis vertelt Jezus. Stel je voor dat een man die een wijngaard heeft naar het buitenland gaat en om de wijngaard te beheren stelt hij een paar landbouwers aan. Vervolgens pakt deze man zijn spullen en gaat met zijn gezin naar het buitenland. Een aantal slaven gaan dan ook nog mee en zo vertrekt hij.

Maar dan komt de tijd van de oogst en de landbouwer is benieuwd hoe de oogst is gegaan en hij wil zijn deel van de oogst ontvangen van de landbouwers die in zijn dienst zijn. En dan gebeurt het. Hij stuurt eerst een slaaf, die sturen ze, na een pak slaag, met lege handen terug, de volgende slaaf die gestuurd wordt wordt nog erger mishandeld en tenslotte de derde slaaf die doden ze. Dat is toch gewoon verschrikkelijk? En dan uiteindelijk heeft de heer van de wijngaard overlegd met zijn zoon en uiteindelijk stuurt hij hem naar de wijngaard toe. Hem zullen ze wel respecteren mag je toch aannemen.

Maar op het moment dat de zoon aankomt, kijken de landbouwers elkaar aan en zeggen: "Deze moeten we zeker doden, want deze is de erfgenaam, als hij er niet meer is, is de erfenis door ons." Hoe verschrikkelijk is dit. En toch was dit de realiteit van het Evangelie en ik ben bang dat dit ook veel te vaak de realiteit van de kerk is. Want wat hebben die landbouwers gedaan? Ze hadden voor hem die hen had aangesteld over de wijngaard geen enkel respect en ze hadden zichzelf tot eigenaars van de wijngaard gemaakt. En elke invloed van de eigenaar hadden ze op een grove manier het zwijgen opgelegd.

Hoeveel profeten waren er al voor de Zoon geweest die Israël hadden verteld wat Gods wil en verlangen was? Ze waren genegeerd, sommigen gedood en anderen in een put gegooid. God had alles gedaan om Israël tot inkeer te brengen. Maar vooral de leiders van de kerk van toen hebben met al hùn regeltjes en hùn macht de religie vorm gegeven. En toen Jezus kwam, stonden de kerkleiders voorop om Jezus te laten kruisigen. En ja, dat was nodig in het verzoeningswerk, maar daar gaat het in deze gelijkenis mooi even niet om.

Het gaat erom dat de kerk niet meer de kerk van God is, maar dat deze aangepast is naar de maatstaven van de leiders. Zo erg is het dat toen Jezus uiteindelijk kwam, ze Hem om het leven hebben gebracht. En helaas is het vandaag nog steeds niet anders. Kerkordes en tradities van kerken en gemeenten worden hoger gezet dat God en Jezus. En natuurlijk is er de erkenning nog wel dat Jezus is gekomen, tenminste, dat hopen we dan maar. Maar de kerk nu is ook aangepast naar onze maatstaven en ten diepste heeft God het niet meer voor het zeggen.

We kunnen naar de Farizeeërs kijken en heel beschudigend commentaar leveren. Maar de vraag voor nu is of de kerk van nu, werkelijk de kerk van Jezus Christus is, of dat ook wij Hem hebben vervangen door onze theologie en dogma's. En daarmee kruisigen we ook nu Jezus opnieuw.

Gebed: God, ik verlang er naar dat de kerk in Nederland werkelijk de kerk van Jezus Christus is. U hebt het voor het zeggen en breek alles af wat niet van U is in Uw kerk. Reinig en herstel Uw kerk zodat deze U laat zien.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Je leeft eeuwig en bent gereinigd

Thema: Eerste brief van Petrus

"U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God." (1 Petrus 1:23)

Als je naar de woorden kijkt die Petrus gebruikt om aan te geven wat je nieuwe status in het geloof is, dan vallen er een paar dingen op. Je bent opnieuw geboren, dat staat boven alles vast. Opnieuw geboren in een eeuwig leven. Als je de brieven van Paulus leest, kom je telkens een soort woordspel tegen, maar ook Petrus doet dit behoorlijk. Dat is wel opmerkelijk als je bedenkt dat hij een ongeleerde visser was. Petrus zegt dat je je ziel hebt gereinigd als gelovige. Dat is een woord dat in een werkwoordvorm staat dat wijst op iets dat in de verleden tijd is gebeurd. Dat is een opmerkelijke gedachte. Hoe vaak moet jij gereinigd worden van verkeerde dingen in je leven? Elke dag, toch? Toch zegt Petrus dat het reinigen van je ziel in het verleden heeft plaatsgevonden.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu