Opwekkign 452 - Kom, o Heil'ge Geest van God

 

Kom, o Heil'ge Geest van God
wij verwachten U
Kom, o Heil'ge Geest van God;
bedauw ons hart opnieuw.

 

Openbaar de Vader.
Heilig Jezus' naam.
Leid ons in de waarheid.
Bind ons saam.

 

Kom, o Heil'ge Geest van God
wij verwachten U
Kom, o Heil'ge Geest van God;
bedauw ons hart opnieuw.


Wil je door de Heilige Geest geleid worden? Dat is het gebed dat je bidt als je dit lied zingt. Je spreekt ook uit dat je Hem verwacht. Verwacht je Hem ook werkelijk? Het is goed om Hem werkelijk te verwachten. Hij ziet dan ook de opening bij jou om te komen, en je nodigt Hem uit om je hart aan te raken.

 

De Heilige Geest werkt bijzonder. Hij openbaart de Vader aan ons. Hij laat zien wie de Vader voor ons is, maar ook wie Jezus voor ons is. Hij laat ons zien wat de waarheid is. De Heilige Geest leidt ons in waarheid als gelovige. Hij zal jou in het spoor van de waarheid doen wandelen. Dat betekent dat Hij aan jou laat zien wat de waarheid is.  


En dat gaat ons ook samenbinden als gelovigen. De Heilige Geest leidt alle gelovigen in waarheid. En wij moeten dan daar ook in wandelen. En dan komen we als gelovigen samen. Dat komt tot uiting in liefde. In Zijn aanwezigheid bindt Hij ons samen.

 

Bedauw ons hart opnieuw. Dat betekent dat je vraagt op de Heilige Geest opnieuw je hart aanraakt. Wil jij elke keer weer opnieuw aangeraakt worden door de Heilige Geest? En je elke keer weer laten leiden door de waarheid? Hij zal jouw leiden en ons samen binden door Zijn aanwezigheid!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom