"En Hij zei tegen hen: Ga naar het dorp dat voor u ligt, en zodra u er binnenkomt zult u een veulen vinden dat vastgebonden is, waarop geen mens gezeten heeft; maak het los en breng het hier. En als iemand tegen u iets zegt: Waarom doet u dat? zeg dan: De Heere heeft het nodig; en hij zal het meteen hierheen sturen." (Markus 11:2 en 3)

Als God het zegt, dan doe je het toch? Tenminste, ik zou zeggen van wel. Nou ja, ergens weten we wel dat dit nog niet zo makkelijk is. Want breken met je zonden als God het je zegt, valt vaak al niet mee. Maar het gaat vandaag even niet om dat soort dingen. Het gaat vandaag over veel makkelijkere dingen. Het gaat om hele praktische dingen. Eigenlijk om dingen waarvan je zou zeggen: Als God het zegt, hoeft het niet zo moeilijk te zijn. En toch houdt zo'n onderwerp al van vandaag mij wel vaak bezig en vind ik het al helemaal niet makkelijk.

Jezus staat op het punt om als de Bok van de grote verzoendag aan het volk te worden voorgesteld. Jezus zal straks Jeruzalem binnenkomen. En het volk zal Hem met gejuich binnenhalen en ze denken dat ze eindelijk een koning krijgen. Maar net daarvoor zegt Jezus tegen Zijn discipelen: "Ga naar de stad en daar zul je een veulen vinden. Vanuit de andere evangeliën blijkt het om een ezel te gaan. En als dan aan jullie gevraagd wordt wat jullie doen, dan moet je zeggen dat de Heere het nodig heeft."

Hoe eenvoudig kan het zijn. Zo simpel, toch? Gewoon doen wat Jezus zegt. Het kan niet makkelijker. En als Jezus het zegt, dan zal die ezel er ook wel staan, Hij is toch Gods Zoon, Hij weet toch alles? Hij stuurt Zijn discipelen toch niet de stad in om hen voor gek te zetten. En wat doen de discipelen? Ze gaan gewoon, blijkbaar met het vertrouwen dat het allemaal klopt zoals Jezus zegt. En ook als de mensen in de stad vragen wat ze doen, loopt alles goed af.

Ik weet niet hoe jij dit ervaart, maar ik vind dit helemaal niet zo makkelijk. Het ziet er allemaal betoverend mooi uit, maar als ik daar nu zou staan, zou ik ook blindelings gaan? En wij hoeven geen ezel voor Jezus te halen, maar Jezus zegt wel meer dingen die op een bepaalde manier zullen zijn zoals Hij zegt, maar ga jij dan en doe ik het? Durven wij blindelings te vertrouwen op Jezus opdracht? Ook als de mensen je dan vreemd aankijken. Als Jezus zegt:""Als je op zieken de handen legt, dan zullen ze genezen" om er maar eentje te noemen...

En ondanks dat ik op dit gebied bijzondere dingen heb meegemaakt, ik vind het gewoon eng. Echt eng, want stel je voor dat... Of stel dat dit... Dit wat hier gebeurd bij de discipelen is puur geloof en vertrouwen. En ik geloof dat als wij gaan doen wat Jezus zegt, dat het zal gaan zoals Hij zegt, want Hij weet het beter dan wij, als begrijpen we er niets van. En als mensen je ter verantwoording roepen? Dan zal Jezus woorden in je mond geven.

Gebed: Jezus, echt luisteren en echt doen wat U zegt, ook als het tegen alle geldende regels ingaat, vind ik echt moeilijk. En toch, ik wil echt geloven dat wat U zegt waar is, ik wil helemaal gehoorzaam zijn aan U opdrachten, zelfs als ze totaal onlogisch lijken. Uw logica komt niet overeen met de mijne, maar de Uwe is wel de waarheid.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu