Opwekking 52 - Gij zijt waardig

 

Gij zijt waardig, Gij zijt waardig
Gij zijt waardig, o Heer
Om te ontvangen macht en ere
Heerlijkheid, o Heer

 

Want Gij hebt geschapen
Ja alles geschapen
Gij hebt geschapen het al
Ja, Gij zijt waardig om te ontvangen
Macht en ere, o Heer


Wie is de grote Eigenaar van de wereld en het heelal? Wie is de grote Schepper van alle dingen en Wie is daarmee Degene Die op alles aanspraak kan en mag maken? Er is maar ene Naam: Onze God en HEER! Hij is Maker en daarom ook Eigenaar. Ja, satan heeft geroofd en gestolen en wil vernietigen en kapotmaken, maar uiteindelijk is hij geen eigenaar. Nooit wordt een dief eigenaar van bezit dat hij heeft gestolen. Daarom is God nog steeds voor de volle 100% Eigenaar van Zijn schepping en daarmee ook van jou en alle mensen om je heen.

 

Hij is wel zo gewillig om degenen die niet bij Hem willen horen over te geven aan de vijand. Hij dwingt niemand om bij Hem te blijven, maar Hij heeft wel gezorgd dat alles beschikbaar is om bij Hem terug te komen en Zijn eigendom te zijn. Hij is jouw Schepper en Hij is ook jouw Herschepper. En daarom heeft Hij recht op alle eer en glorie en heerlijkheid. Hij is het eeuwig waard dat we buigen voor Hem, juichen voor Hem en Hem aanbidden met alles wat in ons is. Er is geen betere God te bedenken dan de God van hemel en van aarde!

 

Uiteindelijk zullen straks zelfs de ongelovigen moeten buigen en toegeven dat Hij de eer en glorie waard is. Zelfs satan zal het moeten erkennen. En wij, als kinderen van de allerhoogste God, beginnen nu al om Hem alle lof te brengen, omdat wij weten dat Hij het waard is. Wat een machtige Schepper, wat een heerlijke God. U, Heer, U krijgt alle eer en macht en glorie van mij! 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom