Opwekking 52 - Gij zijt waardig

 

Gij zijt waardig, Gij zijt waardig
Gij zijt waardig, o Heer
Om te ontvangen macht en ere
Heerlijkheid, o Heer

 

Want Gij hebt geschapen
Ja alles geschapen
Gij hebt geschapen het al
Ja, Gij zijt waardig om te ontvangen
Macht en ere, o Heer


Wie is de grote Eigenaar van de wereld en het heelal? Wie is de grote Schepper van alle dingen en Wie is daarmee Degene Die op alles aanspraak kan en mag maken? Er is maar ene Naam: Onze God en HEER! Hij is Maker en daarom ook Eigenaar. Ja, satan heeft geroofd en gestolen en wil vernietigen en kapotmaken, maar uiteindelijk is hij geen eigenaar. Nooit wordt een dief eigenaar van bezit dat hij heeft gestolen. Daarom is God nog steeds voor de volle 100% Eigenaar van Zijn schepping en daarmee ook van jou en alle mensen om je heen.

 

Hij is wel zo gewillig om degenen die niet bij Hem willen horen over te geven aan de vijand. Hij dwingt niemand om bij Hem te blijven, maar Hij heeft wel gezorgd dat alles beschikbaar is om bij Hem terug te komen en Zijn eigendom te zijn. Hij is jouw Schepper en Hij is ook jouw Herschepper. En daarom heeft Hij recht op alle eer en glorie en heerlijkheid. Hij is het eeuwig waard dat we buigen voor Hem, juichen voor Hem en Hem aanbidden met alles wat in ons is. Er is geen betere God te bedenken dan de God van hemel en van aarde!

 

Uiteindelijk zullen straks zelfs de ongelovigen moeten buigen en toegeven dat Hij de eer en glorie waard is. Zelfs satan zal het moeten erkennen. En wij, als kinderen van de allerhoogste God, beginnen nu al om Hem alle lof te brengen, omdat wij weten dat Hij het waard is. Wat een machtige Schepper, wat een heerlijke God. U, Heer, U krijgt alle eer en macht en glorie van mij! 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom