Opwekking 451 - Ik hef mijn ogen

 

Ik hef mijn ogen
op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
U bent mijn hulp, Heer,
door wie de hemel
en aarde zijn ontstaan.


Ik heb U nodig, God,
want U bent al mijn hoop,
U bent mijn kracht, mijn Heer.
Dus ik vertrouw op U,
dat U mij redden zult,
geef mij Uw leven weer.


Wanneer jij hulp nodig hebt, mag jij je ogen naar God op heffen. Je mag dan je vertrouwen op God zetten. God, die zo groot is, die zo machtig is, die zelfs de hemel en de aarde gemaakt heeft. Op Hem mag je je richten. Hij wil jou te hulp komen. Jouw hulp komt van God. Hoe zie jij Gods hulp?

Ik denk dat je Gods hulp op verschillende manieren kan zien. Bedenk vandaag eens hoe God jou alle keren te hulp is gekomen. God is een God van veel manieren. Denk aan een Bijbeltekst, een lied, misschien rechtstreeks een stem. 
Ook als je nu hulp nodig hebt dan mag je erop vertrouwen dat God je hulp geven zal. God zal het doen op een bijzondere manier. 

Psalm 121 gaat over dit lied. In psalm 121 staat dat God je zo te hulp komt dat Hij je voet niet zal laten wankelen, en dat God niet zal sluimeren of slapen. 
God is dus een God die jou niet los laat. Hij zal jou niet laten vallen. God blijft jou vast houden, ook als jij misschien al bijna los gelaten hebt of als je geen vertrouwen meer hebt. Zelfs als je in je eigen ogen gevallen bent, dan mag je weten dat God je vast heeft . 

En zoals in psalm  staat dat God je zal bewaren voor het kwaad, daarmee mag je vertrouwen dat God altijd voor  je is achter je is, naast je is, en in je is. Niets zal jou kunnen raken omdat jij Gods geliefde kind bent. 

Spreek vandaag maar uit waarin jij Gods hulp nodig hebt, en ga maar zien hoe God jou te hulp zal komen. Hij heeft je vast en Hij is jouw schaduw aan je rechterhand. Je bent veilig en behoed bij God! 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom