"Maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn." (Markus 10:43b)

Soms lijkt het wel of mensen het nooit leren. En de discipelen begrepen er ook echt niets van. Het hele verhaal over het lijden dat pakken ze werkelijk niet op. En nog steeds blijven ze bezig met de gedachte dat Jezus naar Jeruzalem zal gaan om daar uiteindelijk Koning te worden van een aards koninkrijk. En na de eerdere woordenwisseling over wie de belangrijkste zou zijn, hadden Jakobus en Johannes een andere manier bedacht. Als ze er ruzie om zoeken, komt Jezus daar toch achter, dus trekken ze de stoute schoenen aan en gaan naar Jezus toe met een vraag: "Mogen wij straks aan Uw linkerhand en aan Uw rechterhand zitten in Uw Koninkrijk?"

Wat een vraag, want ze weten niet eens wat ze vragen. Op de vraag van Jezus of zij de drinkbeker van Jezus kunnen drinken en of zij met de doop van Jezus gedoopt kunnen worden, geven ze vervolgens nog een overmoedig antwoord ook. Ja, dat kunnen ze. Het vreemde dat Jezus in Zijn antwoord zegt is dat Hij het er niet over heeft dat ze het 'kunnen', maar dat ze het 'zullen'. Later zullen ze namelijk, zonder dat ze daarin een keus hebben, inderdaad ook met Jezus lijden en uiteindelijk omwille van het Evangelie sterven.

Maar Jezus wil hen eigenlijk gelijk maar een nieuwe wet van het Koninkrijk uitleggen. En die wet is er eentje die wij meestal ook niet zo leuk vinden. En deze wet had Hij na de woordenwisseling ook al genoemd, maar dat was blijkbaar niet doorgedrongen. Jezus zegt dat het in Zijn Koninkrijk niet is zoals bij de machthebbers die macht willen hebben over anderen. De belangrijkste in Zijn Koninkrijk, degene die eigenlijk het meeste recht heeft om aan Zijn rechterhand te zitten is degene die de minste wil zijn en een dienstknecht van alle wil zijn.

De slaven om Jezus' wil, die zullen de hoogste plaats in het Koninkrijk krijgen. Degenen die met macht spelen, moeten zich afvragen of ze zelfs wel in het Koninkrijk kunnen komen. Macht en manipulatie zijn duivelse krachten die niet in het Koninkrijk van Jezus thuishoren. Het is zoals Jezus is. Hij is gekomen om te dienen en niet om gediend te worden. En hier liggen wel een paar vragen. Wil jij zo dienen zoals Jezus dient? Ik zag net op internet een plaatje van een sloot en er stond bij: "Tag je vriend erin voor wie jij in de sloot zou willen springen." Dienen zoals Jezus betekent dat je alles doet voor de ander. Niet alleen je vriend, maar iedereen. Wil jij onderdaan zijn van het Koninkrijk waar het zo werkt.

En voor degenen die van hun dienen hun religie hebben gemaakt omdat ze zijn doorgeslagen is de vraag op zijn plaats of jij gediend wil worden? Mag Jezus jou dienen en mag je broeder of zuster jou dienen. Kun jij dat ontvangen? Of ben je zo hoogmoedig dat je bent gaan dienen uit heerszucht en uit angst dat je in het gediend worden, hulp moet aanvaarden? Gods Koninkrijk is een rijk van dienen en gediend worden en niet van heersen en overheersen.

Gebed: Jezus, ik wil door U gediend worden en ik wil dienen in alles wat ik doe, maar ook mijn broers en zussen mogen mij dienen, zodat ik mag uitdelen en mag ontvangen en zodat heerszucht in mij geen ruimte zal krijgen.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu