Opwekking 51 - Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt

 

Dit is mijn gebod, dat gij elkander
liefhebt en uw blijdschap wordt vervuld.
Dit is mijn gebod,
dat gij elkander liefhebt
en uw blijdschap wordt vervuld.
Dit is mijn gebod, dat gij elkander
liefhebt en uw blijdschap wordt vervuld.


In Johannes 15 staat dit lied eigenlijk helemaal beschreven. God vindt het het liefhebben van elkaar zo belangrijk dat er een stuk (meerdere stukken in de Bijbel) over in de Bijbel staat. 
Heb elkaar lief en je blijdschap wordt vervuld zegt dit lied. 

 

Het gebod dat Jezus in Johannes 15 geeft is dat we elkaar lief moeten hebben zoals de Vader ons lief heeft. Dat is een grote onvoorwaardelijke liefde. Het is de liefde dat Hij Zijn Zoon heeft gestuurd voor ons. Zo lief heeft God de Vader jou dus. Maar God de Vader heeft de ander net zo lief als jou en ook als Zijn Zoon. En de liefde die God de Vader van jou geeft, die grote liefde, zulke liefde mag je tonen voor de ander. Dat betekent niet dat je je zoon moet geven. Maar dat betekent dat je de liefde van God de Vader gaat zien, de liefde dat Hij onwijs veel van je houdt zonder veroordeling. En die liefde van God mag je laten zien aan elkaar. Je mag Gods liefde ontvangen, beleven en uitdelen.

 

Ik denk dat het belangrijk is om elkaar lief te hebben zoals God de Vader ons lief heeft. De liefde van God de Vader is volmaakt. Het is een volmaakte liefde wat niet beter kan of meer kan door iemand anders.


Daarnaast moeten wij in Zijn liefde blijven om deze liefde aan elkaar te kunnen tonen. Als je niet in de liefde van Jezus blijft, kun je niet die liefde aan elkaar tonen. Hoe blijf je dan in deze liefde? Dat doe je door de geboden van God na te leven. Door te doen wat God van je vraagt. 
Als je in Zijn liefde blijft en elkaar lief hebt zoals de Vader ons lief heeft, dan zal de blijdschap van God in je blijven staat er in Johannes 15. En die blijdschap zal dan volkomen worden. 

Als je elkaar dus lief hebt doordat je in de liefde van Jezus blijft, dan zal God je blijdschap steeds weer vervullen. Dat is wat God tegen ons zegt in Johannes 15. 

Laat vandaag de liefde van Jezus aan elkaar zien, en heb elkaar lief zoals God de Vader jou lief heeft! Het zal je blijdschap steeds vervullen. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom