"Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten." (Markus 10:7)

We leven in een tijd dat alles maar moet kunnen. Echtscheiding is een keus van mensen en eigenlijk is het woord keus niet eens het juiste woord. Echtscheiding is een recht geworden dat mensen hebben. En ook de Farizeeën hadden daar zo hun mening over. En ze halen dan ook gelijk Mozes er nog maar even bij. Mozes had toch gezegd dat er best redenen waren waarbij iemand zijn vrouw een scheidbrief mocht geven. En we lezen daar inderdaad wel iets van terug.

Maar Jezus gaat de inhoudelijke discussie niet eens aan en wijst hen terug naar de hardheid van hun hart. Want daarom had Mozes dit gezegd. Maar zo had God het niet bedoeld. Wat God heeft samengevoegd, dat mag de mens niet scheiden. Het was Gods bedoeling altijd geweest om man en vrouw te maken en hen tot een eenheid te laten zijn. En daarom moet een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen.

Paulus zegt pas later precies waarom God het huwelijk zo hoog heeft staan. Als je de wetgeving van het Oude Testament leest, is er niets dat zo sterk neer wordt gezet dan alles wat met overspel te maken heeft. Paulus zegt dan later dat het huwelijk het beeld moet zijn van Christus en de gemeente. En dan moet je dit gedeelte eens lezen vanuit dat oogpunt.

Want wat staat er dan? Dan gaat het over het huwelijksbevel uit Genesis 2. De opdracht dat een man zijn ouders moet verlaten. De eerste Adam krijgt de opdracht om met zijn Eva te trouwen. En dat huwelijk moet de afspiegeling zijn van Christus en de gemeente. En dan komt Jezus als de tweede Adam. En wat doet Jezus? Jezus doet letterlijk wat God gebiedt. Jezus verlaat Zijn Vader om Zijn vrouw aan te hangen. We zitten hier in Markus 10, midden in het lijdensevangelie. En juist op dit moment zegt Jezus dit. En waar uit Adam, Eva gebouwd werd, daar werd door het lijden van sterven van Jezus de Kerk gebouwd. Jezus verliet Zijn Vader om Zijn bruid aan te hangen en één met haar te worden.

Jezus is één geworden met Zijn bruid. Hij werd één met ons mensen, Hij verliet het Huis van Zijn Vader, om Zijn bruid te werven. Jezus ging er zelfs de dood voor in, Hij nam zelfs alle zonden op Zich en maakte Zich helemaal één met ons. Hij achte het niet als roof om aan ons gelijk te worden en Zijn gelijk zijn aan God te verlaten. Jezus doet, wat Hij van ons vraagt in het huwelijk. Door Jezus voegt God ons weer samen met Hem door het geestelijke huwelijk met Jezus. Adam was verantwoordelijk voor Eva, maar Jezus maakt Zich verantwoordelijk voor ons. Elke zonde die Zijn bruid doet, daar neemt Hij, als de Man, verantwoordelijkheid voor. En daarom stond de doodstraf op overspel en echtbreuk. Want geestelijk overspel, Jezus vaarwel zal de doodstraf tot in eeuwigheid tot gevolg hebben. Maar Jezus kwam, alles achterlatend omdat Hij één wil zijn met jou.

Gebed: Jezus, U bent Mijn Bruidegom en ik wil Uw bruid zijn. Laat mij voor U zijn als Eva voor Adam. Laat mij leven voor U en met U. Laat mij slechts één zijn met U.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Controle loslaten

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u geen deel met Mij." (Johannes 13:8)

In hoeverre wil jij graag de controle in handen hebben? Voor heel veel mensen is dit best een ding, want de controle loslaten is niet alleen spannend, maar je weet dan ook niet waar het uitkomt. Als iemand van de discipelen hier ook moeite mee had dan was het Petrus wel. Op één moment maakt hij twee keer dezelfde fout en geeft hij de leiding niet aan Jezus. Na al het ongeloof van de Joden begint Jezus Zichzelf steeds verder terug te trekken. Telkens gaat Hij weer een stukje verder weg uit de belangstelling. Nu is Hij op het moment gekomen om alleen nog met Zijn discipelen te zijn en Hij gaat het Pascha vieren. Opmerkelijk is het dat Johannes in zijn Evangelie net even een andere kant benadrukt. Heel uitgebreid gaat Johannes in op de voetwassing. Het werk van de minste of eigenlijk zelfs van een slaaf. En met dat Jezus met Zijn discipelen het Pascha wil gaan vieren en ze bijna aan tafel gaan, doet Jezus iets dat onbestaanbaar is.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu