Opwekking 50 - 'k Wil U prijzen, o Heer

 

'k Wil U prijzen, o Heer,
met een hart vol aanbidding,
'k wil U prijzen, o Heer.
Met mijn handen omhoog,
met een mond vol van dank,
met een hart vol aanbidding,
'k wil U prijzen, o Heer.


Met een hart vol aanbidding God prijzen. Wat is aanbidding eigenlijk? Aanbidding is je op God richten en Hem vertellen wie Hij voor jou is. Hem vertellen hoe groot Hij is. Je maakt Hem eigenlijk groot in je aanbidding. Je raakt het hart van God eigenlijk. Aanbidding is niet alleen zingen. Het is ook je manier van leven. Hoe laat je in je leven zien wie God voor je is. Dat is ook een vorm van aanbidding. Er is geen vaste vorm van aanbidding. Het is de manier waarop jij God groot maakt. En met zo’n vol hart aanbidt en prijs je God. 

God prijzen kan op meer manieren dan alleen vol van aanbidding. Het kan met je handen omhoog, en met een mond vol dank.
Eigenlijk is aanbidding en God prijzen ook met een mond vol dank. Dat wat er in je hart leeft en hoe jij God groot maakt en aanbidt komt dan vaak er uit in woorden van dank. 

 

Hoe maak jij God groot, hoe prijs jij Hem en aanbid jij Hem? 
God aanbidden en prijzen is belangrijk. Het is goed om God te danken en te prijzen voor wie Hij is en wat Hij doet. 
En ik denk dat je God vooral moet aanbidden, groot maken en prijzen op een manier dat bij j epas. Het is jouw aanbidding voor God, jouw lofprijs en jouw dank voor God. Doe het zoals God je in je hart geeft. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom