"En Hij zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij gezien zullen hebben dat het Koninkrijk van God met kracht gekomen is." (Markus 9:1)

Heb jij het Koninkrijk van God al gezien? Ja, dit is een serieuze vraag. Heb jij het Koninkrijk van God al gezien. Want Jezus heeft namelijk gezegd dat het Koninkrijk komt, maar er ook nu al is. En in deze tekst zegt Jezus dat er van hen die daar waren er zullen zijn die niet zullen sterven voordat zij het Koninkrijk gezien zullen hebben. En als degenen die daar toen stonden het Koninkrijk konden zien, dan kan het onmogelijk over de wederkomst gegaan zijn. Want allen die daar stonden zijn nu al gestorven. Er zijn er geweest die het Koninkrijk van God gezien hebben voordat ze zijn gestorven.

Dan is de vraag of jij het Koninkrijk van God gezien hebt niet zo vreemd. In het Oude Testament leefde het beeld nogal dat de komst van de Messias en de uiteindelijke eindoverwinning hetzelfde was. In het Nieuwe Testament blijkt dit veel meer in fases te komen. Maar ook de uiteindelijk komst van het Koninkrijk is er nu nog niet. En toch waren er die het Koninkrijk van God zouden zien komen met kracht.

En natuurlijk heeft dat te maken met dat Jezus zou gaan sterven, maar daarna ook weer zou opstaan. Die kracht van het Koninkrijk hebben sommigen van degenen die daar stonden meegemaakt. Maar toch is het Koninkrijk van God op meer punten zichtbaar. De kracht van het Koninkrijk is ook zichtbaar in de wonderen en tekenen die gebeurden. Daar hadden ze door de handen van Jezus al wat van gezien, maar dat deze kracht van het Koninkrijk ook op hen gelegd zou worden na de uitstorting van het Heilige Geest konden ze nu nog maar amper beseffen. Natuurlijk waren ze in Jezus Naam al uitgegaan en hadden de kracht ervaren. Maar het zou nog veel meer worden.

En de vraag aan ons is wat wij hebben gezien van het Koninkrijk van God dat met kracht werkzaam is. Of zitten wij maar veel te vaak af te wachten of dat Koninkrijk toch eens zal komen. Natuurlijk komt Jezus straks pas terug, maar tot die tijd zegt Jezus hier komt het Koninkrijk ook al met kracht. Maar durven wij te gaan staan in zo'n krachtige bediening van Gods Geest. Durven wij onder zo'n krachtige zalving van de Geest te gaan leven, zodat we werkelijk zullen ervaren dat het Koninkrijk met kracht is gekomen. En dat begon toen Jezus opstond, maar het gaat door tot op de dag van vandaag.

Waar is het geloof gebleven in de woorden van Jezus dat als we op zieken de handen leggen, ze genezen zullen worden, dat waar we demonen aanspreken in de naam van Jezus ze zullen vluchten. Dat is het Koninkrijk van God dat er nu al is met kracht. En het is de vraag of jij deel wil uitmaken van dat Koninkrijk. Jezus volgen, is met Hem lijden, maar ook met Hem delen in de kracht van het Koninkrijk.

Gebed: Jezus, ik geloof dat Uw Koninkrijk er nu al is, maar ik vind het soms heel moeilijk om in de kracht van Uw Geest te gaan staan om de kracht van Uw Koninkrijk echt te ervaren. Leer mij om te geloven in de kracht van Uw Koninkrijk en leer mij daaruit te leven en te dienen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu