"En Hij zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij gezien zullen hebben dat het Koninkrijk van God met kracht gekomen is." (Markus 9:1)

Heb jij het Koninkrijk van God al gezien? Ja, dit is een serieuze vraag. Heb jij het Koninkrijk van God al gezien. Want Jezus heeft namelijk gezegd dat het Koninkrijk komt, maar er ook nu al is. En in deze tekst zegt Jezus dat er van hen die daar waren er zullen zijn die niet zullen sterven voordat zij het Koninkrijk gezien zullen hebben. En als degenen die daar toen stonden het Koninkrijk konden zien, dan kan het onmogelijk over de wederkomst gegaan zijn. Want allen die daar stonden zijn nu al gestorven. Er zijn er geweest die het Koninkrijk van God gezien hebben voordat ze zijn gestorven.

Dan is de vraag of jij het Koninkrijk van God gezien hebt niet zo vreemd. In het Oude Testament leefde het beeld nogal dat de komst van de Messias en de uiteindelijke eindoverwinning hetzelfde was. In het Nieuwe Testament blijkt dit veel meer in fases te komen. Maar ook de uiteindelijk komst van het Koninkrijk is er nu nog niet. En toch waren er die het Koninkrijk van God zouden zien komen met kracht.

En natuurlijk heeft dat te maken met dat Jezus zou gaan sterven, maar daarna ook weer zou opstaan. Die kracht van het Koninkrijk hebben sommigen van degenen die daar stonden meegemaakt. Maar toch is het Koninkrijk van God op meer punten zichtbaar. De kracht van het Koninkrijk is ook zichtbaar in de wonderen en tekenen die gebeurden. Daar hadden ze door de handen van Jezus al wat van gezien, maar dat deze kracht van het Koninkrijk ook op hen gelegd zou worden na de uitstorting van het Heilige Geest konden ze nu nog maar amper beseffen. Natuurlijk waren ze in Jezus Naam al uitgegaan en hadden de kracht ervaren. Maar het zou nog veel meer worden.

En de vraag aan ons is wat wij hebben gezien van het Koninkrijk van God dat met kracht werkzaam is. Of zitten wij maar veel te vaak af te wachten of dat Koninkrijk toch eens zal komen. Natuurlijk komt Jezus straks pas terug, maar tot die tijd zegt Jezus hier komt het Koninkrijk ook al met kracht. Maar durven wij te gaan staan in zo'n krachtige bediening van Gods Geest. Durven wij onder zo'n krachtige zalving van de Geest te gaan leven, zodat we werkelijk zullen ervaren dat het Koninkrijk met kracht is gekomen. En dat begon toen Jezus opstond, maar het gaat door tot op de dag van vandaag.

Waar is het geloof gebleven in de woorden van Jezus dat als we op zieken de handen leggen, ze genezen zullen worden, dat waar we demonen aanspreken in de naam van Jezus ze zullen vluchten. Dat is het Koninkrijk van God dat er nu al is met kracht. En het is de vraag of jij deel wil uitmaken van dat Koninkrijk. Jezus volgen, is met Hem lijden, maar ook met Hem delen in de kracht van het Koninkrijk.

Gebed: Jezus, ik geloof dat Uw Koninkrijk er nu al is, maar ik vind het soms heel moeilijk om in de kracht van Uw Geest te gaan staan om de kracht van Uw Koninkrijk echt te ervaren. Leer mij om te geloven in de kracht van Uw Koninkrijk en leer mij daaruit te leven en te dienen.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest

Thema: Eerste brief van Petrus

"Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God." (1 Petrus 4:10)

Als het dan lang genoeg is geweest dat we als heidenen hebben geleefd en het de bedoeling is om vanaf onze bekering en wedergeboorte naar de wil van God te leven, hoe dan? Petrus geeft natuurlijk praktische aanwijzingen genoeg. Gastvrijheid is belangrijk, vurige liefde voor elkaar, liefde die een menigte van zonden zal bedekken en ga zo maar door. Allemaal heel praktisch en zo toepasbaar. Al is dat ook nog lastig genoeg omdat we heel snel weer aan het verdienen dreigen te gaan, in plaats dat het echt uit dankbaarheid leven is. Toch is er even één ding waar ik speciaal de vinger bij wil leggen. Petrus zegt: "Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God". 

We moeten de ander dienen, maar waarmee? Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met het beste dat wij hebben, of dat wij de ander moeten dienen met dat wat we in ons karakter hebben meegekregen, maar Petrus zegt dat de anderen moeten dienen met de genadegave die ons is gegeven. Het woord dat hij hier gebruikt voor 'genadegave' is het Griekse woord 'charisma'. In dat woord zit ook het woord 'charis' dat we vertalen met 'genade'. Het gaat dus om genadegaven van God. Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met iets van onszelf, maar hij zegt dat wij de ander moeten dienen met genadegaven van God. Je voelt hem natuurlijk al aankomen dat het hier om de gaven van de Geest gaat. Ook Paulus gebruikt ditzelfde woord ook in de bekende hoofdstukken uit de Romeinenbrief en uit de Korinthebrief.

Dat maakt gelijk duidelijk dat de gaven van de Geest dus niet iets zijn voor jezelf, maar het zijn gaven die je krijgt om anderen te dienen. Wij zijn heel erg geneigd om ons leven als gelovige te richten op wat wij er aan hebben. Je komt veel mensen tegen die op zondag in de kerk zitten om daar iets te ontvangen, maar het principe van het Koninkrijk is dat we uitdelen van wat we ontvangen hebben. Als het dan gaat over de gaven van de Geest die wij moeten gebruiken om de anderen te dienen, dan zegt Petrus daarbij dat we dit moeten doen als goede beheerder van de veelsoortige genade van God.

De gaven van de Geest zijn onderdeel van de veelsoortige genade van God. Dat in de eerste plaats. Maar wij worden ook aangesteld als beheerders van die genadegaven. Een beheerder zorgt goed voor dat wat aan zijn zorgen is toevertrouwd. Nu geeft God ons de gaven van Zijn Geest, maar daarbij ligt er een hele grote verantwoordelijkheid bij ons. Wat doe jij met de gaven die de Geest je geeft? Zorg je er goed voor? Of zorgen we er voor dat door ons gedrag, de gaven juist niet meer aan onze zorgen worden toevertrouwd, omdat we er niets mee doen? Het is Gods verlangen dat we de anderen er mee dienen en er ook zuinig op zijn. Dat betekent niet dat je uit angst niets moet doen, maar het betekent ook dat je er bewust mee bezig moet zijn en de ander mag het ontvangen. En dan loopt het uit op dat God wordt verheerlijkt en Christus alle heerlijkheid en eer toekomt.

Gebed: Heer, dank U voor Uw gaven en ik wil er zorgvuldig en goed mee omgaan om de anderen te dienen en U te eren.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu