"Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen." (Markus 8:34b)

Als we de dingen bedenken die van de mensen zijn, als we onze visie volgen, dat heeft Jezus ons laten zien hoe de duivel ons kan gebruiken om Zijn plannen te verijdelen. Tegelijk geeft Jezus ons ook het voorbeeld. Jezus liet het lijden in Zijn leven dus gewoon toe. Hij heeft er voor gekozen om Zijn kruis op Zich te nemen en Zichzelf te verloochenen. Want Hij wist dat de redding van de wereld, het herstel van Zijn Vaders werk er vanaf hing. En het is duivelse taal om zeggen dat Hij dit niet hoefde te doen. Maar dan is het net zo goed duivelse taal als wij zouden zeggen dat Jezus het niet had hoeven te doen, maar dat wij het zelf wel kunnen.

En toch vraagt Jezus ook wat van ons. Want als je het wel eens bent met het lijden van Jezus en je daarmee de taal van de Geest spreekt, je erkent dat Jezus' lijden voor jouzelf reddend is en dat er buiten dat lijden om geen redding zou zijn, dan vraagt Jezus ook dat jij je kruis ook opneemt.

Sommigen zeggen dan dat dit over ziekte gaat of over ellende en moeite in ons leven dat we dan maar moeten dragen. Dat is het natuurlijk niet, want dan zou iemand die niet gelooft en met ziekte tobt hetzelfde doen. Wat is het dan wel? Jezus heeft Zijn kruis opgenomen en liet met dat Hij Zijn kruis droeg zien dat Hij eigenlijk al dood was. Hij hoefde alleen nog maar te sterven. Meer was er niet meer nodig. Hij moest nog wel het laatste lijden, maar met dat Hij het kruis droeg was Hij al als dood.

Mag ik je vragen of jij al dood bent? Heb jij je kruis ook opgenomen en ben jij ook gestorven? Dat is wel waar het hier om gaat. Jezus volgen kan ook vervolging betekenen waardoor je moet sterven, dat zou je uit de volgende tekst kunnen afleiden, maar waar Jezus oproept om je kruis op te nemen, daar erken jij dat jij gezondigd hebt en moet sterven. En in Christus ben jij gestorven. Neem jij net zo letterlijk als Jezus, jouw kruis op?

Wat dat betekent? Dat jij eraan gaat. Dat jij niet langer meer leeft. Dan gaat je trots en eigendunk er echt aan, maar te sterven in Christus is ook een complete bevrijding. Paulus zegt later: Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij! Ja, dat is je kruis opnemen. Je niet langer meer leven en Jezus door Zijn opstanding in jou te leven laten komen. Dat is het wat Jezus bedoelt. Als jij achter Jezus wil staan, in Hem wil geloven, dan kost het jezelf. Dan ben jij het niet meer die leeft, maar leeft Jezus in jou. Zo mag je leven, dan is het dragen van je kruis een bevrijding, want je sterft voor de zonde en zult leven voor Jezus!

Gebed: Jezus, ik wil mijn kruis op mij nemen en U volgen. Ik wil niet langer leven, maar ik wil U leven in mijn leven! Ik geloof dat niet meer ik voor U leeft, maar dat U in mij leeft zodat U in mij Uw eigen Zoon ziet.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu