"Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen." (Markus 8:34b)

Als we de dingen bedenken die van de mensen zijn, als we onze visie volgen, dat heeft Jezus ons laten zien hoe de duivel ons kan gebruiken om Zijn plannen te verijdelen. Tegelijk geeft Jezus ons ook het voorbeeld. Jezus liet het lijden in Zijn leven dus gewoon toe. Hij heeft er voor gekozen om Zijn kruis op Zich te nemen en Zichzelf te verloochenen. Want Hij wist dat de redding van de wereld, het herstel van Zijn Vaders werk er vanaf hing. En het is duivelse taal om zeggen dat Hij dit niet hoefde te doen. Maar dan is het net zo goed duivelse taal als wij zouden zeggen dat Jezus het niet had hoeven te doen, maar dat wij het zelf wel kunnen.

En toch vraagt Jezus ook wat van ons. Want als je het wel eens bent met het lijden van Jezus en je daarmee de taal van de Geest spreekt, je erkent dat Jezus' lijden voor jouzelf reddend is en dat er buiten dat lijden om geen redding zou zijn, dan vraagt Jezus ook dat jij je kruis ook opneemt.

Sommigen zeggen dan dat dit over ziekte gaat of over ellende en moeite in ons leven dat we dan maar moeten dragen. Dat is het natuurlijk niet, want dan zou iemand die niet gelooft en met ziekte tobt hetzelfde doen. Wat is het dan wel? Jezus heeft Zijn kruis opgenomen en liet met dat Hij Zijn kruis droeg zien dat Hij eigenlijk al dood was. Hij hoefde alleen nog maar te sterven. Meer was er niet meer nodig. Hij moest nog wel het laatste lijden, maar met dat Hij het kruis droeg was Hij al als dood.

Mag ik je vragen of jij al dood bent? Heb jij je kruis ook opgenomen en ben jij ook gestorven? Dat is wel waar het hier om gaat. Jezus volgen kan ook vervolging betekenen waardoor je moet sterven, dat zou je uit de volgende tekst kunnen afleiden, maar waar Jezus oproept om je kruis op te nemen, daar erken jij dat jij gezondigd hebt en moet sterven. En in Christus ben jij gestorven. Neem jij net zo letterlijk als Jezus, jouw kruis op?

Wat dat betekent? Dat jij eraan gaat. Dat jij niet langer meer leeft. Dan gaat je trots en eigendunk er echt aan, maar te sterven in Christus is ook een complete bevrijding. Paulus zegt later: Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij! Ja, dat is je kruis opnemen. Je niet langer meer leven en Jezus door Zijn opstanding in jou te leven laten komen. Dat is het wat Jezus bedoelt. Als jij achter Jezus wil staan, in Hem wil geloven, dan kost het jezelf. Dan ben jij het niet meer die leeft, maar leeft Jezus in jou. Zo mag je leven, dan is het dragen van je kruis een bevrijding, want je sterft voor de zonde en zult leven voor Jezus!

Gebed: Jezus, ik wil mijn kruis op mij nemen en U volgen. Ik wil niet langer leven, maar ik wil U leven in mijn leven! Ik geloof dat niet meer ik voor U leeft, maar dat U in mij leeft zodat U in mij Uw eigen Zoon ziet.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu