Opwekking 49 - Halleluja, want de Heer onze God, de Almachtige heerst

 

Halleluja, want de Heer onze God, de Almachtige heerst
Halleluja, want de Heer onze God, de Almachtige heerst
O, kind van God, verblijdt u zeer
En prijst Zijn naam en looft de Heer
Halleluja, want de Heer onze God, de Almachtige heerst


 

Hé, ben jij een kind van God? Ik bedoel, ben jij gered door het bloed van Jezus? Als dat zo is, wil ik je vragen om vandaag echt heel blij te zijn. Ja, ook om je redding, want dat is heel belangrijk voor de eeuwigheid. Maar het gaat vandaag even over iets meer dan dat. Het gaat vandaag gewoon even over andere dingen dan dat je alleen gered bent.

 

Weet je waarom je vandaag blij mag zijn dat je een kind van God bent? Omdat de HEER, onze God, heerst. En daar kun je echt alleen maar blij om zijn als je Gods kind bent. Stel je namelijk voor dat je geen kind van God bent. Dan heerst God ook, dan is God er ook. God is niet alleen God voor Zijn kinderen, maar Hij is de enige God. Er is geen ander. Dus als je geen kind van God bent, en je beseft dat God heerst, gaat dat ooit echt verkeerd voor je uitpakken. Maar als je Gods kind bent, hoe fantastisch is het dan als je beseft dat God heerst. 

 

Dat betekent dat er nooit, maar dan ook nooit een moment is dat God de controle voor jou kwijt is. Niets kan er dan gebeuren buiten Gods wil om, hoe je leven soms ook in de war is geraakt, Gd blijft heersen. En als jij Zijn kind bent, mag jij ook in die rust leven dat Hij heerst. En daar loven en prijzen wij Hem nu voor.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom