Opwekking 448 - Hij, die de Zoon bevrijdt is waarlijk vrij

 

Hij, die de Zoon bevrijdt
is waarlijk vrij
om niet langer een slaaf
van de zonde te zijn.
Hij die de Zoon bevrijdt
is waarlijk vrij,
vrij om een dienstknecht
van God te zijn.    
Want waar de Geest van de Heer is
maakt Hij mensen vrij.
ik ga niet meer gebukt
onder het juk van slavernij.
Jezus is de weg en de waarheid voor mij.
ik ben vrij, ik ben vrij, ik ben vrij.

Dit lied is gebaseerd om Johannes 8:36. In Johannes 8:36 staat: ‘Als de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u waarlijk vrij zijn.

 

Wanneer ben je vrij? Wat versta jij onder vrij zijn? In Johannes 8 komt naar voren dat de waarheid je vrij zal maken. Als je de waarheid kent. Ken jij de waarheid? De waarheid is God, de waarheid is Gods woord. Als je daarin blijft, zul je onder de waarheid blijven en dat zal je vrij maken.

 

Je bent niet vrij als je een slaaf van de zonden bent. Als je je laat beïnvloeden door de zonden. Maar als je dan de waarheid onder ogen gaat zien, dan zal dat je vrij maken. Je betn door Jezus vrij en je bent geen zondaar meer. Dat is Gods waarheid over jouw leven als je in Jezus gelooft. Dan is de macht van zonden en duisternis gebroken.

Je bent vrij om een dienstknecht van God te zijn. Je bent vrij om een discipel te zijn. Vrij om te gaan wat God tegen je zegt. 

 

Je wordt vrij door de waarheid te kennen, door God te kennen, Zijn Woord en Zijn beloften te kennen. 
Maar je wordt vrij gemaakt door de Geest van God. Hij waait door jou heen. Hij maakt jou vrij. 

 

Je hoeft niet meer gebukt te gaan onder de slavernij, onder de zonden, onder je tekortkomingen, onder aanklachten, onder duistere machten. Je bent vrij gemaakt door de Geest van God. En daar moet je in gaan wandelen. Dat is een wilsbesluit dat je moet nemen. Als je die waarheid kent, dan blijf je in Hem en zul je vrij zijn en vrij blijven. 

 

Wordt daarom ook geen slaaf meer van de zonden. Je bent vrij, vrij, vrij. En als je aangeklaagd wordt mag je weten dat God de weg en de waarheid is. God maakt vrij! Ken Zijn waarheid over jou!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom