Opwekking 448 - Hij, die de Zoon bevrijdt is waarlijk vrij

 

Hij, die de Zoon bevrijdt
is waarlijk vrij
om niet langer een slaaf
van de zonde te zijn.
Hij die de Zoon bevrijdt
is waarlijk vrij,
vrij om een dienstknecht
van God te zijn.    
Want waar de Geest van de Heer is
maakt Hij mensen vrij.
ik ga niet meer gebukt
onder het juk van slavernij.
Jezus is de weg en de waarheid voor mij.
ik ben vrij, ik ben vrij, ik ben vrij.

Dit lied is gebaseerd om Johannes 8:36. In Johannes 8:36 staat: ‘Als de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u waarlijk vrij zijn.

 

Wanneer ben je vrij? Wat versta jij onder vrij zijn? In Johannes 8 komt naar voren dat de waarheid je vrij zal maken. Als je de waarheid kent. Ken jij de waarheid? De waarheid is God, de waarheid is Gods woord. Als je daarin blijft, zul je onder de waarheid blijven en dat zal je vrij maken.

 

Je bent niet vrij als je een slaaf van de zonden bent. Als je je laat beïnvloeden door de zonden. Maar als je dan de waarheid onder ogen gaat zien, dan zal dat je vrij maken. Je betn door Jezus vrij en je bent geen zondaar meer. Dat is Gods waarheid over jouw leven als je in Jezus gelooft. Dan is de macht van zonden en duisternis gebroken.

Je bent vrij om een dienstknecht van God te zijn. Je bent vrij om een discipel te zijn. Vrij om te gaan wat God tegen je zegt. 

 

Je wordt vrij door de waarheid te kennen, door God te kennen, Zijn Woord en Zijn beloften te kennen. 
Maar je wordt vrij gemaakt door de Geest van God. Hij waait door jou heen. Hij maakt jou vrij. 

 

Je hoeft niet meer gebukt te gaan onder de slavernij, onder de zonden, onder je tekortkomingen, onder aanklachten, onder duistere machten. Je bent vrij gemaakt door de Geest van God. En daar moet je in gaan wandelen. Dat is een wilsbesluit dat je moet nemen. Als je die waarheid kent, dan blijf je in Hem en zul je vrij zijn en vrij blijven. 

 

Wordt daarom ook geen slaaf meer van de zonden. Je bent vrij, vrij, vrij. En als je aangeklaagd wordt mag je weten dat God de weg en de waarheid is. God maakt vrij! Ken Zijn waarheid over jou!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom