"Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, en als iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven, tot behoud van hun ziel" (Hebreeën 10:38 en 39)

De tekst van vandaag is een uiterst vreemde tekst. Dat lijkt niet zo. Het lijkt alsof hier gewoon een mooie waarheid staat over ons. Het lijkt of hier staat dat de rechtvaardige eigenlijk vanzelfsprekend uit het geloof zal leven. Het lastige van deze tekst is dat deze een aanhaling is uit het Oude Testament, uit Habakuk 2:4. Vers 37 van ons hoofdstuk uit de Hebreeënbrief spreekt over de komst van Jezus. En richting die komst zal de rechtvaardige uit het geloof leven en degenen die verloren gaan niet. Het vreemde is dat dit citaat vanuit Habakuk, over dat de rechtvaardige uit zijn geloof zal leven, geen betrekking heeft op de gelovige, maar ook Degene Die komen zal. Daar gaat het over Jezus als de Rechtvaardige Die uit Zijn geloof zal leven. Het gaat daar niet over 'het' geloof, maar over 'Zijn' geloof.

Het lijkt alsof de tekst in Hebreeën in ieder geval betrokken wordt op degenen die geloven. Waardoor worden we nu eigenlijk gered? Waarom zou Jezus uit geloof moeten leven, als we de tekst uit Habakuk lezen? Eén ding is zeker, wij worden niet behouden door het geloof. Het geloof is niet meer dan de hand, die de genade aanneemt. Het geloof doet niets anders dan aannemen wat God zegt. Zonder geloof gaan we dus verloren omdat we de genade niet aannemen. Maar er is genade voor nodig om behouden te kunnen worden.

Het geloof van de Messias was niet het geloof in de vergeving van Zijn zonden, want die zou Hij niet hebben. Toch zal de Rechtvaardige uit Zijn geloof leven. Dat kan niet anders zijn dan dat Hij leefde uit het geloof dat alles volbracht zou worden door Zijn lijden en sterven. Hij wist het, dat geloofde Hij! Hij geloofde dat Zijn Vader Hem weer in genade zou aannemen en met die vrijmoedigheid ging Hij het lijden in.

Hier in Hebreeën gaat het niet in de eerste plaats om het geloof in de vergeving van zonden, waardoor de rechtvaardige gelovige de genade aanneemt. Het gaat hier om de vrijmoedigheid om te naderen tot God door Jezus. En door dat geloof, dat we vrijmoedigheid hebben om te naderen, zullen we leven. Nee, degenen die niet met die vrijmoedigheid tot God gaan, zullen omkomen. Ongelovigen die blijven volharden dat vrijmoedigheid tot God niet kan omdat zonden te groot zijn, die gaan verloren. Geloven is niet alleen geloven in vergeving, maar ook geloven dat je vrijmoedigheid mag hebben om tot God te naderen.

Dit is en hele grote stap in volwassenheid. Alle aanklacht is weg, ons geweten is gereinigd en daarom geloven wij dat wij vrijmoedigheid mogen hebben. En het geloof maakt dat we die vrijmoedigheid niet weggooien. De rechtvaardige zal uit het geloof leven dat hij als rechtvaardige toegang heeft tot de troon van God. En dit zijn geen dingen die je kunt zien, maar dit is een vaste grond van de dingen die we hopen.

Gebed: Vader God, ik kom met alle vrijmoedigheid die in mij is, tot U. Ik leef door het geloof dat ik vrijmoedigheid heb om te komen. En ik werp deze vrijmoedigheid nooit meer weg. Ik ben gerechtvaardigd en daarom geloof ik dat mijn vrijmoedigheid U blijdschap geeft.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu