Opwekking 48 - Dank U Jezus

 

Dank U Jezus
Dank U Jezus
Dank U Jezus
Wij danken U


Halleluja
Halleluja
Halleluja

 

Wij danken U

Here Jezus
Here Jezus
Here Jezus
Wij prijzen U

 

Heb jij dat ook wel eens dat je denkt: weer zo'n lied over het danken van Jezus? Weer zo'n lied waarin eindeloos alles wordt herhaald? Weer zo'n lied dat wel erg goedkoop lijkt te zijn en waar niet veel moeite voor is gedaan, als het over de tekst gaat. Ik heb dat gevoel wel eens en zeker nu we al die Opwekkingsliederen voorbij zien komen. Zullen we liederen als deze dan maar overslaan? Nee, natuurlijk doen we dat niet. Maar herhalen we dan niet telkens weer wat we al eerder hebben gezegd? Ja, dat denk ik wel. Het is de vraag of dat zo erg is?

 

Kijk, vijf liederen met alleen maar worden als 'dank', 'halleluja' en 'Jezus' kun je niet vijf keer iets anders over zeggen. Maar moeten we ook niet gewoon eerlijk zeggen dat als we nog dertig van dit soort liederen zouden hebben, dat het danken en het prijzen nog steeds niet vanzelf gaat? Bij mij gaat het in ieder geval niet vanzelf en misschien heb ik zo'n lied wel gewoon vaak nodig om te blijven danken en prijzen.

 

Heb jij dat ook dat je soms denkt: Waar moest ik ook al weervoor danken? Ja, heel eenvoudig, Jezus stierf toch voor mij? Ja, dat zeker, maar wordt het soms ook niet heel goedkoop, net zoals dat vijf zelfde liedjes goedkoop lijken? Misschien is ons danken en prijzen ook maar al te vaak ondoordacht danken en prijzen. Het zijn heel makkelijk woorden, maar waar is ons hart bij die woorden?

 

Zullen we vandaag dan toch dit lied maar gewoon weer zingen en Jezus eens echt danken voor wat Hij deed? Echt danken, echt even stilstaan bij Jezus? Niet op een manier van: oh ja, dat hoort er ook nog bij en we doen het elke dag. Maar op de manier van: Wow, wat Jezus deed is echt mijn dank en lofprijs waard.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom