Opwekking 447 - Ik ben vrijgekocht

 

Ik ben vrijgekocht
door het hoogste goed.
'k Ben verlost en geheiligd
door Jezus' bloed.
Al mijn schuld betaald
door het offerlam.
Halleluja voor de Heer
die het op zich nam.


Jij bent vrijgekocht door het hoogste goed, je bent geheiligd en verlost. Daarmee is al je schuld weg gedaan. 
Jezus nam het op zich voor jou. Je bent duur gekocht door het bloed van Jezus! Kijk maar wat er in 1 Korinthe 6:20 staat: Je bent duur gekocht, verheerlijk daarom God in uw lichaam en geest, die van God zijn. 

Dat betekent nogal wat. Want als jij duur gekocht bent, ben je in de eerste plaats niet meer van jezelf. Je bent vrijgekocht uit de slavernij. Maar als die vrijheid zoveel heeft gekost dan maakt dat ook wel heel veel uit hoe je met je lichaam omgaat. Je lichaam is een tempel geworden van de Heilige Geest, dus dan moet je daar echt zuinig op zijn. De prijs voor jouw leven was hoog en het kostte Jezus Zijn leven.

 

De hoogste prijs is voor jouw leven betaald zodat jij vrij kunt zijn. Duur gekocht door het bloed van Jezus. Duur gekocht betekend dat God jou heeft gekocht/vrijgemaakt met de grootste prijs die Hij geven kon. De allerduurste prijs. God gaf Zijn Zoon! Het duurste cadeau dat Hij bieden kon! En hierom moet je God verheerlijken in je lichaam en in je geest. Waarom is het zo belangrijk dat je God moet verheerlijken in je lichaam en geest? Omdat je lichaam en geest van God zijn. Hij heeft jou gemaakt. 

 

Verheerlijk God in je lichaam en geest door je met Hem te vullen! Door God te prijzen met alles wat in je is. 
Vraag vandaag God maar hoe jij op jou manier God kan verheerlijken in je lichaam en geest! 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom