Opwekking 47 - Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen

 

Omdat Hij leeft,
ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft,
mijn angst is weg.
Omdat ik weet,
Hij heeft de toekomst.
En het leven is
het leven waard
omdat Hij leeft.

 

Because He lives,
I can face tomorrow.
Because He lives,
my fear is gone.
Because I know,
He holds the future.
And life is worth the living,
just because He lives.


Omdat Jezus leeft hoeven wij niet bang te zijn voor morgen. Door de overwinning van Jezus, door Zijn opstanding leeft Jezus! En omdat Hij leeft en overwonnen heeft, mogen wij weten dat ook alle angst overwonnen is. We hoeven niet meer bang te zijn voor morgen. Hij heeft alles in de hand. Alles wat morgen op ons staat te wachten heeft Hij in Zijn hand, ook onze toekomst, ons leven. Waarom zouden we bang zijn als Jezus alles in de hand heeft, als Jezus de toekomst heeft? 

 

Hoe vaak zijn wij nog bang voor morgen? Hoe vaak zijn wij nog bang voor de toekomst? Hoe vaak maken wij ons er druk om? We mogen op God vertrouwen. Hij heeft alles al bepaald. Dat wil nog niet zeggen dat we ons nergens druk om moeten maken. We blijven wel zelf onze verantwoordelijkheid houden. Maar als de duivel komt met zijn angst, mogen wij weten dat Jezus overwonnen heeft en mogen we daarop vertrouwen!

 

Het leven dat we hebben is het leven waard omdat Hij leeft! Omdat Jezus leeft, is het leven ons waard geworden. Omdat Jezus leeft is er hoop gekomen voor ons. Doordat Jezus ons leven geeft, is het leven het leven waard! 

 

En omdat Jezus leeft, leef jij ook! Is het leven jou waard geworden!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom