Opwekking 446 - Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht

 

Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost?
Daar's kracht in het bloed!
Daar's kracht in het bloed!
Weet dat uw redding zoveel heeft gekost.
Daar's kracht in het bloed van het Lam.

 

Refrein:
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht,
in het bloed van het Lam.
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam.

 

Satan gaat rond als een briesende leeuw.

Daar's kracht in het bloed!
Daar's kracht in het bloed!
Wilt gij verlost zijn en witter dan sneeuw?
Daar's kracht in het bloed van het Lam.

 

Refrein

 

Wilt gij de macht van de boze ontvliên?
Daar's kracht in het bloed!
Daar's kracht in het bloed!
Wilt gij de Heiland in glorie eens zien?
Daar's kracht in het bloed van het Lam.

 

Refrein

 

Komt dan tot Jezus, Hij stierf ook voor U.
Daar's kracht in het bloed!
Daar's kracht in het bloed!
Hoort naar Zijn Woord en geloof in Hem nu.
Daar's kracht in het bloed van het Lam.

 

Refrein

 

Wil je van zonden en schuld zijn verlost? Ik ga er nu even vanuit dat je hier al van bent verlost. Wat moet je dan nu met dit lied? Dan is dit lied niet voor jou. Of wel? Het is in ieder geval goed om de worden over de kracht van het bloed uit te zingen over je leven!


Maar zie dit lied ook eens als een lied voor jou met daarin een boodschap voor de ander. Jij moet namelijk met het wonder van de kracht van het bloed van Jezus de wereld in. Jij bent al verlost door de kracht van het bloed. Wat heeft dat met jou gedaan? Ga dat eens vertellen in de wereld. 

 

Satan gaat rond als een briesende leeuw. Als een leeuw die op jacht gaat en alles kapot wil maken wat van God is. Dat is zijn doel. Maar door de kracht van het bloed wordt de satan volledig ontkracht. Hij zal nog rondgaan als een briesende leeuw, maar jou kan hij niet meer te pakken nemen. Wel de mensen in de wereld die God nog niet kennen. Ga met de boodschap van het bloed de wereld in. Ga vertellen dat het bloed van Jezus kracht heeft, wonderbare kracht! Dat zal mensen vrij maken! Het zal de mensen dan witter dan sneeuw maken. 

 

Door de kracht van het bloed ontvlucht je daarmee ook de macht van de boze. Je vlucht er dan onder vandaan. Je vlucht dan naar de Heiland waar je Zijn glorie zult zien. Satan kan niet tegen bloed! Het bloed van Jezus is voor hem een nachtmerrie. Heb jij dit al verteld aan de mensen om je heen?

 

Vertel in de wereld ook dat ze naar Jezus moeten gaan! Dat is de plek waar ze zich thuis zullen voelen. Vertel de mensen dat Hij voor iedereen stierf. Ook voor hen. Dan zullen ze gaan ontdekken wat voor kracht er zit in het bloed. 

 

Ga vandaag de wereld in. Dat hoeft niet direct groot te zijn. Al is het je buurvrouw, die meneer bij de supermarkt, en vul maar in. Vertel hen wat de kracht van het bloed doet en wat het met jou gedaan heeft! Jij bent hun voorbeeld om te laten zien wat de kracht van het bloed is.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom