Opwekking 446 - Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht

 

Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost?
Daar's kracht in het bloed!
Daar's kracht in het bloed!
Weet dat uw redding zoveel heeft gekost.
Daar's kracht in het bloed van het Lam.

 

Refrein:
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht,
in het bloed van het Lam.
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam.

 

Satan gaat rond als een briesende leeuw.

Daar's kracht in het bloed!
Daar's kracht in het bloed!
Wilt gij verlost zijn en witter dan sneeuw?
Daar's kracht in het bloed van het Lam.

 

Refrein

 

Wilt gij de macht van de boze ontvliên?
Daar's kracht in het bloed!
Daar's kracht in het bloed!
Wilt gij de Heiland in glorie eens zien?
Daar's kracht in het bloed van het Lam.

 

Refrein

 

Komt dan tot Jezus, Hij stierf ook voor U.
Daar's kracht in het bloed!
Daar's kracht in het bloed!
Hoort naar Zijn Woord en geloof in Hem nu.
Daar's kracht in het bloed van het Lam.

 

Refrein

 

Wil je van zonden en schuld zijn verlost? Ik ga er nu even vanuit dat je hier al van bent verlost. Wat moet je dan nu met dit lied? Dan is dit lied niet voor jou. Of wel? Het is in ieder geval goed om de worden over de kracht van het bloed uit te zingen over je leven!


Maar zie dit lied ook eens als een lied voor jou met daarin een boodschap voor de ander. Jij moet namelijk met het wonder van de kracht van het bloed van Jezus de wereld in. Jij bent al verlost door de kracht van het bloed. Wat heeft dat met jou gedaan? Ga dat eens vertellen in de wereld. 

 

Satan gaat rond als een briesende leeuw. Als een leeuw die op jacht gaat en alles kapot wil maken wat van God is. Dat is zijn doel. Maar door de kracht van het bloed wordt de satan volledig ontkracht. Hij zal nog rondgaan als een briesende leeuw, maar jou kan hij niet meer te pakken nemen. Wel de mensen in de wereld die God nog niet kennen. Ga met de boodschap van het bloed de wereld in. Ga vertellen dat het bloed van Jezus kracht heeft, wonderbare kracht! Dat zal mensen vrij maken! Het zal de mensen dan witter dan sneeuw maken. 

 

Door de kracht van het bloed ontvlucht je daarmee ook de macht van de boze. Je vlucht er dan onder vandaan. Je vlucht dan naar de Heiland waar je Zijn glorie zult zien. Satan kan niet tegen bloed! Het bloed van Jezus is voor hem een nachtmerrie. Heb jij dit al verteld aan de mensen om je heen?

 

Vertel in de wereld ook dat ze naar Jezus moeten gaan! Dat is de plek waar ze zich thuis zullen voelen. Vertel de mensen dat Hij voor iedereen stierf. Ook voor hen. Dan zullen ze gaan ontdekken wat voor kracht er zit in het bloed. 

 

Ga vandaag de wereld in. Dat hoeft niet direct groot te zijn. Al is het je buurvrouw, die meneer bij de supermarkt, en vul maar in. Vertel hen wat de kracht van het bloed doet en wat het met jou gedaan heeft! Jij bent hun voorbeeld om te laten zien wat de kracht van het bloed is.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom