Opwekking 445 - Bron van levend water

 

Bron van levend water, ontspring nu in mij
Zend uw Geest, o Heilig God,
en maak mij vrij
van elke situatie die mijn hart bezwaart
'k Geef mijn last aan U,
die heel mijn ziel bewaart.


 

Jezus
Vader
Geest van God

 

Heer, U bent de Herder, die mij geneest
Neem mij in Uw armen,
leid mij door Uw Geest
Neem mijn trots, mijn twijfels
en mijn angsten nu
Trek mij met Uw liefde, ik verlang naar U.

 

Geef jezelf aan Jezus, die jou geneest
Laat Hem je omarmen en ontvang zijn Geest
Als je Hem vertrouwt
word je door Hem bevrijd;
zul je met Hem leven tot in eeuwigheid.

 

Jezus
Vader
Geest van God

 

Jij bent een bron van levend water, omdat Gods Geest de Bron is die in jou ontspringt. Je bent een kanaal van levend water geworden nu je een kind van God bent. Maar die bron van levend water moet wel ontspringen in je. Die bron ontspringt als de Heilige Geest in je komt wonen en als je de Heilige Geest alle ruimte gaat geven! De Heilige Geest zal je vrij maken zodat de stroom van levend water zal overstromen in je leven. 

 

De Heilige Geest laat niet alleen het levend water in je stromen, maar Hij wil je ook vrij maken van elke situatie die je hart zwaar maakt. Hij wil die last lichter maken, maar dan moet jij wel je last aan Hem geven zodat Hij de last over kan nemen. Je ziel kan de hele situatie bewaren, maar als je je last aan Hem geeft, dan zul je hart lichter worden! 

Als je je last aan Hem geeft, zul je zien dat Hij ook een Herder is die geneest. Een Herder die zijn schaapjes in Zijn armen neemt en jou laat leiden. In de armen van de Goede Herder mag jij je laten leiden door de Geest. 


En laat je trots, je twijfels, je gedachten, je angsten en vul maar in los. Leg die Last bij Hem neer zodat jij je kunt laten leiden door de Heilige geest en dat het levende water zal stromen. 
Gods liefde zal je trekken, want Gods liefde is sterker dan wat dan ook. 

 

En het laatste couplet, is een couplet wat ik je mee wil geven. Geef jezelf maar aan Jezus, laat je maar omarmen. Vertrouw Hem maar! 

 

Laat het levende water stromen vanuit je ziel, vanuit je hart! Ga Gods levende water door jou heen maar uitdelen! 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom