Opwekking 46 - Vader, ik aanbid U

 

Vader, ik aanbid U.
'k Leg mijn leven voor U.
Halleluja.


Ik leg mijn leven voor u.. Dat is nogal wat. Heel je leven voor God neer leggen. Dat betekent dat je niet een klein deel geeft aan God, maar echt alles. Je leven. 


Het is ook een stuk aanbidding dat je geeft. Je aanbidt God met alles wat je hebt. Je geeft alles aan God in deze aanbidding. Meer dan je leven kun je God niet geven. 


Als je je leven voor God neerlegt, zeg je daarmee dat je God wilt aanbidden met alles wat je hebt, met alles wat in je is, en met alles wat mogelijk is. Niet een tiende deel, of een stukje dat je apart hebt gezet voor God. Maar echt alles. Het is een offer dat je geeft aan God. Hoe vaak heb jij al een offer gegeven aan God? Heb je ook al een keer je leven voor Hem neergelegd zodat God met jouw leven aan de gang kan en met jou aan het werk kan? 

 

Je aanbidt niet alleen de Vader hiermee, maar ook de Heilige Geest. Als je je leven voor de Heilige Geest neerlegt dan zeg je daarmee dat ook de Heilige Geest met je leven aan de slag mag. Dat de Heilige Geest je door mag gaan waaien met Zijn liefde, Zijn kracht, en dat je open staat voor de gaven die Hij je geven wilt. 

 

De Heilige Geest wil jou zo graag doorwaaien met Zijn kracht zodat je aan de slag gaat in het Konikrijk. Als je je leven voor de Heilige Geest neerlegt, dan laat je zien dat Hij echt aan het werk mag met je, in je, en door je heen. 

 

Heb jij je leven aan voor God neergelegd? 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom