Opwekking 45 - Heer, 'k wil U danken, U loven en prijzen

 

Heer, 'k wil U danken, U loven en prijzen
voor alles wat U doet voor mij.
Heer, ik wil daag'lijks U hulde bewijzen
door te leven zoals Gij.
Ik wil de weg gaan, die U hebt gewezen.
U zult mij steeds weer
de kracht daarvoor geven.
Dank Heer, dat ik in de hemel woon
en met U zitten mag op de troon.

Dank Heer,
dat ik nu niet stil hoef te wachten
op alle dingen die komen gaan.
Maar strijden mag tegen duivelse machten
en overwinnen in uw naam.
Dank Heer, dat ik zo het doel mag bereiken.
Dat is: dat ik sprekend op U zal lijken,
dat ied're vijand, die nu nog woedt,
voetbank zal zijn onder uwe voet.

 

Dank Heer, dat ondanks
de listen van satan,
ondanks de nood van deze tijd,
ik deel mag hebben
aan 't machtige heilsplan,
dat mij leidt tot volkomenheid.
Vol van uw kracht, Heer,
en zonder te beven,
wil ik getuigen:
U geeft een nieuw leven.
Alles herstelt U wat is ontwricht.
U maakt het duister
tot stralend licht.

 

Dank Heer, dat U boven bidden en denken
in alle dingen rijk voorziet.
Dank, dat U mij
uw bescherming wilt schenken,
daartoe uw engelenwacht gebiedt.
Blijdschap en vrede hebt U mij gegeven.
Uw naam zij daarvoor geloofd en geprezen.
U wil ik geven steeds meer en meer.
Glorie en lofprijs, ja, dank en eer.

 

God danken voor alles wat Hij voor je heeft gedaan. Dat lijkt niet zo moeilijk, toch? Het is iets wat je misschien elke dag wel doet. In dit lied wordt God anders gedankt. Er wordt Hem hulde bewezen door te leven zoals Hij deed. Dagelijks Hem zo danken door elke dag te leven zoals Jezus deed. Dat is een grotere opgave. Hoe groot is deze opgave voor jou? Wil jij de uitdaging aangaan elke dag te leven zoals Jezus deed?

 

En terwijl je dat doet, mag je de weg lopen die God voor je bedacht heeft. Je hoeft niet stil te zitten en te wachten totdat er weer iets op je pad komt. Elke dag kun je aan het werk zijn in het Koninkrijk. Je strijd in dit leven tegen de duivelse machten, die je overwint in Jezus naam! En alles wat niet van God is of wat niet in je leven thuis hoort mag je gaan overwinnen om zo bij je doel te komen. De bestemming die God voor je heeft. Want daar ben je naar toe op weg.

Als je leeft zoals Jezus leeft dan zul je in je wandeling met God ook steeds meer op Hem gaan lijken. Je zult gaan leven zoals Jezus doet. Dat is ook je doel. 

 

Heb jij last van listen van de duivel? Denk aan zonden, tekortkomingen enz. Het kan enorm lasig zijn. Het kan je een stuk naar beneden trekken. Maar weet dan dat de duivel geen invloed heeft op jouw redding. Want ondanks de listen van de duivel mag jij deel hebben aan het heilsplan van God. De duivel zal jou niet af kunnen trekken van de weg die jij met God loopt. Het heilsplan waar jij deel van hebt, dat leidt uiteindelijk naar volmaaktheid. JE zult dan op Hem lijken. Dat, waar je nu mee bezig bent, het leven zoals Jezus doet zal volmaakt worden. 


En na alles wat je mee gemaakt hebt op de weg die je met God loopt, mag je gaan getuigen. Je mag gaan getuigen van het nieuwe leven dat God geeft. Dat het duister zal verdwijnen en dat Gods licht door zal breken. 

 

Dank God vandaag voor zijn machtige hand, Dat Hij boven ons denken en bidden uitkomt. Dat God zal voorzien wat je nodig hebt! Hij zal zorgen voor jouw bescherming, voor Zijn engelenwacht. Hij is er bij, op welk pas je ook loopt. Als je Jezus voor ogen houdt, zul je steeds meer op Hem gaan lijken!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom