Opwekking 45 - Heer, 'k wil U danken, U loven en prijzen

 

Heer, 'k wil U danken, U loven en prijzen
voor alles wat U doet voor mij.
Heer, ik wil daag'lijks U hulde bewijzen
door te leven zoals Gij.
Ik wil de weg gaan, die U hebt gewezen.
U zult mij steeds weer
de kracht daarvoor geven.
Dank Heer, dat ik in de hemel woon
en met U zitten mag op de troon.

Dank Heer,
dat ik nu niet stil hoef te wachten
op alle dingen die komen gaan.
Maar strijden mag tegen duivelse machten
en overwinnen in uw naam.
Dank Heer, dat ik zo het doel mag bereiken.
Dat is: dat ik sprekend op U zal lijken,
dat ied're vijand, die nu nog woedt,
voetbank zal zijn onder uwe voet.

 

Dank Heer, dat ondanks
de listen van satan,
ondanks de nood van deze tijd,
ik deel mag hebben
aan 't machtige heilsplan,
dat mij leidt tot volkomenheid.
Vol van uw kracht, Heer,
en zonder te beven,
wil ik getuigen:
U geeft een nieuw leven.
Alles herstelt U wat is ontwricht.
U maakt het duister
tot stralend licht.

 

Dank Heer, dat U boven bidden en denken
in alle dingen rijk voorziet.
Dank, dat U mij
uw bescherming wilt schenken,
daartoe uw engelenwacht gebiedt.
Blijdschap en vrede hebt U mij gegeven.
Uw naam zij daarvoor geloofd en geprezen.
U wil ik geven steeds meer en meer.
Glorie en lofprijs, ja, dank en eer.

 

God danken voor alles wat Hij voor je heeft gedaan. Dat lijkt niet zo moeilijk, toch? Het is iets wat je misschien elke dag wel doet. In dit lied wordt God anders gedankt. Er wordt Hem hulde bewezen door te leven zoals Hij deed. Dagelijks Hem zo danken door elke dag te leven zoals Jezus deed. Dat is een grotere opgave. Hoe groot is deze opgave voor jou? Wil jij de uitdaging aangaan elke dag te leven zoals Jezus deed?

 

En terwijl je dat doet, mag je de weg lopen die God voor je bedacht heeft. Je hoeft niet stil te zitten en te wachten totdat er weer iets op je pad komt. Elke dag kun je aan het werk zijn in het Koninkrijk. Je strijd in dit leven tegen de duivelse machten, die je overwint in Jezus naam! En alles wat niet van God is of wat niet in je leven thuis hoort mag je gaan overwinnen om zo bij je doel te komen. De bestemming die God voor je heeft. Want daar ben je naar toe op weg.

Als je leeft zoals Jezus leeft dan zul je in je wandeling met God ook steeds meer op Hem gaan lijken. Je zult gaan leven zoals Jezus doet. Dat is ook je doel. 

 

Heb jij last van listen van de duivel? Denk aan zonden, tekortkomingen enz. Het kan enorm lasig zijn. Het kan je een stuk naar beneden trekken. Maar weet dan dat de duivel geen invloed heeft op jouw redding. Want ondanks de listen van de duivel mag jij deel hebben aan het heilsplan van God. De duivel zal jou niet af kunnen trekken van de weg die jij met God loopt. Het heilsplan waar jij deel van hebt, dat leidt uiteindelijk naar volmaaktheid. JE zult dan op Hem lijken. Dat, waar je nu mee bezig bent, het leven zoals Jezus doet zal volmaakt worden. 


En na alles wat je mee gemaakt hebt op de weg die je met God loopt, mag je gaan getuigen. Je mag gaan getuigen van het nieuwe leven dat God geeft. Dat het duister zal verdwijnen en dat Gods licht door zal breken. 

 

Dank God vandaag voor zijn machtige hand, Dat Hij boven ons denken en bidden uitkomt. Dat God zal voorzien wat je nodig hebt! Hij zal zorgen voor jouw bescherming, voor Zijn engelenwacht. Hij is er bij, op welk pas je ook loopt. Als je Jezus voor ogen houdt, zul je steeds meer op Hem gaan lijken!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom