Opwekking 444 - Heel mijn ziel roept naar U

 

Heel mijn ziel roept naar U,
o Heer mijn God.
Heel mijn hart strekt zich uit naar U.
Want uw goedheid is beter dan het leven.
 


refrein:
Heel mijn ziel roept naar U.
Heel mijn ziel roept naar U.
Heel mijn ziel roept naar U,
o Heer, mijn God.
 
Als een woestijn die smacht naar water,
zo wacht mijn ziel op U.
Als uw regen valt
uit uw milde hand.
Heer, dan jubel ik in U.
 
Refrein
 
Als een fontein die springt ten leven
zo zingt mijn ziel in mij.
Als uw liefde stroomt,
uit uw milde hand.
Heer, dan jubel ik in U.

 

Dit lied is een roep naar God. Het hart verlangt naar God, naar Zijn aanwzigheid. Gods goedheid is beter dan dit leven zegt dit lied. Gods goedheid in inderdaad geweldig. Maar door Gods goedheid hebben wij ook leven en kunnen wij genieten van het leven.

 

Deze roep is een grote roep. Kijk maar naar het twede couplet. Zo droog als een woestijn is, en de woestijn water nodig heeft, zo wacht mijn ziel op God.
Hoe droog is jouw hart? Heeft jouw hart levend water nodig? Water van leven, water van Gods aanwezigheid? Wat heeft jouw ziel op dit moment nodig?
Hoe groot is jouw jubel als er regen valt uit Zijn hand? God wil jouw woestijn weer maken als een fontein vol van leven. Maar blijf niet zelf stil zitten. God wil regen geven, maar zet je hart en ziel er wel voor open.

 

Luister naar wat God tegen je wil zeggen. Laat je bemoedigen zodat je een fontein zult worden springend van leven.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom