Opwekking 443 - U wachtte niet op mij

 

U wachtte niet op mij, want ik dwaalde af.
Maar U werd een kwetsbaar mens zoals wij.
U wachtte niet op mij,
maar U droeg mijn straf.
En U riep mij bij mijn naam: "Kom bij Mij".

 

 

Voor eeuwig ben ik dankbaar, o God.
Dankbaar voor het kruis,
Heer, dat U droeg.
Voor eeuwig ben ik dankbaar, o God.
U zocht mij, nog voor ik naar U vroeg.


Het is bijzonder wat er in dit lied staat; U wachtte niet op mij. Vaak horen we dat God juist wel wacht op ons. En zeker, God wacht op ons, God heeft geduld met ons. Maar God is geen God die stil blijft staan. God is ook een God die doorgaat met zijn werk. Hij wachtte niet op jou toen jij afdwaalde, maar Hij had de volgende stap al gezet: Hij werd een kwetsbaar mens zoals jij. Hij maakte zich kwetsbaar door mens te worden zoals jij en ik. En terwijl Hij een kwetsbaar mens werd, bleef Hij niet wachten, maar Hij zet alweer de volgende stap voor jou. Hij droeg namelijk de straf voor jou zodat jij die niet meer hoefde te dragen als jij bij Hem gekomen bent. God wachtte niet op jou, maar Hij zocht jou. 
En terwijl Hij de straf voor jou droeg en jou zocht, terwijl jij ver van Hem af was, riep Hij jouw naam. Hij roept jou bij zich. Hij roept jou bij zich met de woorden: ‘Kom bij mij.’ 


Hij wachtte niet totdat jij klaar was, Hij deed het werk al voor jou, en Hij riep jou. Hij zocht jou al vanaf het begin. Hij wachtte niet op jou, maar Hij zocht jou. 

 

Wees vandaag dankbaar dat Hij het kruis voor jou heeft gedragen, dat Hij jou heeft gezocht nog voordat jij er überhaupt naar vroeg. Hij heeft je al gezien op het moment dat jij Hem nog niet zag. En ook nu ziet Hij jou. Hij heeft niet gewacht, Hij is doorgegaan en Hij heeft jou gezocht.  

 

Zing vandaag dit laatste couplet maar. God is een bijzondere God dat Hij niet wacht op jou, maar jou zocht nog voordat jij er naar vroeg, en dat Hij het kruis al heeft gedragen. Dank Hem voor eeuwig hiervoor.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom