Opwekking 43 - In Gods overwinning

 

In Gods overwinning
trekken wij ten strijd.
Samen in zijn leger,
Hem ten dienst gewijd.
Christus, onze Koning,
stelt Zich aan het hoofd.

Hij heeft ons de zege

in de strijd beloofd.


Als een machtig leger,
vol van Geest en kracht,
gaan wij achter Jezus,
die ons 't leven bracht.
Nergens heerse tweedracht.
Eén geloof, één Heer,
één in hoop en liefde,
juichend Hem ter eer.

 

Tronen, machten, krachten
zullen dra vergaan,
waar de heil'gen samen
vastgeworteld staan.
Niets kan ons weerhouden,
jagend naar het eind.
Glorie voor de Schepper,
nu en voor altijd.

 

Volg uw Meester, kind'ren,
sluit u vast aaneen.
Hef het schild als pijlen
suizen om u heen.
Hem zij eer, aanbidding,
roem en heerlijkheid.
Zingen wij tot glorie
Hem in eeuwigheid.


Omdat God overwonnen heeft gaan wij samen met God de strijd aan. God is de aanvoerder van het leger, en wij zijn Zijn soldaten die achter Hem aangaan en ten strijde trekken. En we mogen weten dat we machtig zijn, want wij hebben de Geest van God! We strijden tegen de machten en de krachten die niet van God zijn. In het leger van God waarin je strijd, strijd je niet alleen. Je strijd samen met alle andere gelovigen. Je bent samen, je bent één in Christus. We hebben één Heer, één geloof, één Hoop en één liefde. 

 

Zo mag je dat ook doen in je eigen leven. Als er iets speelt wat niet van God is, dan mogen wij met het leger van God, met God als aanvoerder, ten strijde trekken. Dan moeten wij gaan vechten tegen dat wat niet van God is, en wat in ons leven belemmert. Wij hebben de wapenrusting van God gekregen die we aan mogen doen, zodat niets, maar ook niets ons zal kunnen raken. Het kan je misschien wel raken, maar het zal je niet neer kunnen krijgen op de grond. Daar is het leger van God te sterk voor. Maar volg wel de Aanvoerder, je Meester. Hij weet wat je moet doen en waar je heen moet. 

Houd je ook vast aan alle anderen die met je mee strijden. Je bent samen een in het leger van God. Bemoedig elkaar, bemoedig ook de ander in de strijd. Strijd mee, en dan zul je nog sterker zijn. 


En als je aan het strijden bent, onthoud dan, dat niets je kan weerhouden om te jagen naar het eind. Dat niet je kan weerhouden om de eindstreep te behalen voor de glorie van God. 


Samen strijden we in het leger van God, met God als aanvoerder. En ook daarvoor is alle eer, heerlijkheid en roem voor God! 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom