Opwekking 43 - In Gods overwinning

 

In Gods overwinning
trekken wij ten strijd.
Samen in zijn leger,
Hem ten dienst gewijd.
Christus, onze Koning,
stelt Zich aan het hoofd.

Hij heeft ons de zege

in de strijd beloofd.


Als een machtig leger,
vol van Geest en kracht,
gaan wij achter Jezus,
die ons 't leven bracht.
Nergens heerse tweedracht.
Eén geloof, één Heer,
één in hoop en liefde,
juichend Hem ter eer.

 

Tronen, machten, krachten
zullen dra vergaan,
waar de heil'gen samen
vastgeworteld staan.
Niets kan ons weerhouden,
jagend naar het eind.
Glorie voor de Schepper,
nu en voor altijd.

 

Volg uw Meester, kind'ren,
sluit u vast aaneen.
Hef het schild als pijlen
suizen om u heen.
Hem zij eer, aanbidding,
roem en heerlijkheid.
Zingen wij tot glorie
Hem in eeuwigheid.


Omdat God overwonnen heeft gaan wij samen met God de strijd aan. God is de aanvoerder van het leger, en wij zijn Zijn soldaten die achter Hem aangaan en ten strijde trekken. En we mogen weten dat we machtig zijn, want wij hebben de Geest van God! We strijden tegen de machten en de krachten die niet van God zijn. In het leger van God waarin je strijd, strijd je niet alleen. Je strijd samen met alle andere gelovigen. Je bent samen, je bent één in Christus. We hebben één Heer, één geloof, één Hoop en één liefde. 

 

Zo mag je dat ook doen in je eigen leven. Als er iets speelt wat niet van God is, dan mogen wij met het leger van God, met God als aanvoerder, ten strijde trekken. Dan moeten wij gaan vechten tegen dat wat niet van God is, en wat in ons leven belemmert. Wij hebben de wapenrusting van God gekregen die we aan mogen doen, zodat niets, maar ook niets ons zal kunnen raken. Het kan je misschien wel raken, maar het zal je niet neer kunnen krijgen op de grond. Daar is het leger van God te sterk voor. Maar volg wel de Aanvoerder, je Meester. Hij weet wat je moet doen en waar je heen moet. 

Houd je ook vast aan alle anderen die met je mee strijden. Je bent samen een in het leger van God. Bemoedig elkaar, bemoedig ook de ander in de strijd. Strijd mee, en dan zul je nog sterker zijn. 


En als je aan het strijden bent, onthoud dan, dat niets je kan weerhouden om te jagen naar het eind. Dat niet je kan weerhouden om de eindstreep te behalen voor de glorie van God. 


Samen strijden we in het leger van God, met God als aanvoerder. En ook daarvoor is alle eer, heerlijkheid en roem voor God! 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom