Opwekking 442 - Prijst Hem, prijst Hem

 

Prijst Hem, prijst Hem,
Jezus, de machtige Redder.
Roemt zijn liefde, eeuwig en wereldwijd.
Kroont Hem, kroont Hem,
engelen, vol van zijn glorie.
Brengt Hem hulde, sterkte en heerlijkheid.

Als een herder draagt Hij ons in zijn armen
waar Hij ons barmhartig zijn liefde geeft.
Prijst Hem, prijst Hem
om zijn geweldige grootheid.
Prijst Hem, prijst Hem,
alles wat adem heeft.

 

Prijst Hem, prijst Hem, Jezus,
de machtige Redder.
Om ons dwalen droeg Hij een doornenkroon.
Onze hoop, van wie wij
verlossing verwachten.
Kroont Hem, kroont Hem,
Jezus, de Mensenzoon.

 

Als een offerlam heeft Hij
de schuld gedragen.
Wat een liefde, dat Hij ons leven geeft.
Prijst Hem, prijst Hem
om zijn geweldige grootheid.
Prijst Hem, prijst Hem,
alles wat adem heeft.

 

Prijst Hem, prijst Hem,
Jezus, de machtige Redder.
Laat de hemel jubelen tot zijn eer
Jezus, Koning, Hij zal voor eeuwig regeren.
Kroont Hem, kroont Hem,
priester, profeet en Heer.

 

Als Hij wederkomt,
schitterend in zijn glorie.
buigt zich voor Hem al wat op aarde leeft.
Prijst Hem, prijst Hem
om zijn geweldige grootheid.
Prijst Hem, prijst Hem,
alles wat adem heeft.

 

Prijst God om wie Hij is! In dit lied zijn er verschillende benamingen voor God gekozen om Hem te prijzen. 
Jezus is als een machtige Redder, als een Herder die ons draagt in Zijn armen, als een Offerlam die onze schuld gedragen heeft. 

 

​Allereerst is God de machtige Redder, die Zijn liefde wereldwijd geeft. Zijn liefde voor ons is oneindig. Zijn liefde laat Hij ook zien in de Herder. Hij draagt ons in Zijn armen, waar Hij Zijn liefde aan ons geeft. God als Herder. Wij zijn Zijn schaapjes die lopen en dwalen. En elke keer weer neemt Hij jou in Zijn armen om je dichtbij Hem te houden zodat je niet van Hem af komt. En elke keer als Hij jou in Zijn armen neemt, dan laat Hij zien hoeveel Hij om je geeft. Elke keer weer neemt Hij jou mee zodat je veilig bent. En hiermee is Hij ook weer de machtige Redder. 

 

Om ons dwalen als schapen, had Hij de doornenkroon. Hij werd gekroond met een doornenkroon zodat wij verlossing krijgen. En daar mogen wij onze hoop op stellen. En omdat Jezus gekroond is met een doornenkroon, mag je Hem nu kronen met een kroon van aanbidding. Want dat is Hij waard! 


Hij werd ook een offerlam. Hij werd als het ware geofferd om onze schuld te dragen zodat wij vrij af kunnen gaan. 

 

Dit is ene geweldige grootheid van God. En hierom moet je Hem prijzen. Kroon Jezus vandaag maar met een kroon van aanbidding en dank! Jubel maar voor Hem! En eens zullen we allemaal zien dat Gods grootheid de grootheid is. Wat zal dat schitterend zijn!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom