Opwekking 42 - 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God

 

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij
'k Zie naar Hem op en 'k weet
Hij is mij steeds nabij


Wie zou er zijn die christelijk is opgeoed, die dit liedje niet kent? Het is echt een zondagsschoolliedje. Elk kind in de kerk kan het zingen. Maar heb jij dat dan ook dat het zo'n heel gewoon liedje lijkt, omdat elk kind het kent? Het voelt gewoon als een kinderliedje. Maar ja, de tekst is niet echt een kinderliedje. Of misschien trouwens wel, want het is precies zoals een kind denkt: Ik vertrouw op God, mijn leven is in Zijn hand, dus wat kan mij overkomen?

 

Dat is toch kindertaal? Of ervaar jij dat ook zo? Is voor jou het leven ook zo eenvoudig en simpel: Ik vertrouw op God, Hij zorgt voor mij. Dat is heerlijk als je zo kinderlijk kunt geloven. En toch is het ook echt zo. Wat kan jou overkomen als je van Jezus bent? Voor jouw gevoel kan je van alles overkomen, maar vanuit God gezien ben je helemaal veilig. Dat is gaaf! Dat maakt dat ik Hem echt lief wil hebben en dat ik echt Zijn vrede in mijn hart ga voelen. Want dit geloven zorgt dat ik mijn zorgen niet langer laat heersen in mijn leven, maar Gods bescherming is mijn vertrouwen.

 

En zodra je dit weer kwijt raakt? Gewoon, heel simpel doen waar het liedje mee afsluit: Opzien naar Jezus en weten (dat is geloven, zeker weten van iets dat je niet ziet) dat Hij altijd nabij is. Je bent nooit alleen. Zullen gewoon ons vertrouwen op Hem stellen en vandaag Zijn vrede en rust eens gaan ervaren?

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom