Opwekking 41- Love is the flag, flown high

 

Love is the flag, flown high
from the castle of my heart,

 

Love is the flag, flown high
from the castle of my heart,
when the King is in residence there.

 

So let it fly in the sky.
Let the whole world know,
So let it fly in the sky.
Let the whole world know,
when the King is in residence there.


Een liedje over een vlag en over een kasteel. Zo op het eerste gezicht zou je denken dat dit liedje niet veel inhoud heeft. Toch vergis je je daarin, want als je dieper gaat nadenken over die lied, dan kom je er achter dat het wel iets heel bijzonders is. De vlag die hoog in de lucht wappert is de vlag op een kasteel. De vlag op een kasteel liet aan de omgeving zien wie de koning in dat kasteel was. Elke koning had zijn eigen kleuren. 

 

Als je hart een kasteel zou zijn, welke vlag zou er dan op dat kasteel wapperen? Als iemand in de omgeving van dat kasteel zou komen, zouden ze dan een vlag zien wapperen waardoor ze zien welke koning er in jouw hart woont? Eigenlijk kan er natuurlijk maar ene vlag op dat kasteel wapperen. En eigenlijk zou iedere toren van dat kasteel in volle uitbundigheid die vlag moeten laten zien. Wie woont er in jouw hart? Wie woont er in het kasteel van jouw hart? Want vanuit je hart neem je alle beslissingen en daarom is het een belangrijke plaats waar een goede koning moet wonen. Als die er niet woont, word je bestuur op een verkeerde manier. En hoe je dat kunt zien welke koning er woont? Dat zie je aan de vlag.

 

Koning Jezus, als Hij in je hart woont, draagt het kasteel van je hart de vlag van de liefde. Koning Jezus is de Koning van liefde en genade. En dat zie je terug op het kasteel van je hart. Dat merken mensen in je omgeving. Onvoorwaardelijke liefde, dat is het wat Koning Jezus laat zien en als Hij in je hart woont, dan ga ook jij dat meer en meer laten zien. En laat dan die vlaggen maar wapperen, hoe duidelijker, hoe beter. Laat Jezus echt op de troon van je hart zitten en jouw kasteel bewonen, zodat Zijn liefde steeds meer zichtbaar zal worden door jou heen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom