"Als Ik niet de werken van Mijn Vader doe, geloof Mij dan niet." (Johannes 10:37)

Jezus is Zijn leven niet meer zeker. De menigte wordt boos, want ze vinden Hem een Godslasteraar en een duivel. En eigenlijk op het punt waar het telkens om draait, ook nu nog in onze tijd. Mooie verhalen willen de mensen wel horen, al is de gelijkenis van de Goede Herder voor de leiders van het volk niet te verteren, want waarom zou alleen Jezus het goed doen? Waarom zouden er geen andere herders zijn die ook goed voor de schapen zorgen?

Jezus is duidelijk: Ik ben de Zoon van God! En de Zoon van God is de Messias die komen zou. Maar op het moment dat Jezus Zichzelf Gods Zoon noemt, gaat Hij over de grens van het volk. Dit mag Hij niet zeggen. En trouwens, ook nu is dit niet veel anders. De Godheid van Jezus wordt keer op keer ter discussie gesteld. Helaas wel. Maar zonder God te zijn, zou er geen redding mogelijk zijn, want geen mens zou de prijs bij God kunnen betalen, dan alleen God Zelf.

Dat is ook de reden dat Jezus zegt: "Ik en de Vader zijn één". Er is geen verschil tussen Jezus en de Vader. Jezus is de Vader en de Vader is Jezus. Er is geen verschil in God. Jezus is niet iemand die Zichzelf tot God verheft door Zichzelf Gods Zoon te noemen, maar Hij is God Zelf. Zoals we begonnen zijn met Johannes dat God Zelf is gekomen.

En eigenlijk zegt Jezus: "Je kunt het nog zien ook dat het klopt, kijk maar naar de werken die Ik doe!" Dat wat Jezus doet op aarde bewijst dat Hij God is. En misschien dat je nog kunt zeggen dat je iemand de zonden kunt vergeven, want uiterlijk zie je daar niets van. (Al verandert wel iemands levenshouding). Maar dat Jezus de macht heeft over ziekte, dood en duivel, dat zijn toch wel duidelijke tekenen van het feit dat Hij Gods Zoon is. 

En misschien vind jij het soms ook heel moeilijk om te geloven dat Jezus echt voor jouw zonden is gekomen. Misschien vind je het ook moeilijk om te geloven dat het geloof in Jezus werkelijk het ware geloof is, want waarom zou een ander geloof niet waar zijn? Jezus zegt: "Geloof Mij dan om wat ik doe." In alles wat Jezus doet, maakt Hij de contouren van Zijn Koninkrijk zichtbaar. Het Koninkrijk van verzoening, bevrijding en genezing, maar ook van overvloed.

En dat is de reden waarom de discipelen later de wereld worden ingestuurd, en de kerk van nu ook, om niet alleen verzoening te preken, maar ook de tekenen van het Koninkrijk te doen. Deze tekst uit Johannes 10 verliest zijn kracht als we in de kerk alleen gericht zijn op de verzoening. We mogen de mensen in de Naam van Jezus de tekenen van het Koninkrijk laten zien. En juist die tekenen heeft Jezus ons gegeven om de boodschap van heil te onderstrepen met de tekenen van het Koninkrijk. Zodat de wereld zal geloven dat in Jezus de zaligheid ligt.

Gebed: Here Jezus, ik geloof U op Uw woord, maar ook om de tekenen die U deed. Maar ik bid U ook om de tekenen van Uw Koninkrijk ook zichtbaar te mogen maken, zodat de woorden van Uw Evangelie ook nu nog onderstreept worden met de tekenen van Uw Koninkrijk!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu