"Als Ik niet de werken van Mijn Vader doe, geloof Mij dan niet." (Johannes 10:37)

Jezus is Zijn leven niet meer zeker. De menigte wordt boos, want ze vinden Hem een Godslasteraar en een duivel. En eigenlijk op het punt waar het telkens om draait, ook nu nog in onze tijd. Mooie verhalen willen de mensen wel horen, al is de gelijkenis van de Goede Herder voor de leiders van het volk niet te verteren, want waarom zou alleen Jezus het goed doen? Waarom zouden er geen andere herders zijn die ook goed voor de schapen zorgen?

Jezus is duidelijk: Ik ben de Zoon van God! En de Zoon van God is de Messias die komen zou. Maar op het moment dat Jezus Zichzelf Gods Zoon noemt, gaat Hij over de grens van het volk. Dit mag Hij niet zeggen. En trouwens, ook nu is dit niet veel anders. De Godheid van Jezus wordt keer op keer ter discussie gesteld. Helaas wel. Maar zonder God te zijn, zou er geen redding mogelijk zijn, want geen mens zou de prijs bij God kunnen betalen, dan alleen God Zelf.

Dat is ook de reden dat Jezus zegt: "Ik en de Vader zijn één". Er is geen verschil tussen Jezus en de Vader. Jezus is de Vader en de Vader is Jezus. Er is geen verschil in God. Jezus is niet iemand die Zichzelf tot God verheft door Zichzelf Gods Zoon te noemen, maar Hij is God Zelf. Zoals we begonnen zijn met Johannes dat God Zelf is gekomen.

En eigenlijk zegt Jezus: "Je kunt het nog zien ook dat het klopt, kijk maar naar de werken die Ik doe!" Dat wat Jezus doet op aarde bewijst dat Hij God is. En misschien dat je nog kunt zeggen dat je iemand de zonden kunt vergeven, want uiterlijk zie je daar niets van. (Al verandert wel iemands levenshouding). Maar dat Jezus de macht heeft over ziekte, dood en duivel, dat zijn toch wel duidelijke tekenen van het feit dat Hij Gods Zoon is. 

En misschien vind jij het soms ook heel moeilijk om te geloven dat Jezus echt voor jouw zonden is gekomen. Misschien vind je het ook moeilijk om te geloven dat het geloof in Jezus werkelijk het ware geloof is, want waarom zou een ander geloof niet waar zijn? Jezus zegt: "Geloof Mij dan om wat ik doe." In alles wat Jezus doet, maakt Hij de contouren van Zijn Koninkrijk zichtbaar. Het Koninkrijk van verzoening, bevrijding en genezing, maar ook van overvloed.

En dat is de reden waarom de discipelen later de wereld worden ingestuurd, en de kerk van nu ook, om niet alleen verzoening te preken, maar ook de tekenen van het Koninkrijk te doen. Deze tekst uit Johannes 10 verliest zijn kracht als we in de kerk alleen gericht zijn op de verzoening. We mogen de mensen in de Naam van Jezus de tekenen van het Koninkrijk laten zien. En juist die tekenen heeft Jezus ons gegeven om de boodschap van heil te onderstrepen met de tekenen van het Koninkrijk. Zodat de wereld zal geloven dat in Jezus de zaligheid ligt.

Gebed: Here Jezus, ik geloof U op Uw woord, maar ook om de tekenen die U deed. Maar ik bid U ook om de tekenen van Uw Koninkrijk ook zichtbaar te mogen maken, zodat de woorden van Uw Evangelie ook nu nog onderstreept worden met de tekenen van Uw Koninkrijk!

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu