"Als Ik niet de werken van Mijn Vader doe, geloof Mij dan niet." (Johannes 10:37)

Jezus is Zijn leven niet meer zeker. De menigte wordt boos, want ze vinden Hem een Godslasteraar en een duivel. En eigenlijk op het punt waar het telkens om draait, ook nu nog in onze tijd. Mooie verhalen willen de mensen wel horen, al is de gelijkenis van de Goede Herder voor de leiders van het volk niet te verteren, want waarom zou alleen Jezus het goed doen? Waarom zouden er geen andere herders zijn die ook goed voor de schapen zorgen?

Jezus is duidelijk: Ik ben de Zoon van God! En de Zoon van God is de Messias die komen zou. Maar op het moment dat Jezus Zichzelf Gods Zoon noemt, gaat Hij over de grens van het volk. Dit mag Hij niet zeggen. En trouwens, ook nu is dit niet veel anders. De Godheid van Jezus wordt keer op keer ter discussie gesteld. Helaas wel. Maar zonder God te zijn, zou er geen redding mogelijk zijn, want geen mens zou de prijs bij God kunnen betalen, dan alleen God Zelf.

Dat is ook de reden dat Jezus zegt: "Ik en de Vader zijn één". Er is geen verschil tussen Jezus en de Vader. Jezus is de Vader en de Vader is Jezus. Er is geen verschil in God. Jezus is niet iemand die Zichzelf tot God verheft door Zichzelf Gods Zoon te noemen, maar Hij is God Zelf. Zoals we begonnen zijn met Johannes dat God Zelf is gekomen.

En eigenlijk zegt Jezus: "Je kunt het nog zien ook dat het klopt, kijk maar naar de werken die Ik doe!" Dat wat Jezus doet op aarde bewijst dat Hij God is. En misschien dat je nog kunt zeggen dat je iemand de zonden kunt vergeven, want uiterlijk zie je daar niets van. (Al verandert wel iemands levenshouding). Maar dat Jezus de macht heeft over ziekte, dood en duivel, dat zijn toch wel duidelijke tekenen van het feit dat Hij Gods Zoon is. 

En misschien vind jij het soms ook heel moeilijk om te geloven dat Jezus echt voor jouw zonden is gekomen. Misschien vind je het ook moeilijk om te geloven dat het geloof in Jezus werkelijk het ware geloof is, want waarom zou een ander geloof niet waar zijn? Jezus zegt: "Geloof Mij dan om wat ik doe." In alles wat Jezus doet, maakt Hij de contouren van Zijn Koninkrijk zichtbaar. Het Koninkrijk van verzoening, bevrijding en genezing, maar ook van overvloed.

En dat is de reden waarom de discipelen later de wereld worden ingestuurd, en de kerk van nu ook, om niet alleen verzoening te preken, maar ook de tekenen van het Koninkrijk te doen. Deze tekst uit Johannes 10 verliest zijn kracht als we in de kerk alleen gericht zijn op de verzoening. We mogen de mensen in de Naam van Jezus de tekenen van het Koninkrijk laten zien. En juist die tekenen heeft Jezus ons gegeven om de boodschap van heil te onderstrepen met de tekenen van het Koninkrijk. Zodat de wereld zal geloven dat in Jezus de zaligheid ligt.

Gebed: Here Jezus, ik geloof U op Uw woord, maar ook om de tekenen die U deed. Maar ik bid U ook om de tekenen van Uw Koninkrijk ook zichtbaar te mogen maken, zodat de woorden van Uw Evangelie ook nu nog onderstreept worden met de tekenen van Uw Koninkrijk!

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu