Opwekking 440 - Machtig zijn al Uw daden, Heer

 

Machtig zijn al uw daden, Heer.
Wonderlijk is uw weg.
Krachtig is uw genade, Heer.
Wonderbaar is uw Naam.


Jehovah Jireh;
U geeft genadig;
Ja, U verzadigt ieder,
die U vertrouwt.

 

Machtig zijn uw daden, Heer.
Wonderlijk uw weg.
En uw genade,
Heer is krachtig.
Wonderbaar uw Naam.


Machtig, machtig zijn Gods daden! Maar ook wonderlijk is Zijn weg! Eigenlijk is alles wat God heeft gedaan machtig en wonderlijk. Dit is niet te evenaren, dit is groter dan het allergrootste, dit overtreft alles! Gods weg is wonderlijk in hoe Hij Jezus heeft gegeven. Dat is een wonderlijke weg, onbegrijpelijk als je het als mens wilt beredeneren. Die genade is zo wonderlijk en onbevattelijk. 

 

Het zijn de daden van de Heer die het verschil hebben gemaakt in deze wereld. Door Gods wonderlijke daden is er toekomst voor jou en voor mij. Maar tegelijk is daarmee Gods Meesterplan nog niet klaar. Het stopt niet bij onze redding, het gaat door en door en door. Gods machtige daden zullen blijven doorgaan tot de laatste dag vna deze wereld waarop God alle dingen nieuw zal maken. En tot die tijd blijft God machtige daden van genezing en bevrijding doen en tot die tijd blijft God ingrijpen in mensenleven, in situaties. Nooit zal er iets zijn waarvoor Gods macht te klein zou zijn. Gods macht is oneindig en groot.

 

De naam in dit lied, Jehovah Jireh, betekent dat God voorziet! Wat een machtig wonder is dat. God zal voorzien en wij mogen in dat vertrouwen leven. Dan kunnen we vandaag niet meer stoppen met het zingen van dit lied.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom