Opwekking 440 - Machtig zijn al Uw daden, Heer

 

Machtig zijn al uw daden, Heer.
Wonderlijk is uw weg.
Krachtig is uw genade, Heer.
Wonderbaar is uw Naam.


Jehovah Jireh;
U geeft genadig;
Ja, U verzadigt ieder,
die U vertrouwt.

 

Machtig zijn uw daden, Heer.
Wonderlijk uw weg.
En uw genade,
Heer is krachtig.
Wonderbaar uw Naam.


Machtig, machtig zijn Gods daden! Maar ook wonderlijk is Zijn weg! Eigenlijk is alles wat God heeft gedaan machtig en wonderlijk. Dit is niet te evenaren, dit is groter dan het allergrootste, dit overtreft alles! Gods weg is wonderlijk in hoe Hij Jezus heeft gegeven. Dat is een wonderlijke weg, onbegrijpelijk als je het als mens wilt beredeneren. Die genade is zo wonderlijk en onbevattelijk. 

 

Het zijn de daden van de Heer die het verschil hebben gemaakt in deze wereld. Door Gods wonderlijke daden is er toekomst voor jou en voor mij. Maar tegelijk is daarmee Gods Meesterplan nog niet klaar. Het stopt niet bij onze redding, het gaat door en door en door. Gods machtige daden zullen blijven doorgaan tot de laatste dag vna deze wereld waarop God alle dingen nieuw zal maken. En tot die tijd blijft God machtige daden van genezing en bevrijding doen en tot die tijd blijft God ingrijpen in mensenleven, in situaties. Nooit zal er iets zijn waarvoor Gods macht te klein zou zijn. Gods macht is oneindig en groot.

 

De naam in dit lied, Jehovah Jireh, betekent dat God voorziet! Wat een machtig wonder is dat. God zal voorzien en wij mogen in dat vertrouwen leven. Dan kunnen we vandaag niet meer stoppen met het zingen van dit lied.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom