"Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn, ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder" (Johannes 10:16)

Jezus is nog niet klaar, dat blijkt wel uit de toevoeging nadat Hij heeft gezegd dat Hij de Goede Herder is. Want de zijnen kent Hij en de zijnen kennen Hem, maar dit is nog niet alles. Er is hoop voor de hele wereld. En nadat je de troost hebt ervaren dat Jezus Zijn schapen kent, is het goed om vanuit het geloof ook stil te staan bij het feit dat Jezus' werk nog niet klaar is. Jezus gaat nog verder, Zijn werk stopt niet. En dat zal ook doorgaan tot de laatste is binnengebracht.

Nu was eigenlijk al duidelijk dat niet alle schapen in de schaapskooi van dezelfde herder waren. Jezus gaat daar eigenlijk niet verder op door. Blijkbaar is Jezus er ook niet bepaald op uit om elk detail van deze gelijkenis over te zetten naar het hier en nu. Maar toch pakt Jezus het feit nog wel even op dat er ook nog andere schapen zijn. Schapen die niet tot Zijn kudde behoren en waarvan Hij de herder nog niet is.

Sta er even bij stil dat het werk van Jezus tot op de dag van vandaag nog gewoon doorgaat. En ondanks dat de Herder niet meer op aarde is, gaat het werk wel gewoon door. Er zijn nog schapen die van een andere schaapskooi zijn. Schapen die nog geen Goede Herder hebben. Misschien bedoelt Jezus zelfs wel dat het om schapen gaat die nog niet eens weten van een Goede Herder. Dan zouden die andere schapen in de schaapskooi schapen zijn die al wel van Jezus weten en ook weten dat Jezus hen er graag bij wil tellen.

Maar die andere schaapskooi zouden andere geloven kunnen zijn, zouden mensen kunnen zijn die nog nooit van Jezus hebben gehoord. Hoe het ook zij, Jezus wil alle schapen bij Zijn kudde hebben. En er zijn er die al in dezelfde schaapskooi zijn, maar nog niet met Jezus meegaan, maar er zijn er ook die op plaatsen wonen waar het Evangelie nog niet gebracht is. Jezus zal ook daar voor zorgen.

En tegelijk spreken deze woorden het intense verlangen van Jezus uit. Raakt jou dat? Dat er nog schapen zijn die de keus voor Jezus niet maakten en dat er schapen zijn die zelfs niet eens van Jezus hoorden? Maak er vanaf vandaag in gesprek met de Goede Herder, werk van wat Jezus hierin wil dat jij gaat doen. Want als je een schaap van de Goede Herder bent, dan gun je dat toch ook een ander? Dan ligt daar ook een taak voor een schaap. Vertel andere schapen hoe goed onze Herder is. Neem er de tijd voor om het door te geven, zodat de hele wereld zal weten dat er Ene Goede Herder is. En wie Hem gaat volgen, die zullen eeuwig leven ontvangen.

En uiteindelijk zal het ene kudde worden. Kerkmuren tellen niet meer mee, Jezus verlangt één kudde!

Gebed: Goede Herder, U ziet uit naar schapen die van ver moeten komen. Op welke manier wilt U mij hierin gebruiken, zodat ook die andere schapen Thuiskomen bij U. Zodat ook die andere schapen bij Uw kudde gaan horen.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu