"Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn, ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder" (Johannes 10:16)

Jezus is nog niet klaar, dat blijkt wel uit de toevoeging nadat Hij heeft gezegd dat Hij de Goede Herder is. Want de zijnen kent Hij en de zijnen kennen Hem, maar dit is nog niet alles. Er is hoop voor de hele wereld. En nadat je de troost hebt ervaren dat Jezus Zijn schapen kent, is het goed om vanuit het geloof ook stil te staan bij het feit dat Jezus' werk nog niet klaar is. Jezus gaat nog verder, Zijn werk stopt niet. En dat zal ook doorgaan tot de laatste is binnengebracht.

Nu was eigenlijk al duidelijk dat niet alle schapen in de schaapskooi van dezelfde herder waren. Jezus gaat daar eigenlijk niet verder op door. Blijkbaar is Jezus er ook niet bepaald op uit om elk detail van deze gelijkenis over te zetten naar het hier en nu. Maar toch pakt Jezus het feit nog wel even op dat er ook nog andere schapen zijn. Schapen die niet tot Zijn kudde behoren en waarvan Hij de herder nog niet is.

Sta er even bij stil dat het werk van Jezus tot op de dag van vandaag nog gewoon doorgaat. En ondanks dat de Herder niet meer op aarde is, gaat het werk wel gewoon door. Er zijn nog schapen die van een andere schaapskooi zijn. Schapen die nog geen Goede Herder hebben. Misschien bedoelt Jezus zelfs wel dat het om schapen gaat die nog niet eens weten van een Goede Herder. Dan zouden die andere schapen in de schaapskooi schapen zijn die al wel van Jezus weten en ook weten dat Jezus hen er graag bij wil tellen.

Maar die andere schaapskooi zouden andere geloven kunnen zijn, zouden mensen kunnen zijn die nog nooit van Jezus hebben gehoord. Hoe het ook zij, Jezus wil alle schapen bij Zijn kudde hebben. En er zijn er die al in dezelfde schaapskooi zijn, maar nog niet met Jezus meegaan, maar er zijn er ook die op plaatsen wonen waar het Evangelie nog niet gebracht is. Jezus zal ook daar voor zorgen.

En tegelijk spreken deze woorden het intense verlangen van Jezus uit. Raakt jou dat? Dat er nog schapen zijn die de keus voor Jezus niet maakten en dat er schapen zijn die zelfs niet eens van Jezus hoorden? Maak er vanaf vandaag in gesprek met de Goede Herder, werk van wat Jezus hierin wil dat jij gaat doen. Want als je een schaap van de Goede Herder bent, dan gun je dat toch ook een ander? Dan ligt daar ook een taak voor een schaap. Vertel andere schapen hoe goed onze Herder is. Neem er de tijd voor om het door te geven, zodat de hele wereld zal weten dat er Ene Goede Herder is. En wie Hem gaat volgen, die zullen eeuwig leven ontvangen.

En uiteindelijk zal het ene kudde worden. Kerkmuren tellen niet meer mee, Jezus verlangt één kudde!

Gebed: Goede Herder, U ziet uit naar schapen die van ver moeten komen. Op welke manier wilt U mij hierin gebruiken, zodat ook die andere schapen Thuiskomen bij U. Zodat ook die andere schapen bij Uw kudde gaan horen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu