"Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn, ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder" (Johannes 10:16)

Jezus is nog niet klaar, dat blijkt wel uit de toevoeging nadat Hij heeft gezegd dat Hij de Goede Herder is. Want de zijnen kent Hij en de zijnen kennen Hem, maar dit is nog niet alles. Er is hoop voor de hele wereld. En nadat je de troost hebt ervaren dat Jezus Zijn schapen kent, is het goed om vanuit het geloof ook stil te staan bij het feit dat Jezus' werk nog niet klaar is. Jezus gaat nog verder, Zijn werk stopt niet. En dat zal ook doorgaan tot de laatste is binnengebracht.

Nu was eigenlijk al duidelijk dat niet alle schapen in de schaapskooi van dezelfde herder waren. Jezus gaat daar eigenlijk niet verder op door. Blijkbaar is Jezus er ook niet bepaald op uit om elk detail van deze gelijkenis over te zetten naar het hier en nu. Maar toch pakt Jezus het feit nog wel even op dat er ook nog andere schapen zijn. Schapen die niet tot Zijn kudde behoren en waarvan Hij de herder nog niet is.

Sta er even bij stil dat het werk van Jezus tot op de dag van vandaag nog gewoon doorgaat. En ondanks dat de Herder niet meer op aarde is, gaat het werk wel gewoon door. Er zijn nog schapen die van een andere schaapskooi zijn. Schapen die nog geen Goede Herder hebben. Misschien bedoelt Jezus zelfs wel dat het om schapen gaat die nog niet eens weten van een Goede Herder. Dan zouden die andere schapen in de schaapskooi schapen zijn die al wel van Jezus weten en ook weten dat Jezus hen er graag bij wil tellen.

Maar die andere schaapskooi zouden andere geloven kunnen zijn, zouden mensen kunnen zijn die nog nooit van Jezus hebben gehoord. Hoe het ook zij, Jezus wil alle schapen bij Zijn kudde hebben. En er zijn er die al in dezelfde schaapskooi zijn, maar nog niet met Jezus meegaan, maar er zijn er ook die op plaatsen wonen waar het Evangelie nog niet gebracht is. Jezus zal ook daar voor zorgen.

En tegelijk spreken deze woorden het intense verlangen van Jezus uit. Raakt jou dat? Dat er nog schapen zijn die de keus voor Jezus niet maakten en dat er schapen zijn die zelfs niet eens van Jezus hoorden? Maak er vanaf vandaag in gesprek met de Goede Herder, werk van wat Jezus hierin wil dat jij gaat doen. Want als je een schaap van de Goede Herder bent, dan gun je dat toch ook een ander? Dan ligt daar ook een taak voor een schaap. Vertel andere schapen hoe goed onze Herder is. Neem er de tijd voor om het door te geven, zodat de hele wereld zal weten dat er Ene Goede Herder is. En wie Hem gaat volgen, die zullen eeuwig leven ontvangen.

En uiteindelijk zal het ene kudde worden. Kerkmuren tellen niet meer mee, Jezus verlangt één kudde!

Gebed: Goede Herder, U ziet uit naar schapen die van ver moeten komen. Op welke manier wilt U mij hierin gebruiken, zodat ook die andere schapen Thuiskomen bij U. Zodat ook die andere schapen bij Uw kudde gaan horen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

03 nov 2018
09:00AM - 04:00PM
Alpha-weekend in Nootdorp
04 nov 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap

"En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon." (Efeze 4:11 en 12a)

Ondanks dat Jezus Koning is van de kerk betekent dat niet dat Hij als Koning alleen regeert in de kerk. Hij bepaalt wel wat er moet gebeuren en door de Heilige Geest geeft Hij ook leiding aan de kerk, maar hier op aarde heeft Hij de aansturing in zekere zin uit handen gegeven. De bediening van Jezus heeft ligt op de schouders van elke gelovige, maar uit al die gelovigen heeft Jezus ook mensen uitgekozen die Hij een bediening heeft gegeven. Een bediening is iets dat groter is dan de gaven die de Geest aan elke gelovige geeft. Ieder van ons kan op de momenten dat de Geest dat wil wijsheid, kennis en wondermacht ontvangen. Maar om de kerk op aarde aan te sturen heeft Jezus bepaalde mensen een bediening gegeven waardoor er ook leiding gegeven kan worden.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu