Opwekking 40 - Zoek eerst het Koninkrijk van God

 

Zoekt eerst het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid,
en dit alles krijgt u bovendien.
Hallelu, halleluja.
 
Refrein:
Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.
 
Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.
 
Refrein
 
Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult het zien,
klopt en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja.

 
Zoek eerst her Konikrijk van God, en al de dingen waar je om bidt zullen je gegeven worden. Alle dingen die je nodig hebt, alle dingen waarvan God weet dat je het nodig hebt zullen je gegeven worden als je eerst het Koninkrijk van God zoekt en daarmee aan de slag gaat.
Maar wat is het Koninkrijk van God nu? Het Konikrijk van God is allereerst de hemel. Zoek eerst naar God, dan heb je het Konikrijk gevonden dat je nodig hebt. Dan heb je ook Zijn gerechtigheid gevonden omdat je daar ook Jezus vindt, die Gods gerechtigheid aan jou aanbiedt.

Maar het Koninkrijk van God is ook alles waarin God zichtbaar wordt gemaakt op deze aarde. Het Koninkrijk dat je vindt ga je ook uitleven. Dat begint heel klein door vriendelijk te zijn, maar het is ook je uitstrekken naar Gods plan voor jouw leven, je uitstrekken naar de gaven die God je gegeven hebt waarin jij God laat zien, het is ook het bidden voor en met mensen, het is het vertellen over God. Hoe maak jij Gods Konikrijk zichtbaar? 
 
Als je zoekt naar het Koninkrijk van God en het ook vindt en er mee bezig bent, dan zal God jou de dingen geven die jij nodig hebt in je leven om verder te gaan werken in het Konikrijk van God. Je zult je geen zorgen hoeven te maken oer je kleding en over je eten zoals in Mattheus 6:26-28 staat. God zal daarvoor zorgen.
Leef niet alleen van het fysieke van wat God geeft, maar ook van het woord dat God je geeft. Leef ook van het geestelijk voedsel dat je krijgt van God. Dat zal jou opbouwen om verder te werken in het Konikrijk.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom