Opwekking 40 - Zoek eerst het Koninkrijk van God

 

Zoekt eerst het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid,
en dit alles krijgt u bovendien.
Hallelu, halleluja.
 
Refrein:
Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.
 
Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.
 
Refrein
 
Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult het zien,
klopt en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja.

 
Zoek eerst her Konikrijk van God, en al de dingen waar je om bidt zullen je gegeven worden. Alle dingen die je nodig hebt, alle dingen waarvan God weet dat je het nodig hebt zullen je gegeven worden als je eerst het Koninkrijk van God zoekt en daarmee aan de slag gaat.
Maar wat is het Koninkrijk van God nu? Het Konikrijk van God is allereerst de hemel. Zoek eerst naar God, dan heb je het Konikrijk gevonden dat je nodig hebt. Dan heb je ook Zijn gerechtigheid gevonden omdat je daar ook Jezus vindt, die Gods gerechtigheid aan jou aanbiedt.

Maar het Koninkrijk van God is ook alles waarin God zichtbaar wordt gemaakt op deze aarde. Het Koninkrijk dat je vindt ga je ook uitleven. Dat begint heel klein door vriendelijk te zijn, maar het is ook je uitstrekken naar Gods plan voor jouw leven, je uitstrekken naar de gaven die God je gegeven hebt waarin jij God laat zien, het is ook het bidden voor en met mensen, het is het vertellen over God. Hoe maak jij Gods Konikrijk zichtbaar? 
 
Als je zoekt naar het Koninkrijk van God en het ook vindt en er mee bezig bent, dan zal God jou de dingen geven die jij nodig hebt in je leven om verder te gaan werken in het Konikrijk van God. Je zult je geen zorgen hoeven te maken oer je kleding en over je eten zoals in Mattheus 6:26-28 staat. God zal daarvoor zorgen.
Leef niet alleen van het fysieke van wat God geeft, maar ook van het woord dat God je geeft. Leef ook van het geestelijk voedsel dat je krijgt van God. Dat zal jou opbouwen om verder te werken in het Konikrijk.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom