"Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de Goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen." (Johannes 10:10b en 11)

Geloof jij dat Jezus is gekomen om jou overvloed te brengen? Misschien loop jij met de gedachte en het geloof dat als je Jezus volgt, dat je net genoeg krijgt. De gedachte van een karige God, ondanks dat we ook het teken van de broden al hebben gezien. Maar vandaag maakt Jezus ons duidelijk dat er best weide te vinden is met andere herders, maar leven èn overvloed, dat is er alleen bij Jezus.

Aan het begin van deze gelijkenis bleek al dat er meerdere schaapskudden zijn in ene schaapskooi en verderop in de gelijkenis zegt Jezus ook nog dat er nog schapen van andere schaapskooien zijn die nog toegebracht moeten worden. Dus je kunt zelfs schaap zijn van een herder en toch geen leven en overvloed hebben. Of misschien wel overvloed, want de Mamon-herder kan soms best overvloed geven, maar het leven vind je er niet in.

Het komt er dus op aan welke stem en welke herder jij volgt. En daarom zegt Jezus dat er maar ene Goede Herder is, en dat is Hij! Want de Goede Herder, Die geeft Zijn leven voor de schapen. En welke herder je op aarde ook volgt, elke andere herder is gericht op zichzelf. Welke stem en welke herder je ook volgt, uiteindelijk moet die herder overleven ten koste van de schapen. Maar bij Jezus is dit anders. Als Jezus je meeneemt om uit te gaan en weide te vinden, dan zal Hij Zijn Eigen leven inzetten om Zijn schapen leven en overvloed te geven.

Het gaat bij deze Herder zelfs zo ver dat als de dood en de vijand komen, Hij Zijn leven geeft, zodat Zijn schapen gered worden. Jezus gaf, toen het grote oordeel van God op Zijn schouders werd gelegd, Zijn leven, zodat Zijn schapen vrijuit zouden kunnen gaan. En nu gaat Jezus zover dat Hij alle andere herders dieven noemt. Want ze zijn allemaal op zelfverrijking uit. Of je nu je geld volgt, macht, eer, aanzien, afgoden, religie en godsdienst, ze willen allemaal zelf blijven bestaan, terwijl de Goede Herder Zichzelf vernietigt! En niet om Zijn schapen dan herderloos te maken, want de Goede Herder heeft de macht over Zijn Eigen leven en daarom stond Hij ook weer op uit de dood. 

Ik weet niet wie jij volgt. En ik durf gerust iedereen even over ene kam te scheren, want ook de schapen van Jezus maken wel eens hele domme keuzes en zijn de Herder soms compleet uit het oog. Soms ga je op je gevoel of op je logica af, terwijl Jezus zegt: Ik ben de Waarheid die jou vrij maakt. Vandaag roept Jezus je in Zijn nabijheid en Hij zegt: Als je Mij volgt, naar Mijn stem luistert, dan zul je leven hebben en ook nog eens overvloed. Want Ik laat Mijn schapen nooit in de steek, zelfs niet als ze het Mij wel doen!

Gebed: Goede Herder, U bent het en anders niet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik soms op andere dingen vertrouw dan op U. Er zijn soms herder die er leuk uitzien, maar ik geloof dat alleen U mij leven en overvloed brengt! Leven tot in eeuwigheid!

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Voor Jezus' voeten of volgen

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven." (Johannes 13:37)

Het lijkt allemaal maar niet te stoppen. Na de ontmaskering van Judas, blijkt dat Petrus nog steeds niet begrijpt wat Jezus voor hem moet gaan doen. Nog steeds wil Petrus de controle houden, hij moet het zelf in zijn handen houden. Tegelijk begrijpt hij het ook echt niet. Waar gaat Jezus heen? Wat gaat Hij eigenlijk doen? Zijn lichaam breken, zijn bloed vergieten, termen die Petrus ongetwijfeld heeft gekend uit de offerdienst. En toch, hoe dan en wat dan? Het enige wat Jezus nu nog zegt is: "Waar Ik heenga, kun jij mij nu niet volgen, maar later zul je mij volgen." Jezus zegt dus niet dat het onmogelijk is om Hem te volgen. Opmerkelijke woorden als je bedenkt dat het hier gaat over het lijden en sterven van Jezus. Dan zegt Hij: "Nu kun je het niet, later wel." Betekent dit dan dat wij wel net als Jezus moeten lijden?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu