"Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden." (Johannes 9:3)

Eigenlijk is het misschien de vraag ook wel waard. De vraag die de discipelen stelden over deze blindgeboren man. Overigens is de vraag wel wat apart. "Heeft deze man gezondigd of zijn ouders zodat hij blind geboren is." Hij is immers zo geboren, dus hoe kan dit dan met zonden te maken hebben in zijn eigen leven? Toch is de vraag zo vreemd niet, want hoe vaak denken wij niet op dezelfde manier? Die momenten dat iemand iets ergs overkomt en wij denken aan een straf van God?

Misschien spreken we dat niet altijd zo uit en misschien denk je ook nog niet eens altijd over anderen, maar wel over jezelf. Misschien heb je omstandigheden in je leven waarvan je denkt: Is het een straf van God? Want toen en op dat moment deed ik het toch fout? Dit zijn de gevolgen omdat God Zijn oordeel geeft.

Hoe vaak denken wij eigenlijk nog steeds in termen als 'oordeel' en 'straf'? Jezus maakt resoluut een einde aan deze manier van denken. "Het is niet om hem en ook niet door zijn ouders dat hij blind geboren is", zegt Jezus. Het is zodat de grote werken van God zichtbaar zullen worden. Jezus is niet bezig met oordeel en straf, maar Jezus is op aarde om dat te doen wat Hij moet doen. Zolang het dag is, moet Jezus de werken van Zijn Vader doen.

Jezus loopt niet rond op aarde om oordeel uit te spreken en ook niet om hier een specifieke zonde te vergeven. Jezus laat weer zien dat Hij maar op één ding uit is. In Zijn Koninkrijk gaat het om herstel. Daarom is Hij op aarde. Herstel in de relatie met God, maar ook herstel in de gevolgen van de zonden. En daarom is Jezus op aarde.

Waar wij denken dat God een God is die straft zodra wij zondigen, heeft van God niets begrepen. God is juist gericht op vergeving en Hij wil niets liever dan Zijn genade uitdelen. En natuurlijk kunnen bepaalde zonden een gevolg hebben, maar niet omdat God maar eens even gaat straffen. Het kan wel zo zijn dat bepaalde zonden voor satan ruimte geeft om verwoestend te werk te gaan.

God keurt de zonden niet goed en uiteindelijk zal er een oordeel komen over onvergeven zonden door ongeloof. Maar Jezus is gekomen om Zijn licht te laten schijnen op aarde. Zijn glorie wordt zichtbaar in leven waar Hij het voor het zeggen krijgt. Dan moet zelfs blindheid wijken. Als Jezus komt in mensenlevens, dan gaan onze ogen werkelijk open voor Hem die er op uit is om werkelijk mensen te herstellen.

En laat Jezus dan niet alleen je ogen aanraken, maar ook je hart. Ga je wassen van de gevolgen van de zonden. Waar deze man voor zijn lichamelijke ogen nog water nodig had, mag jij je geestelijke ogen wassen in het bloed van Jezus. Met het doel? Vergeving? Ja ook, maar vooral dat je God gaat zien zoals Hij echt is!

Gebed: Heere Jezus, soms denk ik te weten waarom er dingen in mensenlevens gebeuren, maar ik zit er meestal helemaal naast. Ik dank U dat U kwam om te herstellen dat door de zonde kapot ging.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu