Opwekking 39 - Heilig, heilig

 

Heilig, heilig
Heilig, heilig
Heilig, heilig Heer God almachtig
Als bewijs van onze liefde heffen wij ons hart tot U
Heilig, heilig
Heilig, heilig

Onze Vader, door genade
Zijn wij kinderen van U voor eeuwig, Vader
Als bewijs van onze liefde heffen wij het hoofd omhoog
Onze Vader, onze Vader

 

Here Jezus, o, Heer Jezus
Dank U wel dat U ons redde, Here Jezus
Als bewijs van onze liefde heffen wij de handen op
Here Jezus, o, Heer Jezus

 

Geest zo heilig, heilig, heilig

Kom en vul ons hart opnieuw met vuur zo heilig
Als bewijs van onze liefde heffen wij dit loflied aan
Geest zo heilig, heilig, heilig

 

Heilig, heilig
Heilig, heilig
Heilig, heilig, Heer God almachtig
Als bewijs van onze liefde heffen wij ons hart tot U

Heilig, heilig
Heilig, heilig
Als bewijs van onze liefde heffen wij ons hart tot U
Heilig, heilig
Heilig, heilig

 

Opwekkingsliederen zijn liederen die door de tijd heen best wel eens onder kritiek hebben gelegen. Niet alleen omdat men een bepaalde eenzijdigheid dacht te merken, maar ook omdat er soms zinnen in voor komen waar je je vanaf kunt vragen of het echt klopt. Als je de opwekkingsbundel zelf hebt, zul je zien dat naar mate je verder in de liederen komt, er steeds meer liederen zijn die op basis van bijbelteksten zijn geschreven, maar aan het begin is dit zo niet geweest.

 

Misschien heb je ook wel eens gedacht dat het soms veel van hetzelfde is, zeker bij de oudere liederen. En dan heb je gelijk. Ook bij Opwekking is men door de tijd heen steeds meer gaan zoeken naar inhoud. Lied 39 is ook zo'n lied waarvan het lastig is om er iets mee te kunnen. Er staan mooie zinnen in. God is heilig, Hij is totaal anders als wij, Hij is almachtig, wij mogen kinderen zijn door het geloof in Jezus en Jezus redde ons.

 

Niets mis mee, met deze zinnen. Alleen het gevolg in het lied is bst wel wat apart. Want is het een bewijs van liefde dat wij ons hoofd omhoog heffen, dat wij onze handen opheffen en dat wij een loflied zingen? Onze liefde betonen wij veel meer in gehoorzaamheid en in het volgen van Jezus. Die andere dingen zijn veel meer uitingen van aanbidding. Dat is wat het is: Omdat God heilig en almachtig is, wij Zijn kinderen mogen zijn en Jezus ons redde, daarom aanbidden wij hem met ons hele lichaam.

 

En de vraag die ik je mee wil geven voor deze dag is deze: Op welke manier bewijs jij je liefde voor God en voor Jezus? Wat is de uiting van jouw liefde voor Hem? En als het over je aanbidding gaat, bedenk gewoon eens waarom je Hem wilt aanbidden.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom