"Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden." (Johannes 9:3)

Eigenlijk is het misschien de vraag ook wel waard. De vraag die de discipelen stelden over deze blindgeboren man. Overigens is de vraag wel wat apart. "Heeft deze man gezondigd of zijn ouders zodat hij blind geboren is." Hij is immers zo geboren, dus hoe kan dit dan met zonden te maken hebben in zijn eigen leven? Toch is de vraag zo vreemd niet, want hoe vaak denken wij niet op dezelfde manier? Die momenten dat iemand iets ergs overkomt en wij denken aan een straf van God?

Misschien spreken we dat niet altijd zo uit en misschien denk je ook nog niet eens altijd over anderen, maar wel over jezelf. Misschien heb je omstandigheden in je leven waarvan je denkt: Is het een straf van God? Want toen en op dat moment deed ik het toch fout? Dit zijn de gevolgen omdat God Zijn oordeel geeft.

Hoe vaak denken wij eigenlijk nog steeds in termen als 'oordeel' en 'straf'? Jezus maakt resoluut een einde aan deze manier van denken. "Het is niet om hem en ook niet door zijn ouders dat hij blind geboren is", zegt Jezus. Het is zodat de grote werken van God zichtbaar zullen worden. Jezus is niet bezig met oordeel en straf, maar Jezus is op aarde om dat te doen wat Hij moet doen. Zolang het dag is, moet Jezus de werken van Zijn Vader doen.

Jezus loopt niet rond op aarde om oordeel uit te spreken en ook niet om hier een specifieke zonde te vergeven. Jezus laat weer zien dat Hij maar op één ding uit is. In Zijn Koninkrijk gaat het om herstel. Daarom is Hij op aarde. Herstel in de relatie met God, maar ook herstel in de gevolgen van de zonden. En daarom is Jezus op aarde.

Waar wij denken dat God een God is die straft zodra wij zondigen, heeft van God niets begrepen. God is juist gericht op vergeving en Hij wil niets liever dan Zijn genade uitdelen. En natuurlijk kunnen bepaalde zonden een gevolg hebben, maar niet omdat God maar eens even gaat straffen. Het kan wel zo zijn dat bepaalde zonden voor satan ruimte geeft om verwoestend te werk te gaan.

God keurt de zonden niet goed en uiteindelijk zal er een oordeel komen over onvergeven zonden door ongeloof. Maar Jezus is gekomen om Zijn licht te laten schijnen op aarde. Zijn glorie wordt zichtbaar in leven waar Hij het voor het zeggen krijgt. Dan moet zelfs blindheid wijken. Als Jezus komt in mensenlevens, dan gaan onze ogen werkelijk open voor Hem die er op uit is om werkelijk mensen te herstellen.

En laat Jezus dan niet alleen je ogen aanraken, maar ook je hart. Ga je wassen van de gevolgen van de zonden. Waar deze man voor zijn lichamelijke ogen nog water nodig had, mag jij je geestelijke ogen wassen in het bloed van Jezus. Met het doel? Vergeving? Ja ook, maar vooral dat je God gaat zien zoals Hij echt is!

Gebed: Heere Jezus, soms denk ik te weten waarom er dingen in mensenlevens gebeuren, maar ik zit er meestal helemaal naast. Ik dank U dat U kwam om te herstellen dat door de zonde kapot ging.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu