"Maar Jezus bukte Zich en schreef met Zijn vinger in de aarde." (Johannes 8:6b)

Het lijkt een geschiedenis waarvan je zou denken dat de genade van Jezus heel sterk naar voren komt. En dat klopt, maar als we deze geschiedenis echt toepassen dan komen we plotseling misschien wel behoorlijk in de problemen. Want Jezus doet dingen in de geschiedenis met deze overspelige vrouw waarvan jij misschien wel denkt: Ja, hallo, maar dit kan toch echt niet? En toch doet Jezus het! Het lijkt wel of Jezus wat zaken op ene lijn zet.

De vrouw om wie het hier gaat is door de leiders van het volk op heterdaad betrapt in overspel. En het gaat hen hier eigenlijk helemaal niet om deze vrouw, maar eigenlijk willen ze met Jezus afrekenen. Want als Jezus de wet van Mozes volgt, moet Hij deze vrouw laten stenigen, maar als Hij dit doet, overtreed Hij de wet van de Romeinen en zal Hij gevangen genomen worden. Eigenlijk stellen ze een vraag waarmee Jezus altijd vast gezet wordt. "Jezus, wat zegt U ervan, deze vrouw moet gestenigd worden."

En in plaats van antwoord te geven bukt Jezus Zich voor over en schrijft in het zand. Sommigen denken aan een tekst uit Jeremia waar staat dat de ongelovigen in de grond geschreven zullen worden, maar elke reactie van de leiders is alleen een reactie op Zijn woorden en niet op dat wat Hij in het zand schreef. Wat is het dan wel?

Jezus laat hen in ieder geval eerst tot bezinning komen. Hij zegt niets en schrijft alleen in het zand. Er was nog Iemand die met Zijn vinger schreef. God, Jezus' Vader heeft ook met Zijn vinger geschreven, maar Hij deed dat in steen. Hij schreef de wet onuitwisbaar in stenen tafels. Maar Jezus schrijft hier in het zand. Jezus schrijft hier in uitwisbare tekens, zoals Hij is gekomen om de zonden uit te wissen. Is dat het symbool wat we hierin mogen zien? De woorden zelf blijken in ieder geval niet belangrijk te zijn, maar Jezus is ook niet gekomen om te oordelen, zoals de wet oordeelt, Jezus komst was om vrij te spreken. En nadat ze nogmaals vragen wat er moet gebeuren zegt Jezus: "Wie zonder zonden is, mag de eerste steen gooien".

En Jezus gaat verder met schrijven in het zand. Jezus doet hier iets wat ons in een hele moeilijke positie brengt. Hij zet de zonde van overspel op dezelfde lijn als welke andere zonde ook. Nee, Hij spreekt het niet goed, zeker niet. Deze vrouw mag weggaan als er niemand is die zonder zonde is, maar ze mag niet nog een keer zondigen. Jezus maakt elke zonde net zo erg als overspel, waar wij overspel als hoofdzonde zien. Jezus ziet elke zonde als hoofdzonde. En tegelijk mocht Hij, als zondeloze, de eerste steen gooien. Jezus doet het niet: Ïk veroordeel u ook niet". 

Elke zonde is net zo erg. "Zondig niet meer", geldt niet alleen voor overspel. Maar Jezus wil jouw zonden wel in het zand schrijven. Geloof maakt dat Hij elke zonde zal uitwissen. Niet om makkelijk te zondigen, want: "Ga heen, en zondig niet meer."

Gebed: Here Jezus, ik ben geneigd om altijd te oordelen, maar U oordeelt niet, maar geeft genade. Wij stellen sommige zonden boven andere zonden, maar U maakt elke zonde net zo erg. Leer ook mij om in het zand te schrijven.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest

Thema: Eerste brief van Petrus

"Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God." (1 Petrus 4:10)

Als het dan lang genoeg is geweest dat we als heidenen hebben geleefd en het de bedoeling is om vanaf onze bekering en wedergeboorte naar de wil van God te leven, hoe dan? Petrus geeft natuurlijk praktische aanwijzingen genoeg. Gastvrijheid is belangrijk, vurige liefde voor elkaar, liefde die een menigte van zonden zal bedekken en ga zo maar door. Allemaal heel praktisch en zo toepasbaar. Al is dat ook nog lastig genoeg omdat we heel snel weer aan het verdienen dreigen te gaan, in plaats dat het echt uit dankbaarheid leven is. Toch is er even één ding waar ik speciaal de vinger bij wil leggen. Petrus zegt: "Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God". 

We moeten de ander dienen, maar waarmee? Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met het beste dat wij hebben, of dat wij de ander moeten dienen met dat wat we in ons karakter hebben meegekregen, maar Petrus zegt dat de anderen moeten dienen met de genadegave die ons is gegeven. Het woord dat hij hier gebruikt voor 'genadegave' is het Griekse woord 'charisma'. In dat woord zit ook het woord 'charis' dat we vertalen met 'genade'. Het gaat dus om genadegaven van God. Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met iets van onszelf, maar hij zegt dat wij de ander moeten dienen met genadegaven van God. Je voelt hem natuurlijk al aankomen dat het hier om de gaven van de Geest gaat. Ook Paulus gebruikt ditzelfde woord ook in de bekende hoofdstukken uit de Romeinenbrief en uit de Korinthebrief.

Dat maakt gelijk duidelijk dat de gaven van de Geest dus niet iets zijn voor jezelf, maar het zijn gaven die je krijgt om anderen te dienen. Wij zijn heel erg geneigd om ons leven als gelovige te richten op wat wij er aan hebben. Je komt veel mensen tegen die op zondag in de kerk zitten om daar iets te ontvangen, maar het principe van het Koninkrijk is dat we uitdelen van wat we ontvangen hebben. Als het dan gaat over de gaven van de Geest die wij moeten gebruiken om de anderen te dienen, dan zegt Petrus daarbij dat we dit moeten doen als goede beheerder van de veelsoortige genade van God.

De gaven van de Geest zijn onderdeel van de veelsoortige genade van God. Dat in de eerste plaats. Maar wij worden ook aangesteld als beheerders van die genadegaven. Een beheerder zorgt goed voor dat wat aan zijn zorgen is toevertrouwd. Nu geeft God ons de gaven van Zijn Geest, maar daarbij ligt er een hele grote verantwoordelijkheid bij ons. Wat doe jij met de gaven die de Geest je geeft? Zorg je er goed voor? Of zorgen we er voor dat door ons gedrag, de gaven juist niet meer aan onze zorgen worden toevertrouwd, omdat we er niets mee doen? Het is Gods verlangen dat we de anderen er mee dienen en er ook zuinig op zijn. Dat betekent niet dat je uit angst niets moet doen, maar het betekent ook dat je er bewust mee bezig moet zijn en de ander mag het ontvangen. En dan loopt het uit op dat God wordt verheerlijkt en Christus alle heerlijkheid en eer toekomt.

Gebed: Heer, dank U voor Uw gaven en ik wil er zorgvuldig en goed mee omgaan om de anderen te dienen en U te eren.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu