Opwekking 438 - Ik buig neer

 

Ik buig neer,
voor U, mijn Heer.
 
Trouw en rechtvaardig,
heilig en goed.
U bent mijn God.
U bent Jezus, mijn bevrijder
en met diep ontzag en eerbied
buig ik neer voor U.

 
Ik kniel neer,
voor U, mijn Heer.
 
Verlosser en Trooster,
eeuwige Rots.
U bent mijn God.
U bent Jezus, mijn bevrijder
en met diep ontzag en eerbied
kniel ik neer voor U.
Jezus, voor U.

 
Een aantal eigenschappen van God: Trouw, rechtvaardig, heilig, goed, Verlosser, Trooster, eeuwige Rots.
Dit zijn eigenschappen die God heeft. Hij is trouw. Trouw om wie Hij is en wat Hij doet. Hij doet wat Hij belooft. Je kunt altijd op Hem vertrouwen. God is ook rechtvaardig, dit sluit weer mooi aan bij trouw. God is eerlijk, maar ook heilig en goed. God is heilig omdat Hij God is en almachtig is. God is goed omdat Hij weet wat goed is.

Maar Hij is ook jouw Verlosser door de overwinning aan het kruis, jouw Trooster, met Zijn troost is Hij ook de Heelmeester, en de eeuwige Rots die altijd blijft staan. De Rots die niet zal omvallen omdat Gods eigenschappen uniek zijn en 100% functioneren.
 
Omdat deze eigenschappen van God functioneren voor jou, kan Jezus jouw Bevrijder zijn, kan God jouw God worden en zijn. De bevrijding is aan het kruis behaald, en die bevrijding is er voor jou.
 
Met diep ontzag en eerbied moet je hier voor Hem buigen en knielen. Het is een manier van Hem eer bewijzen voor wie Hij is en wat Hij voor jou doet.
God heeft nog zoveel meer woorden voor wie Hij is, voor wat Hij doet en Hij heeft nog veel meer eigenschappen.
Bedenk vandaag eens welke woorden jij aan God zou willen geven. Bedenk eens waarom jij vandaag voor Hem zou willen buigen? Hoe zou jij God beschrijven? Wie is Hij voor jou?

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom