"Maar Jezus bukte Zich en schreef met Zijn vinger in de aarde." (Johannes 8:6b)

Het lijkt een geschiedenis waarvan je zou denken dat de genade van Jezus heel sterk naar voren komt. En dat klopt, maar als we deze geschiedenis echt toepassen dan komen we plotseling misschien wel behoorlijk in de problemen. Want Jezus doet dingen in de geschiedenis met deze overspelige vrouw waarvan jij misschien wel denkt: Ja, hallo, maar dit kan toch echt niet? En toch doet Jezus het! Het lijkt wel of Jezus wat zaken op ene lijn zet.

De vrouw om wie het hier gaat is door de leiders van het volk op heterdaad betrapt in overspel. En het gaat hen hier eigenlijk helemaal niet om deze vrouw, maar eigenlijk willen ze met Jezus afrekenen. Want als Jezus de wet van Mozes volgt, moet Hij deze vrouw laten stenigen, maar als Hij dit doet, overtreed Hij de wet van de Romeinen en zal Hij gevangen genomen worden. Eigenlijk stellen ze een vraag waarmee Jezus altijd vast gezet wordt. "Jezus, wat zegt U ervan, deze vrouw moet gestenigd worden."

En in plaats van antwoord te geven bukt Jezus Zich voor over en schrijft in het zand. Sommigen denken aan een tekst uit Jeremia waar staat dat de ongelovigen in de grond geschreven zullen worden, maar elke reactie van de leiders is alleen een reactie op Zijn woorden en niet op dat wat Hij in het zand schreef. Wat is het dan wel?

Jezus laat hen in ieder geval eerst tot bezinning komen. Hij zegt niets en schrijft alleen in het zand. Er was nog Iemand die met Zijn vinger schreef. God, Jezus' Vader heeft ook met Zijn vinger geschreven, maar Hij deed dat in steen. Hij schreef de wet onuitwisbaar in stenen tafels. Maar Jezus schrijft hier in het zand. Jezus schrijft hier in uitwisbare tekens, zoals Hij is gekomen om de zonden uit te wissen. Is dat het symbool wat we hierin mogen zien? De woorden zelf blijken in ieder geval niet belangrijk te zijn, maar Jezus is ook niet gekomen om te oordelen, zoals de wet oordeelt, Jezus komst was om vrij te spreken. En nadat ze nogmaals vragen wat er moet gebeuren zegt Jezus: "Wie zonder zonden is, mag de eerste steen gooien".

En Jezus gaat verder met schrijven in het zand. Jezus doet hier iets wat ons in een hele moeilijke positie brengt. Hij zet de zonde van overspel op dezelfde lijn als welke andere zonde ook. Nee, Hij spreekt het niet goed, zeker niet. Deze vrouw mag weggaan als er niemand is die zonder zonde is, maar ze mag niet nog een keer zondigen. Jezus maakt elke zonde net zo erg als overspel, waar wij overspel als hoofdzonde zien. Jezus ziet elke zonde als hoofdzonde. En tegelijk mocht Hij, als zondeloze, de eerste steen gooien. Jezus doet het niet: Ïk veroordeel u ook niet". 

Elke zonde is net zo erg. "Zondig niet meer", geldt niet alleen voor overspel. Maar Jezus wil jouw zonden wel in het zand schrijven. Geloof maakt dat Hij elke zonde zal uitwissen. Niet om makkelijk te zondigen, want: "Ga heen, en zondig niet meer."

Gebed: Here Jezus, ik ben geneigd om altijd te oordelen, maar U oordeelt niet, maar geeft genade. Wij stellen sommige zonden boven andere zonden, maar U maakt elke zonde net zo erg. Leer ook mij om in het zand te schrijven.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu