Opwekking 438 - Ik buig neer

 

Ik buig neer,
voor U, mijn Heer.
 
Trouw en rechtvaardig,
heilig en goed.
U bent mijn God.
U bent Jezus, mijn bevrijder
en met diep ontzag en eerbied
buig ik neer voor U.

 
Ik kniel neer,
voor U, mijn Heer.
 
Verlosser en Trooster,
eeuwige Rots.
U bent mijn God.
U bent Jezus, mijn bevrijder
en met diep ontzag en eerbied
kniel ik neer voor U.
Jezus, voor U.

 
Een aantal eigenschappen van God: Trouw, rechtvaardig, heilig, goed, Verlosser, Trooster, eeuwige Rots.
Dit zijn eigenschappen die God heeft. Hij is trouw. Trouw om wie Hij is en wat Hij doet. Hij doet wat Hij belooft. Je kunt altijd op Hem vertrouwen. God is ook rechtvaardig, dit sluit weer mooi aan bij trouw. God is eerlijk, maar ook heilig en goed. God is heilig omdat Hij God is en almachtig is. God is goed omdat Hij weet wat goed is.

Maar Hij is ook jouw Verlosser door de overwinning aan het kruis, jouw Trooster, met Zijn troost is Hij ook de Heelmeester, en de eeuwige Rots die altijd blijft staan. De Rots die niet zal omvallen omdat Gods eigenschappen uniek zijn en 100% functioneren.
 
Omdat deze eigenschappen van God functioneren voor jou, kan Jezus jouw Bevrijder zijn, kan God jouw God worden en zijn. De bevrijding is aan het kruis behaald, en die bevrijding is er voor jou.
 
Met diep ontzag en eerbied moet je hier voor Hem buigen en knielen. Het is een manier van Hem eer bewijzen voor wie Hij is en wat Hij voor jou doet.
God heeft nog zoveel meer woorden voor wie Hij is, voor wat Hij doet en Hij heeft nog veel meer eigenschappen.
Bedenk vandaag eens welke woorden jij aan God zou willen geven. Bedenk eens waarom jij vandaag voor Hem zou willen buigen? Hoe zou jij God beschrijven? Wie is Hij voor jou?

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom