Opwekking 38 - Halleluja, halleluja

 

Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja
Amen


Best wel een heel boeiend lied, vind je ook niet? Als je op school vroeger altijd een psalmversje moest leren, dan zou dit lied wel heel makkelijk zijn geweest op de maandagmorgen. Toch slaan we dit lied niet over. Er is misschien niet zo veel over te zeggen, maar het gaat er ook veel meer om dat we het zingen en daarmee de woorden tot zijn doel laten komen.

 

Het woord 'halleluja' betekent letterlijk: Prijs God. En zelfs dat is nog niet helemaal wat het is. Het woord bestaat uit twee woorden in het Hebreeuws: Hallelu en jah. Dat eerst heeft met prijzen te maken en dat laatste is de verkorting van JHWH, de Naam van God. God zegt tegen Mozes dat Hij is die Hij is of dat Hij zal zijn zoals dat Hij er is. Dit God prijzen we vandaag. God is die Hij is: Ik zal zijn die Ik ben. De God van trouw, de God Die in de hemel het gejammer hoorde van de Israëlieten in Egypte, die God, die ons hoort als we het niet meer weten, als we vastlopen, die God prijzen we. En niet ene keer, maar 10 keer achter elkaar. En dan gevolgt door 'amen'. We zingen het en zeggen dan ook nog: "Het is waar en zeker." Huiswerk genoeg voor vandaag, lijkt mij...

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom