Opwekking 38 - Halleluja, halleluja

 

Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja
Amen


Best wel een heel boeiend lied, vind je ook niet? Als je op school vroeger altijd een psalmversje moest leren, dan zou dit lied wel heel makkelijk zijn geweest op de maandagmorgen. Toch slaan we dit lied niet over. Er is misschien niet zo veel over te zeggen, maar het gaat er ook veel meer om dat we het zingen en daarmee de woorden tot zijn doel laten komen.

 

Het woord 'halleluja' betekent letterlijk: Prijs God. En zelfs dat is nog niet helemaal wat het is. Het woord bestaat uit twee woorden in het Hebreeuws: Hallelu en jah. Dat eerst heeft met prijzen te maken en dat laatste is de verkorting van JHWH, de Naam van God. God zegt tegen Mozes dat Hij is die Hij is of dat Hij zal zijn zoals dat Hij er is. Dit God prijzen we vandaag. God is die Hij is: Ik zal zijn die Ik ben. De God van trouw, de God Die in de hemel het gejammer hoorde van de Israëlieten in Egypte, die God, die ons hoort als we het niet meer weten, als we vastlopen, die God prijzen we. En niet ene keer, maar 10 keer achter elkaar. En dan gevolgt door 'amen'. We zingen het en zeggen dan ook nog: "Het is waar en zeker." Huiswerk genoeg voor vandaag, lijkt mij...

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom