"Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en Hem met geweld mee zouden nemen om Hem koning te maken, trok Hij Zich opnieuw terug op de berg, Hij Zelf alleen." (Johannes 6:15)

Het is zo'n mooi verhaal. Het verhaal van de wonderlijke spijziging. Eigenlijk gaat het je bevattingsvermogen ver te boven. Het laat wel heel veel zien van Wie Jezus nu werkelijk is. En ook dit is niet zomaar een wonder, maar het is ook hier een teken van Zijn Koninkrijk. En er zit een hele diepe boodschap in het uitdelen van deze maaltijd. Veel dieper als het wonder alleen. En het blijkt ook wel uit het feit dat Jezus nadat Hij dit teken had gedaan, maakt dat Hij wegkomt. Het volk wil Hem op basis van een wonder, koning maken. En dat terwijl dat wat een wonder leek, Hij het bedoelde als een teken van Zijn Koninkrijk.

En als Jezus op de berg alleen is, is het volk nog bezig om te verwerken wat ze hebben meegemaakt. Jezus had uren onderwijs gegeven, zolang de Zijn discipelen Hem aan Zijn jasje trokken en fluisterden: "Meester, stop er nu mee, stuur de mensen terug naar huis, straks zijn de winkels dicht en kunnen ze geen eten meer kopen." Bijna als iets vanzelfsprekends zegt Jezus dan: "Geven jullie hen maar te eten." De discipelen weten niet waar ze het moeten zoeken. En dan uiteindelijk is er een jongetje met een brooddoosje met vijf broodjes en twee vissen.

En wat Jezus doet is waarmaken Wie Hij is. Want Hij gaat het brood breken, nadat Hij het zegende. En Hij bleef maar breken van die vijf broodjes en twee visjes. En dan als iedereen genoeg heeft, dan blijken we twaalf manden over te zijn. Er is overvloed bij Jezus. En soms geloven wij dat onze God een karige God is, maar dat is een leugen. Onze God is een God van overvloed. Want als je verder nadenkt en bedenkt dat de visjes van dit jongetje niet de ham of de kaas op onze boterham is, maar het extraatje in zijn brooddoos. Weet je... die visjes was geen broodbeleg, maar het was eigenlijk de mars in het brooddoosje. Het was het extraatje dat zijn moeder hem had meegegeven. 

Moest Jezus dan ook de extraatjes delen? Brood alleen was toch wel genoeg? Ja, dat was genoeg geweest, maar Jezus verdeelde ook de extraatjes onder het volk. En waar het volk Hem dan gelijk maar koning wilde maken, wilde Jezus alleen maar zeggen: Lieve mensen, Ik ben jullie Zaligmaker en jullie God en Ik wil jullie overvloed geven. Ik ben gekomen om leven en overvloed te geven. Laat dat vandaag maar eens bij je binnenkomen. God is niet karig, God geeft niet net genoeg, God geeft altijd met overvloed en meer dan dat wij op kunnen. Maar durf je dat te geloven? Heel veel gelovigen lopen met de gedachte van een karige God. Maar de liefde van God is meer dan overvloedig. Gods liefde is altijd onbevattelijk veel groter dan dat wat wij nodig hebben.

Gebed: Jezus, ik wil vanaf vandaag nooit meer denken dat U karig bent. Ik wil geloven dat U overvloedig geeft. En dat Uw overvloed meer is dan dat ik op kan. Dank U wel dat U zo rijk en overvloedig uitdeelt.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu