Opwekking 437 - Verhoog de Here God

 

Verhoog de Here God,
verhoog de Here God
en kniel aan zijn voeten,
kniel aan zijn voeten.
Heilig is Hij,
heilig is Hij.


Weet je waar je God het meest mee verhoogd? Dat doe je op het moment dat je aan Zijn voeten knielt. Dat klinkt helemaal niet als verhogen hè? Sterker nog, dat klinkt eerder als iets als belijden van zonden en schuldig zijn. Maar dat is het niet. Als wij knielen voor God, dan knielen we nederig neer omdat God de Allerhoogste is. Daar moet je gewoon vandaag eens over nadenken: Als God de Allerhoogste is, welke houding past er dan bij jou?

 

Je moet gewoon eens nadenken over het verschil tussen de almachtige God en wij kleine mensjes? Hierover nadenken betekent niet dat je daardoor niet meer in alle veiligheid het kind van de Vader kunt zijn, maar dit aspect van Wie God is en wie wij zijn is echt heel belangrijk.

 

Als wij God echt willen verhogen dan kunnen we dat alleen maar op het moment dat wij ons klein maken voor God. Wij kunnen alleen God maar verhogen als we ontzag een eerbied voor Zijn hoogheid hebben. Hij is volmaakt heilig en goed en wij kunnen dat nooit zijn en juist door voor Hem te buigen erken je Zijn grootheid en heiligheid. Daarmee verhoog je God. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom