Opwekking 37 - Halleluja, Hij stierf voor mij

 

Halleluja.
Hij stierf voor mij.
Hij leeft in mij.
Jezus komt weer.

 
Prijs God omdat Hij stierf voor jou, Prijs Hem omdat Hij leeft in jou, en omdat Jezus weer komt! Dit is de opdracht van vandaag.
Je moet Hem prijzen omdat Hij stief voor jou. Jij hoeft niet meer te sterven, dat heeft Hij voor jou gedaan. De oude mens in jou moet sterven, en een nieuw mens wordt in je geboren.

Prijs God ook omdat Hij in jou leeft. Hij leeft in jou! Hij heeft een plaats gekregen in jouw hart. Welke plaats heeft Hij in jouw hart gekregen?
Als je God je hart hebt gegeven waarin Hij mag leven, dan zul je merken dat Hij in je leeft. Hij zal er een leefruimte van maken. Hij moet er immers in leven. Dat betekent dat je zelf ook aan de slag moet met opruimen en ordenen. Dat betekent dat je je ‘huis’ schoon moet houden. God is jouw huisbaas geworden, maar jij moet zelf ook stappen nemen om je ‘huis’ netjes te houden voor God.
 
God leeft in jou! Is dat geen geweldig iets? Natuurlijk vraagt het van je om je huis schoon te houden en de zonde buiten de deur te houden. Maar als God in je woont heeft dat iets heel erg moois. God geeft leiding nu aan jouw leven, je bent een relatie met Hem aangegaan en geeft jou prachtige opdrachten om te vervullen. Omdat Hij in je leeft, leef jij voor Hem!
En dit mag je doen tot Jezus komt!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom