"Jezus zei tegen hem: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen." (Johannes 5:8)

Het is niet voor te stellen als je gezond bent, maar ook voor de meeste chronische zieken is de geschiedenis uit Johannes 5 iets dat ook eigenlijk onbevattelijk is. Deze man ligt al 38 jaar ziek op bed. Of hij ouder was weten we niet, maar hij is in ieder geval 38 jaar ziek. En het ziekenhuis waar hij dag in dag uit lag is niet bepaald de meest fijne plaats om te liggen. Er lagen daar vele zieken en eigenlijk was er ene grote wedstrijd aan de gang. En wedstrijd wie het eerst bij het water kon zijn als er beweging in kwam. Want de eerste die er op dat moment in sprong, zou genezen zijn. Maar als je niet kunt lopen en al 38 jaar ligt te wachten, dan is de moed in je schoenen gezonken.

En dan te bedenken dat dit ziekenhuis met de naam Bethesda (huis van ontferming) bij de schaapspoort lag. Elke dag kwamen daar de dieren binnen die naar de offerplaats werden gebracht voor de verzoening van het volk. Maar vandaag komt er een ander Lam door de schaapspoort. Jezus komt binnen door de schaapspoort en Hij kijkt, en ziet deze man liggen. Jezus ziet hem.

Ik weet niet of jij hier iets in herkent, misschien worstel je al lange tijd met je leven. Misschien worstel je wel omdat dingen in je leven niet lukken, hoe hard je ook probeert om het te veranderen. En wat heb je al niet geprobeerd, maar telkens leek het wel of je weer te laat was. En misschien lig je al lange tijd ook geestelijk op je slaapmatje en kom je niet meer overeind. 

Vandaag komt Jezus langs en Hij ziet je. Hij kijkt je aan, het Lam van God dat door de schaapspoort op weg ging om uiteindelijk op de offerplaats van Golgotha te sterven. Jezus komt langs, ook bij deze man, maar ook bij jou. En hoe het er ook voor staat met je leven Jezus heeft bij deze man maar ene opdracht, net zoals Jezus in het geloof maar ene opdracht heeft. Lamgeslagen door de leugens in je leven misschien wel, waardoor je al heel lang niet meer wandelt met God. Jezus zegt slechts: "Sta op"

Wat een woorden, want Jezus ziet toch wel dat deze manier niet op kan staan. Hij is verlamd! En toch spreekt hij geen woord ongeloof uit. Hij geloofde in het woord van Jezus. Dat is het geheim, dat is wat er gebeurt. En ja, hij wilde maar wat graag genezen worden. En op het moment dat Jezus het zegt staat hij ook op.

Ik weet niet hoe jouw geestelijk leven eruit ziet. Misschien lijk je wel op deze man. Je kunt maar niet overeind komen. Jezus zegt vandaag tegen jou: Sta op. Je bent vrij van zonden als je in Hem gelooft en er is geen reden meer om te blijven liggen. Sta op, zonder allemaal geredeneer. Je kunt lopen, omdat Jezus alles heeft volbracht voor jou. Sta op en wandel met God.

Gebed: Jezus, soms kan ik niet geloven dat ik mag wandelen in Uw vrolijk levenslicht. Soms lijk ik mijn onmacht wel te koesteren. Maar op Uw woord, wil ik opstaan. Vandaag, nu en op dit moment. En ik zal wandelen, met U.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu