Opwekking 436 - Onze Vader in de hemel

 

Onze Vader in de Hemel
heilig is Uw naam
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen
Laat Uw wil worden gedaan
In de hemel, zo ook hier op aard’ 

 

Refrein:
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en 
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en 
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

 

Onze Vader in de hemel
geef ons daaglijks brood
En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij dat doen
hen vergeven die ons iets schuldig zijn

 

Refrein

 

En leidt ons niet in verzoeking
maar verlos ons van het kwaad

 

Refrein

 

Het is een gebed dat Jezus ons heeft geleerd dat je hier zingt. Het is een volmaakt gebed dat Hij ons leert bidden. In dit gebed staat alles wat voor jou nodig is. Als je niet meer weet wat je bidden moet, bid dan dit gebed. Het is een volmaakt gebed. 

 

Dit lied begint met: ‘Onze Vader’.  
We mogen Jezus onze Vader noemen. Besef je wat dat betekent? Dat betekent dat Hij als een Vader voor ons is, dat Hij als een Vader voor ons klaar staat. Dit gebed is een gebed voor je Hemelse Vader Die je alles wilt geven wat je echt nodig hebt. God weet wat je nodig hebt, en daarom geeft Hij jou dit gebed om te bidden. 

 

En zo mooi als in dit lied staat dat het Koninkrijk van God is, de Kracht van God is en de heerlijkheid van God is. Zo mag je het absoluut zien. 


Als je dit bidt, dan betekent het ook dat je er aan mee wilt werken om het Koninkrijk te laten komen. 
Wat doe jij om het Koninkrijk te laten komen? Waarin ben jij dienstbaar in het Koninkrijk van God? Waarin maak jij Gods Koninkrijk zichtbaar?


Besef dat als je elke keer dit gebed bidt, dat je er aan mee wilt werken om Gods Koninkrijk zichtbaar te maken. En bedenk elke maar weer hoe jij dat doet en hoe God wil dat jij het zou willen doen.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom