Opwekking 436 - Onze Vader in de hemel

 

Onze Vader in de Hemel
heilig is Uw naam
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen
Laat Uw wil worden gedaan
In de hemel, zo ook hier op aard’ 

 

Refrein:
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en 
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en 
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

 

Onze Vader in de hemel
geef ons daaglijks brood
En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij dat doen
hen vergeven die ons iets schuldig zijn

 

Refrein

 

En leidt ons niet in verzoeking
maar verlos ons van het kwaad

 

Refrein

 

Het is een gebed dat Jezus ons heeft geleerd dat je hier zingt. Het is een volmaakt gebed dat Hij ons leert bidden. In dit gebed staat alles wat voor jou nodig is. Als je niet meer weet wat je bidden moet, bid dan dit gebed. Het is een volmaakt gebed. 

 

Dit lied begint met: ‘Onze Vader’.  
We mogen Jezus onze Vader noemen. Besef je wat dat betekent? Dat betekent dat Hij als een Vader voor ons is, dat Hij als een Vader voor ons klaar staat. Dit gebed is een gebed voor je Hemelse Vader Die je alles wilt geven wat je echt nodig hebt. God weet wat je nodig hebt, en daarom geeft Hij jou dit gebed om te bidden. 

 

En zo mooi als in dit lied staat dat het Koninkrijk van God is, de Kracht van God is en de heerlijkheid van God is. Zo mag je het absoluut zien. 


Als je dit bidt, dan betekent het ook dat je er aan mee wilt werken om het Koninkrijk te laten komen. 
Wat doe jij om het Koninkrijk te laten komen? Waarin ben jij dienstbaar in het Koninkrijk van God? Waarin maak jij Gods Koninkrijk zichtbaar?


Besef dat als je elke keer dit gebed bidt, dat je er aan mee wilt werken om Gods Koninkrijk zichtbaar te maken. En bedenk elke maar weer hoe jij dat doet en hoe God wil dat jij het zou willen doen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom