"Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea, en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard" (Johannes 2:11)

Als je het Evangelie naar Johannes doorleest dan blijkt, als je goed leest en vooral ook wat verder kijkt dan wat er in eerste instantie lijkt te staan, dat er vaak nog een hele laag onder zit. Johannes begreep het Evangelie toen hij dat schreef. De andere evangelisten hadden dat niet, maar doordat Johannes pas in 70 na Christus schreef waren voor hem die stukjes op zijn plek gevallen. En misschien heb je al heel regelmatig een preek gehoord over de bruiloft in Kana waarbij de nadruk lag op het feit dat Jezus was uitgenodigd of op het wonder zelf. Als je goed leest, zegt Johannes iets anders. 

Je kunt je afvragen wat bij Johannes het eerste wonder is dat er gebeurt, maar het vreemde is dat er in het Evangelie van Johannes geen wonderen gebeuren. Johannes heeft het nooit over wonderen. Alles wat Jezus doet in het Evangelie naar Johannes zijn tekenen. Een wonder is een onverwachte gebeurtenis, maar een teken is iets dat naar iets anders verwijst.

En met die gedachte wordt duidelijk dat de bruiloft in Kana meer te zeggen heeft dan dat wat wij als een wonder zien. De hele geschiedenis van de bruiloft verwijst naar het teken van Jezus' heerlijkheid. Alles wat Jezus doet aan wonderen, zijn tekenen van Zijn Koninkrijk. De bruiloft is in de Bijbel altijd het symbool van de toekomst die komt. Zeker Johannes laat dit in Openbaringen ook sterk terug komen. En dan is de wijn op de bruiloft op. Er is niet genoeg. En dan vraagt Maria of Jezus wil helpen en wat onvriendelijk lijkt, is het niet. Jezus zegt: "Mijn tijd is nog niet gekomen. En dat blijkt Maria te geloven, want zij zegt dat de ceremoniemeester alles moet doen wat Jezus zegt.

Er komt straks een groot feest in de Hemel. Het teken in deze geschiedenis wijs daarheen. Straks is er een volmaakte bruiloft, waar altijd wijn zal zijn. Hier op aarde lopen al onze feestjes uit op een wijn tekort. De geest van deze wereld zal nooit voldoende zijn. En nu kun je als gelovige soms zo verlangen naar de komst van Jezus en met Maria zeggen: Jezus, doe wat. Maar Jezus zegt: "Stil, het is Mijn tijd nog niet."

Jezus wacht op het moment dat alle gasten er zijn. Jezus wacht tot de laatste gelovige is binnengebracht en dan zal Hij komen en zal Hij van het reinigingswater in de vaten, echte wijn maken. Nu is er nog reiniging nodig, maar straks komt Jezus en dan neemt Hij de reinigingsvaten weg en maakt daar wijn van. En dan zullen we de omgekeerde wereld ervaren: De beste wijn komt nog. Hier mogen soms genieten van een overvloed van Gods Geest, maar straks komt er een feest in de hemel, de bruiloft van het Lam. En ja, dan zullen we eeuwig de beste wijn, volmaakt zoals de hemel volmaakt zal zijn, drinken. Dat is je uitzicht voor de toekomst die voor je ligt. En op dit moment zegt Jezus: Het is nu Mijn tijd nog niet. Maar de tijd komt dat we wijn zullen drinken aan Gods Tafel.

Gebed: Jezus leert U mij om niet al te ongeduldig te zijn, maar in de zwaarste strijd uit te zien naar de dag die komt. Straks zal ik, samen met U in de hemel de volmaakte wijn mogen drinken. Volmaakt vervuld door Uw Geest.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu