Opwekking 435 - Heer, Uw Koninkrijk breekt baan met kracht

 

Heer, uw koninkrijk breekt baan met kracht,
heel de aarde ziet uw grote macht:
de bergen wank'len, storten in de zee,
engelen juichen met ons mee.

 

 

 

Doven horen, lammen lopen;
door uw kracht gaan kerkers open.
Doden leven door uw woord;
het evangelie wordt gehoord.
Uw heerlijkheid duurt tot in eeuwigheid!

 

Heer, uw koninkrijk breekt baan met kracht,
heel de aarde ziet uw grote macht:
de zieken helen, blinden krijgen zicht,
leven verder in uw licht.

 

Jezus Christus, Heer der heren,
heel de aard zal U vereren;
U, de Koning van 't heelal,
die was, die is en komen zal.
Uw heerlijkheid duurt tot in eeuwigheid!

 

Sterkte, macht, wijsheid, kracht,
heerlijkheid in eeuwigheid.
Sterkte, macht, wijsheid, kracht,
heerlijkheid in eeuwigheid, in eeuwigheid,
in eeuwigheid!


Durf jij te zingen dat het Koninkrijk van Jezus baan breekt? Nee, niet alleen zingen, maar ook geloven dat het zo is? Want als je dat gelooft, maakt dit lied dat je ook niet met je armen over elkaar kan zitten. Weet je hoe Jezus zegt dat Zijn Koninkrijk baan breekt? Hij zegt dat dit zichtbaar wordt in de tekenen ervan: vergeving, bevrijding en genezing. Maar als je Jezus zou vragen hoe dat moet gebeuren, dan zou Jezus tegen je zeggen: "Gewoon, door jou!"

 

Doven horen, lammen gaan open en gevangenissen gaan open. En hoe, doordat jij, namens Jezus op aarde Zijn autoriteit en Zijn kracht vertegenwoordigt. Dat is de bedoeling van het Evangelie van het Koninkrijk. En nu nog een keer de vraag of jij durft te zingen dat het Koninkrijk van Jezus baan breekt? En uiteindelijk zal dit meewerken dat heel de aarde Jezus zal aanbidden. En natuurlijk is dit best lastig, wat hoe weet je nu wanneer je wat moet doen? Sterkte, macht, wijsheid en kracht, worden erbij gegeven door Jezus en door Zijn Geest.

 

Wij zijn geroepen om het Koninkrijk van Jezus te laten komen. Daar worden we voor ingezet. En niet dat dit onze kracht is, maar het is de kracht van Jezus door ons heen. Dit is al iets van het Koninkrijk hoe het straks in de hemel compleet zal zijn. Wij zetten de bediening van Jezus op aarde, namens Hem, voort en daardoor zal Zijn Koninkrijk baan breken in deze wereld. Kom, we gaan zingen van het baanbrekende Koninkrijk en jij mag er met je neus bovenop staan,

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom