Opwekking 435 - Heer, Uw Koninkrijk breekt baan met kracht

 

Heer, uw koninkrijk breekt baan met kracht,
heel de aarde ziet uw grote macht:
de bergen wank'len, storten in de zee,
engelen juichen met ons mee.

 

 

 

Doven horen, lammen lopen;
door uw kracht gaan kerkers open.
Doden leven door uw woord;
het evangelie wordt gehoord.
Uw heerlijkheid duurt tot in eeuwigheid!

 

Heer, uw koninkrijk breekt baan met kracht,
heel de aarde ziet uw grote macht:
de zieken helen, blinden krijgen zicht,
leven verder in uw licht.

 

Jezus Christus, Heer der heren,
heel de aard zal U vereren;
U, de Koning van 't heelal,
die was, die is en komen zal.
Uw heerlijkheid duurt tot in eeuwigheid!

 

Sterkte, macht, wijsheid, kracht,
heerlijkheid in eeuwigheid.
Sterkte, macht, wijsheid, kracht,
heerlijkheid in eeuwigheid, in eeuwigheid,
in eeuwigheid!


Durf jij te zingen dat het Koninkrijk van Jezus baan breekt? Nee, niet alleen zingen, maar ook geloven dat het zo is? Want als je dat gelooft, maakt dit lied dat je ook niet met je armen over elkaar kan zitten. Weet je hoe Jezus zegt dat Zijn Koninkrijk baan breekt? Hij zegt dat dit zichtbaar wordt in de tekenen ervan: vergeving, bevrijding en genezing. Maar als je Jezus zou vragen hoe dat moet gebeuren, dan zou Jezus tegen je zeggen: "Gewoon, door jou!"

 

Doven horen, lammen gaan open en gevangenissen gaan open. En hoe, doordat jij, namens Jezus op aarde Zijn autoriteit en Zijn kracht vertegenwoordigt. Dat is de bedoeling van het Evangelie van het Koninkrijk. En nu nog een keer de vraag of jij durft te zingen dat het Koninkrijk van Jezus baan breekt? En uiteindelijk zal dit meewerken dat heel de aarde Jezus zal aanbidden. En natuurlijk is dit best lastig, wat hoe weet je nu wanneer je wat moet doen? Sterkte, macht, wijsheid en kracht, worden erbij gegeven door Jezus en door Zijn Geest.

 

Wij zijn geroepen om het Koninkrijk van Jezus te laten komen. Daar worden we voor ingezet. En niet dat dit onze kracht is, maar het is de kracht van Jezus door ons heen. Dit is al iets van het Koninkrijk hoe het straks in de hemel compleet zal zijn. Wij zetten de bediening van Jezus op aarde, namens Hem, voort en daardoor zal Zijn Koninkrijk baan breken in deze wereld. Kom, we gaan zingen van het baanbrekende Koninkrijk en jij mag er met je neus bovenop staan,

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom