"Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen." (Johannes 1:11)

Als je deze tekst zo leest, dan is deze tekst vol veroordeling. En tot op zekere hoogte is dat ook wel zo. Want deze tekst heeft enerzijds alles met afwijzing te maken. Niemand beter dan Jezus weet wat afwijzing is. Toch zit er vooral ook aan deze tekst, en eigenlijk aan dit hele gedeelte, ook nog iets heel anders. Over dat aannemen zullen we het morgen wel hebben. Nu wil ik eerst stilstaan bij wat in dit begin van de beschrijving van het Evangelie door Johannes wordt benadrukt.

Wat Johannes hier eigenlijk begint te beschrijven, lezen we in de andere drie Evangeliën niet. Helemaal niet zelfs. Johannes begint ons te vertellen dat het Woord in de hemel een lichaam heeft gekregen. En dat Woord in de hemel dat werd een lichaam en het heeft onder ons gewoond. Maar nog veel bijzonderder is dat Johannes ons even meeneemt naar het begin. Hij zegt: "Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, er is niets dat niet door het Woord is gemaakt." Dit is rake taal, want dit betekent nogal niet wat. Jezus was dus in de hemel en Hij heeft alles geschapen.

We lezen in Genesis dat God sprak en het was er. De Sprekende is dus Diegene die een lichaam kreeg en onder ons heeft gewoond. Het gaat hier overduidelijk over Jezus. Jezus kwam onder ons wonen, maar dieper gezien is er meer aan de hand. Met dat Jezus naar deze aarde kwam om hier te wonen en om hier op aarde alles tussen God en ons in orde te maken, kwam dus de Schepper Zelf naar de aarde. Want alles is door Jezus gemaakt.

Ik weet niet hoe jouw leven er op dit moment uitziet, maar met alles wat er in jouw leven speelt en wat niet op orde te krijgen lijkt, daar is God Zelf, de Schepper naar deze aarde gekomen. Het Scheppende Woord heeft een lichaam aangenomen om onder ons te komen wonen. Hij is naar dat wat van Hem was toegekomen om het te herstellen. En wie beter dan Jezus, het Scheppende Woord zelf ken jou specificaties? Hier moet je eens even over nadenken...

Dit betekent heel wat. Want hoe erg het er ook met jou aan toe is, hoe misschien alles in je leven in puin ligt en onzeker is, elke onderdeeltje van jouw bestaan, daarvan weet Jezus precies hoe het zou moeten functioneren. En wie beter dan Hij kan herstellen wat door de zonde onvolmaakt is geworden. Misschien tob je met relaties, je relatie met God, misschien wel met afwijzing of andere dingen. God is in Jezus, Zelf naar de aarde gekomen. Niet alleen om je zonden te kunnen vergeven, maar ook om je te herstellen.

Zo komt Jezus naar jou toe. En dan zijn er die Hem niet hebben aangenomen. De Zijnen, dat is eigenlijk iedereen. Want door de schepping zijn we allemaal van Hem. En nu is Hij gekomen, staat Hij voor je en zegt: Wat wil jij met Mij doen? Neem jij mij aan?

Gebed: Lieve Heere Jezus, U bent het Die mij maakte. U bent het die mij door en door kent. Elk onderdeeltje van mijn bestaan is door Uw woord gemaakt. U weet wat er in mijn leven om herstel roept. Ik wil U aannemen, U omhelzen.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu