Opwekking 34 - Hine ma tov uma nayim

 

Hine ma tov uma nayim
Shved achim gam yachad

 

Hine ma tov uma nayim
Shved achim gam yachad


Hine ma tov
Sheved achim gam yachad

 

Hine ma tov
Sheved achim gam yachad

 


Kun jij het lezen wat we vandaag zingen? Ik ga er vanuit dat Hebreeuws een taal is die jij ook niet dagelijks leest. Maar deze woorden van God zijn wel heel belangrijk. Letterlijk staat er: "Ziet hoe goed en hoe liefelijk is het als broeders te zamen wonen." En uiteraard betrekken we de zusters er ook gelijk bij. Het gaat dus over samen wonen in liefde. Natuurlijk hoeven we dat niet allemaal letterlijk te doen in één huis. Het is psalm 133 wat we vandaag zingen. Maar als we deze zinnen zingen laten we het dan ook in praktijk brengen. 

 

Wat is de praktijk van dit lied? Dat iedereen die een broer of zus is door het geloof, dat waar daar in liefde mee samenwonen. En dat samenwonen is het geestelijk huis van de gemeente, of de verzameling van gelovigen. Dat betekent dat er liefde onder alle gelovigen moet zijn en dat we elk oordeel aan God laten, elkaar niet veroordelen, maar elkaar in liefde aanvaarden. Ga jij vandaag die uitdaging aan?

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom