Opwekking 433 - Groter is Hij die in mij is

Groter is Hij die in mij is
dan die in de wereld is.
Machtiger is de naam van Jezus!

 

Want zijn naam is verhoogd
boven iedere naam;
geen macht overtreft zijn gezag
en geen kracht op de wereld
is sterker dan Hij;
Jezus, de Heer leeft in mij!

 

Refrein:
Groter is Hij die in mij is
dan die in de wereld is.
Machtiger is de naam van Jezus!


Groter is Hij in jou omdat Zijn Naam is verhoogd. Omdat Zijn Naam is verhoogd boven elke naam. 
Zijn Naam is machtiger dan wat er ook bestaat. In Zijn Naam zit een grote macht en kracht. De macht en kracht van overwinning. En wij mogen onder die Naam leven. Wij worden kinderen genoemd van Zijn Naam. En daarom mogen wij ook in de kracht van de overwinning gaan staan. God gaat ons voor en wij mogen volgen. 

 

Geen enkele macht zal Zijn gezag overtreffen en geen kracht op de wereld is sterker dan God. En omdat wij onder deze Naam leven als kinderen van God, zal ons ook geen macht of kracht op deze wereld overtreffen. Want wij zijn meer dan overwinnaars Door God die ons eerst heeft liefgehad. 

 

En op het moment dat je aangevallen wordt door de duisternis, dan moet je gaan staan in de kracht van Zijn verhoogde Naam, van Zijn grote macht en kracht, want dan alleen kun je overwinnen. Want als je de Naam van Jezus gebruikt zal alles wijken omdat geen enkele macht, maar dan ook echt geen enkele andere macht sterker is. Als je dat gaat doen dan wordt Hij groter, groter en groter. Dan zal worden gezien dat God groter is in jou, dan datgene wat in de wereld is. De Naam van Jezus is machtiger!

 

De Naam van Jezus is machtig en krachtig omdat Hij de dood heeft overwonnen aan het kruis. En dat kan geen enkele andere macht nazeggen. Jezus stond op uit de dood, en die overwinning mogen wij vieren.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom