Opwekking 433 - Groter is Hij die in mij is

Groter is Hij die in mij is
dan die in de wereld is.
Machtiger is de naam van Jezus!

 

Want zijn naam is verhoogd
boven iedere naam;
geen macht overtreft zijn gezag
en geen kracht op de wereld
is sterker dan Hij;
Jezus, de Heer leeft in mij!

 

Refrein:
Groter is Hij die in mij is
dan die in de wereld is.
Machtiger is de naam van Jezus!


Groter is Hij in jou omdat Zijn Naam is verhoogd. Omdat Zijn Naam is verhoogd boven elke naam. 
Zijn Naam is machtiger dan wat er ook bestaat. In Zijn Naam zit een grote macht en kracht. De macht en kracht van overwinning. En wij mogen onder die Naam leven. Wij worden kinderen genoemd van Zijn Naam. En daarom mogen wij ook in de kracht van de overwinning gaan staan. God gaat ons voor en wij mogen volgen. 

 

Geen enkele macht zal Zijn gezag overtreffen en geen kracht op de wereld is sterker dan God. En omdat wij onder deze Naam leven als kinderen van God, zal ons ook geen macht of kracht op deze wereld overtreffen. Want wij zijn meer dan overwinnaars Door God die ons eerst heeft liefgehad. 

 

En op het moment dat je aangevallen wordt door de duisternis, dan moet je gaan staan in de kracht van Zijn verhoogde Naam, van Zijn grote macht en kracht, want dan alleen kun je overwinnen. Want als je de Naam van Jezus gebruikt zal alles wijken omdat geen enkele macht, maar dan ook echt geen enkele andere macht sterker is. Als je dat gaat doen dan wordt Hij groter, groter en groter. Dan zal worden gezien dat God groter is in jou, dan datgene wat in de wereld is. De Naam van Jezus is machtiger!

 

De Naam van Jezus is machtig en krachtig omdat Hij de dood heeft overwonnen aan het kruis. En dat kan geen enkele andere macht nazeggen. Jezus stond op uit de dood, en die overwinning mogen wij vieren.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom