Opwekking 432 - Kom en prijs

 

Refrein:
Kom en prijs ...
nu de naam van de Heer.
 
Alles wat adem heeft, kom:
prijs de naam van de Heer.
Alles wat adem heeft, kom:
prijs de Heer!
 


Refrein
 
Prijs Hem met cimbalen.
Prijs Hem met trompetten.
Prijs Hem met de tamboerijn.
Prijs - nu de naam van de Heer.
Nu de naam van de Heer!
 
Klap nu voor zijn grootheid.
Juich nu voor zijn goedheid.
Dans nu voor zijn heiligheid.
Prijs - nu de naam van de Heer.
Nu de naam van de Heer.
 
Refrein

 
Prijs vandaag de Naam van de Heer. En niet zomaar, maar met alles wat adem heeft. Met alles wat leeft, prijs de Heer. Kun je het jezelf voorstellen dat alles wat adem heeft, de Heer looft? Dat dus alles wat hier op aarde leeft, dat dat God looft. Wat een lofprijs zal God dan krijgen.
 
Vandaag mag jij er een begin mee maken. Prijs God met cimbalen, met trompetten, met tamboerijnen. En er zijn nog veel meer mogelijkheden om God te prijzen. Prijs God vandaag met alles wat in je is en met alles wat je hebt om Hem te eren. Heb je dat wel eens gedaan? Hem geëerd met alles wat in je is en met alles waarmee je Hem kan prijzen?

En vandaag prijs je de naam van de Heer. De Naam. De naam die alle namen te boven gaat, de Naam die machtiger is dan wat ook op deze wereld, de Naam die alles overwonnen heeft, en alles volbrengt. Het is een Naam vol van goedheid, een Naam vol van liefde, een Naam vol genade. En dat allemaal voor jou. Wat een reden om Hem te prijzen met alles wat in je is en met alles wat je hebt.
 
En dat is niet alleen maar met muziekinstrumenten, maar ook met dans, met een applaus, met juichen. Spring, dans, klap en juich alles er maar uit voor God. Om Hem te prijzen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom