"Maar de HEERE zei tegen Mozes en tegen Aäron: Omdat u in Mij niet geloofd hebt, en Mij voor de ogen van de Israëlieten niet geheiligd hebt, zult u deze gemeente niet in het land brengen dat Ik hun gegeven heb." (Numeri 20:12)

Zo langzamerhand is Mozes het ook echt meer dan zat geworden met dat volk Israël. Ook Mozes kan zich ondertussen niet meer beheersen. De achterliggende tijd heeft de leiderschapscrisis steeds meer van hem gevraagd. Het volk stond meerdere keren tegen hem op. Nu niet meer omdat ze in de woestijn zijn, want dat zal door de straf van God nog 40 jaar zou blijven, maar wel omdat Mozes in hun ogen teveel te zeggen heeft. Korach, Dathan en Abiram hebben het geprobeerd om Mozes weg te krijgen, maar God heeft voor Mozes ingestaan en hun hele families zijn verdwenen van de aardbodem. Daarna kwam het volk nog een keer en ook daar sprak God door de staf van Aäron te laten bloeien. En nu is ook Mirjam nog eens gestorven en ze zitten weer zonder water.

Je zou er toch ook wanhopig van worden? En Mozes is zijn zelfbeheersing compleet kwijt en luisteren naar God blijkt ook moeilijk te zijn op die momenten. Want geen water in de woestijn kan voor ons misschien heel bedreigend zijn, maar het volk en zeker ook Mozes hebben ondertussen gezien dat dit voor God geen probleem is. En voor de zoveelste keer in korte tijd staat er dat Mozes en Aäron zich met hun gezicht ter aarde werpen voor God. En dan is de opdracht duidelijk: Mozes, pak je staf, ga naar de rots en spreek er tegen.

En het lijkt wel op het moment dat Mozes het volk ziet dat het hem echt teveel wordt. En daarbij lijkt Mozes dit ook nog onzin te vinden. Spreken tegen een rots? En in woede slaat Mozes op de rots. Twee keer zelfs. "Zullen wij water uit deze rots laten komen?", roept hij nog uit. En ja, er komt wel water uit. God geeft het volk water, ondanks dat Mozes zo kwaad reageerde.

Maar God zegt: "Mozes, dit was niet de afspraak en ook jij zal het land straks niet ingaan." We zien Mozes niet protesteren, misschien was hij er nog wel blij mee ook. Want hoe moedeloos word je van zo'n volk. Maar tegelijk heeft het ons wel iets te zeggen. Want boosheid en wanhoop drijven ons soms tot daden die God niet wil. Soms moet je ondanks alles, blijven luisteren en slechts spreken tegen datgene wat onmogelijk is.

En ook Mozes komt er niet. Ook dit ongeloof, want zo noemt God het, blijft in de woestijn achter. En alles wat achterblijft in de woestijn, al het volk en zelfs Mozes blijven daar door ongeloof. Zonder geloof kun je het Beloofde Land niet in. En het ongeloof dat met geloof is gemengd, blijft ook achter in de woestijn, zodat alleen geloof het Beloofde Land in zal gaan. Dat is de troost, God laat niet alles achter in de woestijn, maar ongeloof blijft daar wel. Mozes ook, omdat hij niet kon geloven dat spreken genoeg was en hij uit emotie reageerde.

Gebed: HEER, in Uw Beloofde Land kunt U geen ongeloof verdragen. Reinig mij in de woestijn van mijn ongeloof en laat slechts geloof overblijven. Blindelings vertrouwen op Uw liefde en genade, op Uw vriendschap en nabijheid.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Voor Jezus' voeten of volgen

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven." (Johannes 13:37)

Het lijkt allemaal maar niet te stoppen. Na de ontmaskering van Judas, blijkt dat Petrus nog steeds niet begrijpt wat Jezus voor hem moet gaan doen. Nog steeds wil Petrus de controle houden, hij moet het zelf in zijn handen houden. Tegelijk begrijpt hij het ook echt niet. Waar gaat Jezus heen? Wat gaat Hij eigenlijk doen? Zijn lichaam breken, zijn bloed vergieten, termen die Petrus ongetwijfeld heeft gekend uit de offerdienst. En toch, hoe dan en wat dan? Het enige wat Jezus nu nog zegt is: "Waar Ik heenga, kun jij mij nu niet volgen, maar later zul je mij volgen." Jezus zegt dus niet dat het onmogelijk is om Hem te volgen. Opmerkelijke woorden als je bedenkt dat het hier gaat over het lijden en sterven van Jezus. Dan zegt Hij: "Nu kun je het niet, later wel." Betekent dit dan dat wij wel net als Jezus moeten lijden?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu