Opwekking 32 - Dit is de dag die de Heer ons geeft

 

Dit is de dag,
die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij
en zingt verheugd.

 

Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij en zingt verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag,
die de Heer ons geeft.


Ook vandaag is een dag die God ons heeft gegeven. Elke dag is weer een dag die God gemaakt heeft voor ons. Een dag om voor te leven, een dag om voor God te leven, een dag om te vieren dat God goed is, een dag om God te loven omdat Hij ons vrij gemaakt heeft. Elke dag krijg je weer zo’n dag van God. En elke dag mag je daarvoor benutten.
God geeft gewoon de dag. En elke dag is weer een extra dag voor God! 

 

Vandaag is ook een dag die God gemaakt heeft, een dag speciaal voor jou. En vandaag mag je daar blij en verheugd om zijn. Misschien wordt het vandaag wel speciaal jouw dag. Laat God vandaag maar tot je spreken om het jouw dag te laten worden. 


God heeft de dag ook echt gegeven aan jou en mij. Het is een cadeau van God. 

En hierom mag je blij zijn, je mag verheugd zijn en je mag verheugd zingen. Je mag zingen voor God om Hem te danken voor de dag die Hij geeft en de dag die Hij nog gaat geven! Elke dag is weer een dag van God om voor te leven! Voor Hem!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom