"Wij hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen, en zo waren wij ook in hun ogen" (Numeri 13:33)

Na een lange woestijnreis met allerlei hindernissen en oponthoud is het volk Israël uiteindelijk bij de grens van het beloofde land gekomen. Maar het land staat niet leeg, het beloofde land is in bezit van een ander volk. Ondanks dat het land was beloofd aan Israël, was het uiteraard niet leeg blijven staan toen Jakob met zijn kinderen daar vertrok. De overwinning is er zeker nog niet. En om verder te kunnen komen zullen ze het land in bezit moeten nemen. En daarom stuurt Mozes 12 verspieders het land in om te kijken hoe het land eruit ziet. Het land dat God hen had beloofd.

En dan komen ze terug. En eigenlijk is de boodschap zo simpel als het maar zijn kan: Dit wordt nooit wat. Dit land komen we nooit in. Er zijn reuzen in dat land, zo groot. Dit land innemen om daar als Gods volk te leven? Nee, dat kan niet! En eigenlijk... daar staan we als volk, in de woestijn en geen land om te wonen. En je hoort de klacht al aankomen: waren we maar in Egypte gebleven.

Maar even wat anders: geloof jij, dat jij de overwinning kunt halen tegen alle reuzen in jouw leven? Want eigenlijk is dat de vraag die ook wij vandaag naar ons toe krijgen. Reuzen in je leven die ervoor zorgen dat je de overwinning met Jezus niet kunt vieren en niet in de overwinning kunt leven. Reuzen die je beroven van het recht dat je door de overwinning van Jezus aan het kruis gekregen hebt, om vrij te zijn. Misschien wel de macht van zonden of de macht van satan in je leven. Misschien zijn er banden in je leven, waardoor de overwinning over duivel en zonde onmogelijk lijkt. Misschien zijn er banden waardoor je niet echt vrij met God kunt leven. En eigenlijk is het allemaal ongeloof. Want de overwinning die Israël moet gaan behalen is niet een strijdoverwinning, maar een geloofsoverwinning.

Het gaat er niet om dat het volk het land moet gaan overwinnen, ze moeten het land opeisen. Het is het land dat God hen heeft beloofd en Hij zou hen er brengen. Dat was het enige antwoord dat ze hadden moeten geven toen die verspieders terugkwamen. En als jij jouw leven bekijkt en denkt: het gaat niet lukken en echt de vrijheid met Jezus gaat niet lukken, dan doe je hetzelfde als Israël. De reuzen, alle onmogelijkheden in je leven, dat Zijn Gods mogelijkheden waar Hij jou door geloof zal laten zien dat geen reus te groot is voor Hem.

Er zit één gevolg aan het blijven staan voor de reuzen. Dit ongeloof heeft ene grote consequentie: Je zult in de woestijn blijven. Dorheid en droogheid in je relatie met God zullen een feit blijven. Want je kunt hierdoor niet de overwinning, de melk en de honing proeven. Maar waar jij in geloof de strijd aangaat met de reuzen in je leven, daar zal God Zelf de vrijheid en de overvloed aan je geven.

Gebed: HEER, in U is de overwinning. Elke reus in mijn leven zeg ik aan dat U hebt overwonnen en omdat ik in U geloof, eis ik de overwinning op die U mij geeft! Elke reus in mijn leven, breng ik onder de heerschappij van Jezus!

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu