"Toen daalde de HEERE neer in de wolk en sprak tot hem, en Hij zonderde een deel af van de Geest Die op hem was, en droeg dat over op de zeventig mannen, die oudsten. En het gebeurde, toen de Geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer." (Numeri 11:25)

Omdat we ons in deze maand beperken tot de woestijnreis van Israël, slaan we de hele wetgeving over en pakken we de geschiedenis even verder op en weer op een punt dat het volk Israël er geen zin meer in heeft. Eigenlijk is het een doorlopende moppertocht, doorlopend kan het altijd beter en worden ze helemaal niet blij van de woestijnreis. En ze hebben net weer verschrikkelijk gemopperd en gescholden op Mozes en Mozes is het nu echt zat. Het zegt tegen God: "Is dit volk soms uit mij geboren, zodat ik er voor moet zorgen?" Mozes heeft er op deze manier echt geen zin meer in. En geef hem eens ongelijk...

Eigenlijk is het onmogelijk om zo'n volk te leiden en hoe eenzaam moet dit voor Mozes vaak gevoeld hebben. Hoe onbegrepen ook. Hij luisterde naar wat God hem doorgaf en op die basis leidde hij het volk. En begrepen, dat werd hij niet. Nee, want het volk wilde altijd anders. Misschien is dit wel eens even goed om over na te denken hoe jij in de kerk zit en met de gemeente omgaat. Als degenen die leiding geven in de kerk en verlangen naar grote doorbraken op weg naar het Beloofde Land. Mensen die God inzet die het lef hebben om tradities te doorbreken, hebben het vaak heel eenzaam in de kerk, terwijl tradities de grootste afgoden in de kerk worden.

Mozes klaagt nu ook bij God. En God heeft echt wel gezien hoe moeilijk het voor Mozes was. En wat moet Mozes dan doen? Hij moet 70 oudsten van het volk kiezen. Hij had al wel mensen aangesteld die recht spraken, maar nu gaat God op een andere manier Mozes ondersteunen. En op het moment dat deze 70 mannen bij elkaar zijn neemt God een deel van Zijn Eigen Geest van Mozes weg en verdeeld die onder deze 70 mannen. De vorige keer waren het wijze mannen die Mozes aanstelde, maar nu geeft God 70 mannen die door Dezelfde Geest geleidt worden als Mozes.

En op dat moment gaan ze ook profeteren. Dat is geen toekomst voorspellen, maar Gods Woorden binnen laten komen om die door te geven onder het volk. En het blijkt dat ze niet voortdurend profeteerden. Er waren twee mannen die niet op tijd bij de tent bleken te zijn geweest, maar die Mozes wel geroepen had. Zij blijven wel profeteren. Het blijkt dat Gods Geest niet aan een bepaalde plaats is gebonden. Maar om het leiderschap van het volk geleidt door Gods Geest te laten gebeuren, deelt God van Zijn Geest uit. Als jij leiding geeft met het verlangen naar doorbraken, klop bij God ook echt aan om wijze mannen en vrouwen, die vervuld worden door Gods Geest. Zodat je het niet alleen hoeft te doen. Alleen in Gods Koninkrijk is zwaar en eenzaam. God wil je mensen om je heen geven, vervuld met Zijn Geest.

Gebed: HEER, waar we ook staan, of we nu onder het volk zijn of dat we leiding geven in Uw Koninkrijk: vervul ons met Uw Geest! En geef ons meer van Uw Geest, zodat er doorbraken gaan komen voor Gods Koninkrijk.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu