Opwekking 431 - Laat een loflied op je lippen zijn

 

Refrein:
Laat een loflied op je lippen zijn
en het tweesnijdend zwaard in je hand.
Laat een loflied op je lippen zijn
en het woord als een zwaard in je hand.

 

Om machten te binden,
de vijand te verslaan.
Dit is de eer van het volk van God
dat uitgaat in zijn naam.

 

Refrein

 

Want Hij is de Maker,
de Koning op zijn troon.
Hij geeft zijn heil aan het volk van God.
Genade als een kroon.

 

Refrein

 

Verheug Hem met reidans,
verhoog Hem met je stem.
Juich voor de Heer, o volk van God,
want alles komt van Hem.

 

Laat een loflied op je lippen zijn
en het tweesnijdend zwaard in je hand.
Laat een loflied op je lippen zijn
en het woord als een zwaard in je hand.
En het woord als een zwaard in je hand.


Als je alleen al het refrein van die lied gaat toepassen, dan is de overwinning een feit. Het refrein vertelt je eigenlijk precies hoe je in de geestelijke strijd moet vechten. Elke macht van de duisternis die zich voor doet kan maar op twee manieren overwonnen worden. Ze kunnen maar één ding en dat is liegen. De duisternis kan alleen maar liegen. De leugen is het enige wapen van de vijand. Daarom is het eerste dat belangrijk is: het zwaard van het Woord in je hand. Eigenlijk kun je gewoon zeggen dat dit het zwaard van de Waarheid is. En daarmee haal je elke muur van leugen omver. Soms is dat lastig, maar ga het doen. God is je Maker en daarmee ook je Eigenaar, dus laat de vijand je niet misleiden met zijn leugens.

 

Het beste om het zwaard te hanteren is niet om zachtjes het Woord van God te lezen, maar door het uit te spreken. Paulus schrijft in Efeze 6 over het zwaard van het Woord en in het Grieks staat daar een woord dat we alleen kunnen vertalen met het 'geproclameerde Woord'. Dus je moet het uitspreken. Het andere is dat lofprijzing. Eigenlijk is dit gewoon je overwinningslied, terwijl je nog met het zwaard in je hand aan het strijden bent. Er wordt in dit lied zelfs reidansen genoemd. Dat is het precies: Een overwinning vieren, terwijl de strijd er nog is. Juich, terwijl de overwinning er nog niet is. Kun je dat doen? Ja, want de overwinning is van Jezus, en in Zijn Naam ontvangen we die met absolute zekerheid.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom